Skip to ContentSkip to Navigation

FEB for Business

Faculteit Economie en Bedrijfskunde

De University of Groningen Business School (UGBS) ondersteunt werkenden in hun verdere professionele ontwikkeling. Daarbij gaat het zowel om persoonlijke groei als winst voor uw organisatie. Wij doen dit vanuit de overtuiging dat wetenschappelijke inzichten waardevol zijn in iedere fase van de carrière van een professional. Door de vraagstukken vanuit een multidisciplinaire invalshoek en vanuit verschillende persoonlijke zienswijzen te bekijken, zoeken we nieuwe mogelijkheden en denken we vooruit. Tegelijkertijd bouwen we zo samen met u sterke netwerken rond bedrijfskundige en economische vraagstukken.

Onze opleidingen dagen u uit om vooruit te denken, het beste uit uzelf te halen en blijvend persoonlijke waarde toe te voegen.