Skip to ContentSkip to Navigation
Expertisecentrum VinciOnderdeel van Rijksuniversiteit Groningen

Expertisecentrum Vinci

Faculteit Economie en Bedrijfskunde
Expertisecentrum Vinci | InnovatieZelf innoveren

Thema's

Werkoverleg

Samenwerken voor innovatie

Innovaties zijn gebaseerd op goede ideeën en oplossingen. Wat voor het ene bedrijf nieuw en onbekend is, is voor een ander bedrijf gesneden koek. Dus samenwerken voor innovatie ligt voor de hand, maar vraagt ook om heldere afspraken. Wie brengt wat in en hoe worden de opbrengsten gedeeld?

Een aantal van onze recente publicaties vindt u hieronder. Heeft u belangstelling voor een van deze publicaties? Neem dan even contact op via vinci@rug.nl

Publicaties

Schleimer, S. C., & Faems, D. (2016). Connecting Interfirm and Intrafirm Collaboration in NPD Projects: Does Innovation Context Matter?. Journal of product innovation management, 33(2), 154-165.

Aalbers, H.C., & K.J.McCarthy, (2016). Marketreacties op de aankondiging van een technologische acquisitie, Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie (MAB), April

Estrada , I., Faems, D., & de Faria, P. (2016). Coopetition and product innovation performance: The role of internal knowledge sharing mechanisms and formal knowledge protection mechanisms. Industrial Marketing Management, 53, 56-65.

Estrada Vaquero, I., & Martin-Cruz, N. (2015). Performance of multipartner strategic alliances: Expectations and value creation. In Managing Multipartner Alliances. (Research in Strategic Alliances (Ed. T.K. Das)). Information Age Publishing.

Guan, J., Zhang, J., & Yan, Y. (2015). The impact of multilevel networks on innovation. Research Policy, 44(3), 545-559.

Cheng, C., & Huizingh, K. R. E. (2014). When is open innovation beneficial? The role of strategic orientation. The Journal of Product Innovation Management, 31(6), 1235-1253.

Lynch, P., O’Toole, T. & Biemans, W. (2014). From conflict to crisis in collaborative NPD. Journal of Business Research, 67(6): 1145-1153.

Estrada Vaquero, I., Martin-Cruz, N., & Martin-Perez, V. M. (2014). To cooperate or not to cooperate? The dilemma faced by inexperienced firms in R&D consortia. In T. K. Das (Ed.), Strategic Alliances for Innovation and R&D. (Research in Strategic Alliances). Information Age Publishing.

Noseleit, F. and de Faria, P. (2013) “Complementarities of Internal R&D and Alliances with Different Partner Types”, Journal of Business Research, 66, pp. 2000–2006.


Innoveren met klanten

Klanten weten wat ze nodig hebben of weten in elk geval waarmee ze worstelen. Soms hebben zij zelf al een (provisorische) oplossing ontwikkeld. Samenwerken met klanten vergroot de kans op succesvol innoveren, maar roept ook vragen op. Met welke klanten moet je samenwerken? In welke fase van het innovatieproces? Hoe stimuleer je klanten om ideeën te delen?

Een aantal van onze recente publicaties vindt u hieronder. Heeft u belangstelling voor een van deze publicaties? Neem dan even contact op via vinci@rug.nl

Publicaties

Lynch, P., O'Toole, T., & Biemans, W. (2016). Measuring involvement of a network of users in NPD. The Journal of Product Innovation Management, 33(2), 166-180.

Kibbeling, M., van der Bij, H. & van Weele, A. (2013). Market Orientation and Innovativeness in Supply Chains: Supplier’s Impact on Customer Satisfaction. Journal of Product Innovation Management, 30(3): 500-515.

Delre, Sebastiano A., Broekhuizen, Thijs L.J. and Tammo H.A. Bijmolt, The Effects of Shared Consumption on Product Life Cycles and Advertising Effectiveness: The Case of the Motion Picture Market," forthcoming in the Journal of Marketing Research.

Malshe, A. & Biemans, W. (2014). The Role of Sales in NPD: An Investigation of the U.S. Health-Care Industry. Journal of Product Innovation Management, 31(4): 664-679.


Radicale en incrementele innovatie organiseren

Elk bedrijf moet steeds beter worden in wat het nu al doet, maar moet ook van tijd tot tijd iets heel nieuws doen. Dus zowel kleine verbeteringen (incrementeel) als aanzienlijke vernieuwingen (radicaal) realiseren. Waar moet het zwaartepunt voor uw bedrijf liggen? Welke mensen zet je in op welk soort projecten? Hoe ga je om met het sterk verschillende risicoprofiel van beide soorten innovaties?

Een aantal van onze recente publicaties vindt u hieronder. Heeft u belangstelling voor een van deze publicaties? Neem dan even contact op via vinci@rug.nl

Publicaties

de Visser, M., & Faems, D. (2015). Exploration and Exploitation within Firms: The Impact of CEOs' Cognitive Style on Incremental and Radical Innovation Performance. Creativity and Innovation Management, 24(3), 359-372.

Faems, D. (2015) Het organiseren van Exploitatieve en Exploratieve Innovatie binnen en tussen Bedrijven. Gedrag & Organisatie, 28: 171-188.

Rohrbeck, R., Battistella , C., & Huizingh, E. (2015). Corporate foresight: An emerging field with a rich tradition. Technological Forecasting and Social Change, 101(12), 1-9.

de Visser, M., Faems, D., Visscher, K., & de Weerd-Nederhof, P. (2014). The Impact of Team Cognitive Styles on Performance of Radical and Incremental NPD Projects. Journal of product innovation management, 31(6), 1167-1180.

Kleinknecht, A., van Schaik, F.N., & Zhou, H. (2014). Is flexible labour good for innovation?: Evidence from firm-level data. Cambridge Journal of Economics, 38(5), 1207-1219.

Ksenia Podoynitsyna, K., Song M., van der Bij, H. & Weggeman , M. (2013). Improving new technology venture performance under direct and indirect network externality conditions. Journal of Business Venturing, 28(2): 195-210.


Diensteninnovatie

Diensten zijn niet tastbaar en individuele medewerkers hebben een grote invloed op hoe klanten dienstverlening ervaren. Dit maakt dat het innoveren van diensten een aantal unieke aspecten kent. Zeker nu ook steeds meer bedrijven uit de productiesector ‘oplossingen’ willen bieden, wordt het belang van diensteninnovatie steeds groter. Welke rol hebben medewerkers bij vernieuwing van diensten? Wanneer in het innovatieproces worden zij betrokken? Welke invloed hebben veranderingen in de dienstverlening op de klantervaring?

Een aantal van onze recente publicaties vindt u hieronder. Heeft u belangstelling voor een van deze publicaties? Neem dan even contact op via vinci@rug.nl

Publicaties

Biemans, W. G., Griffin, A., & Moenaert, R. K. (2016). New service development: how the field developed, its current status and recommendations for moving the field forward. The Journal of Product Innovation Management.

van der Laan, M., Broekhuis, H., van Offenbeek, M., & Ahaus, C. (2016). Service Decomposition; A Conceptual Analysis of Modularizing Services. International Journal of Operations & Production Management, 36(3).


Intellectueel eigendom en innovatie

Nieuwe kennis speelt een grote rol bij innoveren. Kennis is waardevol, omdat er ook in andere situaties innovaties mee zijn te realiseren. Bij elk innovatieproject en zeker als wordt samengewerkt met andere organisaties is kennismanagement daarom een belangrijk issue. Kan nieuwe kennis worden beschermd? Op welke wijze kan dat het best? Hoe kunnen we verdienen aan de kennis die wij hebben?

Een aantal van onze recente publicaties vindt u hieronder. Heeft u belangstelling voor een van deze publicaties? Neem dan even contact op via vinci@rug.nl

Publicaties

Bos, B., Broekhuizen, T., & de Faria, P. (2015). A dynamic view on secrecy management. Journal of Business Research, 68(12), 2619-2627.

Belderbos, R., Cassiman, B., Faems, D., Leten, B., & Van Looy, B. (2014). Co-ownership of intellectual property: Exploring the value-appropriation and value-creation implications of co-patenting with different partners. Research Policy, 43(5), 841-852.

Di Minin, A.; Faems, D. (2013) Building Appropriation Advantage: An Introduction to the Special Issue on Intellectual Property Management. California Management Review, 55: 7-15.


Digitale media en innovatie

Informatietechnologie en internet zijn inmiddels voor elk bedrijf onmisbaar. Toch maken nog maar weinig bedrijven optimaal gebruik van deze hulpmiddelen. Zowel de interne bedrijfsvoering als de aangeboden producten en diensten hebben baat bij herontwerp. Wat zijn de nieuwe ontwikkelingen op dit gebied? Hoe kunnen we daarmee ons huidige beleid verbeteren? Welke nieuwe producten, diensten en vormen van samenwerking met klanten en leveranciers zijn mogelijk?

Een aantal van onze recente publicaties vindt u hieronder. Heeft u belangstelling voor een van deze publicaties? Neem dan even contact op via vinci@rug.nl

Publicaties

Hage, M., Wortmann, J., van Offenbeek, M., & Boonstra, A. (2016). The dual impact of online communication on older adults’ social connectivity. Information Technology & People, 29(1), 31-50.

Dong, J., & Wu, W. (2015). Business Value of Social Media Technologies: Evidence from Online User Innovation Communities. Journal of Strategic Information Systems, 24(2), 113-127.

Hoekstra, J., Huizingh, K., Bijmolt, T., & Krawczyk, A. (2015). Providing information and enabling transactions: which website function is more important for success?. Journal of Electronic Commerce Research, 16(2), 81-94.

Dong, J., & Yang, C-H. (2015). Information Technology and Organizational Learning in Knowledge Alliances and Networks: Evidence from U.S. Pharmaceutical Industry. Information and Management, 52(1), 111-122.

Langley, D., Tan, C., Worm, D., & van den Broek, T. A. (2015). Online Anti-Brand Herds: a Form of Environmental Turbulence. Paper presented at The 75th Annual Meeting of the Academy of Management , Vancouver, Canada.

Eseryel, U. Y. (2014). IT-Enabled Knowledge Creation for Open Innovation. Journal of the Association for Information Systems, 15(11), 805-834.


Verbeteren franchiseformules

Franchising is een heel krachtige strategie om nieuwe bedrijfsconcepten snel op grote schaal uit te rollen. Voor franchisenemers is het een uitgelezen manier om kant-en-klare en uitgeteste concepten te gebruiken. Maar welke afspraken maken franchisegevers en franchisenemers? Hoe waarborg je innovatie in een franchise organisatie? Welke ruimte hebben franchisenemers om te innoveren?

Een aantal van onze recente publicaties vindt u hieronder. Heeft u belangstelling voor een van deze publicaties? Neem dan even contact op via vinci@rug.nl

Publicaties

Croonen, E. P. M., Brand, M. J., & Huizingh, E. K. R. E. (2016). To be entrepreneurial, or not to be entrepreneurial?: Explaining differences in franchisee entrepreneurial behavior within a franchise system. International entrepreneurship and management journal.

Croonen, E. P. M., & Brand, M. J. (2015). Antecedents of franchisee responses to franchisor-initiated strategic change. International Small Business Journal, 33(3), 254-276.

Laatst gewijzigd:20 september 2017 11:10
printView this page in: English