Skip to ContentSkip to Navigation
University museumPart of University of Groningen

University museum

University MuseumThe History of the University of GroningenProminent Professors

Letteren

 

 • Aerts, Willem Johan (1926- ), Hoogleraar Middel- en Nieuw Grieks in de Faculteit der Letteren 1967-1990
 • Agricola, Rudolf (1443-1483), Humanistisch geleerde
 • Baehrens, Emil (1848-1888), Hoogleraar Romeinse Taal- en Letterkunde, Romeinse Oudheden en Kunstgeschiedenis 1877-1888
 • Blok, Wouter (1922-), Hoogleraar Nederlandse letterkunde 1970-1984
 • Bochard, Samuel (1598-1667), Hebraïcus; hoogleraar te Caen
 • Borgesius, Joachim (1625-1666), Hoogleraar Wiskunde en Welsprekendheid 1654-1666
 • Budé, Guillaume (1467-1540), Classicus en humanist; stichter van de Trilingue Académie (later Collège de France) in Parijs
 • Casaubon, Isaac (1559-1614), Klassiek filoloog en theoloog; hoogleraar te Genève
 • Diest Lorgnion, Evert Jan (1812-1876), Hoogleraar Geschiedenis en Kritiek van de boeken van het Ouden en Nieuwe Testament, Bijbelse Godgeleerdheid, Patristiek, Kerkelijke Geschiedenis van Nederland en Christelijke Zedeleer 1860-1876
 • Drijvers, Hendrik Jan Willem (1934-2002), Hoogleraar Semitische taal- en letterkunde en de godsdiensten van Hellenisme en Romeise keizertijd 1976-1999
 • Emmius, Ubbo (1547-1625), Hoogleraar Geschiedenis en Griekse taal 1614-1625
 • Engels, Lodewijk Jozef (1932-), Hoogleraar Middeleeuwse Latijnse taal- en letterkunde 1966-1994
 • Enk, Petrus Johannes (1885-1963), Hoogleraar Latijnse Taal- en Letterkunde 1930-1955
 • Es, Gustaaf Amandus van (1904-1981), Hoogleraar Didactiek der Nederlandse taal- en letterkunde 1946-1975
 • Francken, Cornelis Marinus (1820-1900), Hoogleraar Griekse en Latijnse Taal- en Letterkunde 1856-1877; nadien hoogleraar te Utrecht
 • Giffen, Albert Egges van (1884-1973), Hoogleraar Praehistorie en Germaanse Archeologie 1939-1954
 • Gosses, Isaak Hendrik (1873-1940), Hoogleraar Algemene Geschiedenis van de Middeleeuwen en de Nieuwere Tijd en Politische Aardrijkskunde 1915-1940
 • Graevius, Johannes Georgius (1632-1703), Klassiek filoloog; hoogleraar te Duisburg, Deventer en Utrecht
 • Groeneboom, Pieter (1874-1963), Hoogleraar Griekse Taal- en Letterkunde 1917-1940
 • Halbertsma J.Hzn., Tjalling (1829-1894), Hoogleraar Griekse Taal- en Letterkunde, Oudheden en Kunstgeschiedenis 1877-1894
 • Ham, Frederik Jacob van den (1846-1912), Hoogleraar Hebreeuwse Taal- en Letterkunde en Israelitische Oudheden 1877-1912
 • Hamel, Anton Gerard (1842-1907), Hoogleraar Franse Taal-en Letterkunde 1884-1907
 • Hecker, Willem Augustus (1817-1909), Hoogleraar Algemene Geschiedenis en Antiquiteiten 1855-1877, hoogleraar Oude Geschiedenis en Politische Aardrijkskunde 1877-1887
 • Heinsius, Daniel (1580-1655), Klassiek filoloog, dichter; hoogleraar te Leiden
 • Helten, Willem Lodewijk van (1849-1917), Hoogleraar Nederlandse Taal- en Letterkunde en Middelnederlands 1882-1911, tevens hoogleraar Beginselen van het Sanskrit 1882-1889
 • Hemsterhuis, Tiberius (1685-1766), Filoloog; hoogleraar te Amsterdam, Franeker en Leiden
 • Heymans, Gerard (1857-1930), Hoogleraar Geschiedenis van de wijsbegeerte, logica, metafysica en zielkunde 1890-1927
 • Jonckbloet, Willem Jozef Andries (1817-1885), Hoogleraar Nederlandse Taal- en Letterkunde en Vaderlandse Geschiedenis 1854-1864; nadien hoogleraar te Leiden
 • Kluyver, Albert (1858-1938), Hoogleraar Nederlandse Taal- en Letterkunde en Middelnederlands 1912-1938
 • Kossmann, Ernst Heinrich (1922-2003), Hoogleraar Geschiedenis na de middeleeuwen 1965-1987
 • Kylstra, Andries Dirk (1920-2009), Hoogleraar Oud-germanistiek en Finoegristiek 1962-1985
 • Limburg Brouwer, Petrus van (1795-1847), Hoogleraar Griekse taal, Letterkunde en Oudheden 1831-1840, tevens hoogleraar Algemene Geschiedenis en Romeinse Oudheden 1836-1840, hoogleraar Griekse en Romeinse Oudheden en Algemene Geschiedenis 1840-1847; voordien hoogleraar te Luik
 • Lulofs, Barthold Hendrik (1787-1849), Hoogleraar Nederlandse taal- en letterkunde, Spraak- en Redekunst, Stijloefeningen en Uiterlijke welsprekendheid 1815-1849, vanaf 1848 tevens Vaderlandse geschiedenis
 • Marken, Amelia van (1912-1995), Hoogleraar Scandinavische taal- en letterkunde 1956-1982
 • Mensinga, Johannes (1635-1698), Hoogleraar Welsprekendheid en Geschiedenis 1669-1698
 • Molzer, Henri Ernest (1836-1895), Hoogleraar Nederlandse Taal- en Letterkunde en Gotisch 1865-1882, tot 1877 tevens Vaderlandse Geschiedenis en Welsprekendheid, na 1877 tevens Middel-Nederlands, Angelsaksisch en Middelhoogduits
 • Mooij, Jan Johann Albinn (1929-), Hoogleraar Algemene literatuurwetenschap met inbegrip van de filosofie van de literatuurwetenschap 1970-1991
 • North, John David (1934-), Hoogleraar Geschiedenis der Wijsbegeerte 1977-1999
 • Offerhaus, Leonardus (1699-1779), Hoogleraar Geschiedenis 1728-1779, tot 1752 tevens hoogleraar Welsprekendheid, vanaf 1752 tevens hoogleraar Aardrijkskunde en Romeinse Antiquiteiten; voordien hoogleraar te Lingen
 • Os, Dirk van (1889-1971), Hoogleraar Farmacie en Toxicologie 1925-1958
 • Polak, Herman Jozef (1844-1908), Hoogleraar Griekse Taal- en Letterkunde, Griekse Oudheden en Kunstegeschiedenis 1894-1908
 • Rhoer, Jacobus de (1723-1813), Hoogleraar Exegese van het Nieuwe Testament, Welsprekendheid en Griekse en Latijnse Antiquiteiten 1768-1813 tevens Latijnse en Griekse talen, na 1780 tevens Algemene en Vaderlandse geschiedenis en na 1791 tevens Statistiek der vaderlands
 • Roos, Antoon Gerard (1877-1953), Hoogleraar Oude Geschiedenis en Romeinse Antiquiteiten 1916-1947
 • Rovers, Jacques Adolphe Charles (1803-1873), Hoogleraar Griekse en Latijnse Talen 1843-1847, hoogleraar Algemene Geschiedenis en Griekse en Romeinse Oudheden 1847-1855; voordien hoogleraar te Franeker, nadien hoogleraar te Utrecht
 • Ruardi, Johannes (1746-1815), Hoogleraar Welsprekendheid en Griekse en Latijnse talen 1781-1815
 • Salmasius, Claudius (1588-1653), Klassiek filoloog, verbonden aan de Leidse universiteit
 • Sassen, Albert (1921-1999, Hoogleraar Nederlandse taalkunde 1969-1986
 • Schurman, Anna Maria van (1607-1678), Taalkundige, dichteres, kunstenares
 • Sijmons, Barend (1853-1915), Hoogleraar Hoogduitse en Engelse Taal- en Letterkunde en Vergelijkende Taalstudie 1881-1924
 • Sypkens, Hendrik (1738-1812), Hoogleraar Oosterse talen en Hebreeuwse oudheden 1799-1812
 • Tans, Joseph Anna Guillaume (1914-1992), Hoogleraar Nieuwe Franse taal- en letterkunde 1962-1979
 • Valeton, Jozua Johannes Philippus (1814-1906), Hoogleraar Hebreeuwse Oudheden en Spraakkunst, Vergelijkende Semitische Taalkunde en Behandeling Oude Testament 1845-1877, hoogleraar Israelitische Letterkunde, Uitlegging Oude Testament en Geschiedenis van de Israelitische Godsdienst 1877-1884
 • Vollgraff, Carel Willem (1876-1967), Hoogleraar Griekse Taal- en Letterkunde, Griekse Oudheden en Kunstgeschiedenis 1908-1917; nadien hoogleraar te Utrecht
 • Vossius, Gerardus Johannes (1577-1649), Klassiek filoloog en historicus; hoogleraar te Leiden en Amsterdam
 • Vries, Matthias de (1820-1892), Hoogleraar Nederlandse Taal- en Letterkunde, Welsprekendheid en Vaderlandse Geschiedenis 1849-1853; nadien hoogleraar te Leiden
 • Wageningen, Jacob van (1864-1923), Hoogleraar Latijnse Taal- en Letterkunde 1903-1923
 • Wildeboer, Gerrit (1855-1911), Hoogleraar Israelitische Letterkunde, Uitlegging van het Oude Testament en Geschiedenis van de Israelitische Godsdienst 1884-1907; nadien hoogleraar te Leiden
 • Woude, A.S. van der (1927-2000), Hoogleraar Israelitische letterkunde, uitlegging van het Oude Testament, Intertestamentaire letterkunde 1960-1992
 • Zandvoort, Reinard Willem (1894- ), Hoogleraar Engelse Taal- en Letterkunde 1937-1964
Laatst gewijzigd:09 juli 2019 12:54