Skip to ContentSkip to Navigation
University museumPart of University of Groningen

University museum

University MuseumCollectionsEthnological collections

Etnologische collecties

De etnologische collectie van de Rijksuniversiteit Groningen was van 1978 tot 2003 te zien in het Volkenkundig Museum Gerardus van der Leeuw. Toen het museum in 2003 werd opgeheven kwam de collectie onder beheer van het Universiteitsmuseum. De collectie telt meer dan 8.000 voorwerpen uit alle windstreken en bestaat uit vier grote deelcollecties.

De etnologishe collecties zijn online te raadplegen via de website van de Stichting Volkenkundige Collectie Nederland.

printView this page in: English