Skip to ContentSkip to Navigation
About us Medical Sciences Organization SCOPE
University Medical Center Groningen

Onderzoek

SCOPE - Onderzoek

Onderzoek

Het onderzoek dat SCOPE gezamenlijk doet, versterkt het vormgeven van onderwijs gericht op de persoonlijke ontwikkeling van studenten. SCOPE is daarmee een broedplaats voor kennis en expertise op het gebied van persoonlijke ontwikkeling.

Overzicht van onderzoek

Juggle Study
In depth study to factors related to stress among PhD students
Research on the Systemic Constellation Method

Juggle Study (sinds 2015)

De Juggle Study is een prospectieve cohortstudie naar de motivaties van geneeskundestudenten en de relatie met studieprestaties en mentale gezondheid.

Geneeskundestudenten zijn vaak buitengewoon gemotiveerd en bevlogen als ze beginnen aan hun opleiding. We weten echter uit onderzoek dat ze in de loop van hun studie hun motivatie kunnen verliezen en dat sommige studenten zelfs psychische klachten, zoals burnout, ontwikkelen. Hoe kan dit? Dat willen we in the Juggle Study onderzoeken.

De Juggle Study heeft als doel om de motivaties van geneeskundestudenten en de relatie met studieprestaties en mentale gezondheid te onderzoeken gedurende hun 6-jarige opleiding tot basisarts. Ook willen we onderzoeken welke factoren er voor zorgen dat sommige studenten, die gemotiveerd en bevlogen beginnen aan hun studie, in de loop van hun studie deze motivatie verliezen en problemen met hun studie of psychische klachten ontwikkelen, terwijl anderen hun motivatie behouden. Het is belangrijk om hier zicht op te krijgen, omdat mensen die niet gemotiveerd zijn en/of psychische klachten hebben, minder goed presteren, minder plezier hebben in hun vak en meer medische fouten rapporteren.

In depth study to factors related to stress among PhD students (2019)

In opdracht van het UMCG heeft SCOPE een verdiepend onderzoek uitgevoerd naar factoren die het welzijn van een PhD student beïnvloeden. Uit kwantitatief onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen (van Rooij, Fokkens-Bruinsma, Janse & van der Meer, 2019) is gebleken dat een hoog percentage van de PhD studenten in Groningen psychische klachten ervaart, zoveel dat zij volgens de literatuur risico lopen op het ontwikkelen van een psychiatrische stoornis.

Om in kaart te brengen wat deze psychische klachten veroorzaakt, is er de opdracht gegeven tot dit verdiepend onderzoek, waarbij naast kwantitatief, ook een kwalitatieve benadering is toegepast.

Alle PhD studenten die geregistreerd stonden bij de GSMS (Graduate School of Medical Sciences) zijn uitgenodigd voor een korte vragenlijst naar ervaren symptomen van stress. Uiteindelijk zijn er in totaal 43 PhD studenten uitgenodigd voor een interview, waaronder PhD studenten die veel stress ervaren evenals PhD studenten die weinig stress ervaren.

Tijdens het interview is gevraagd naar factoren die een (zowel positieve als negatieve) invloed hebben op het welzijn of ervaren hoeveelheid stress, is er gekeken naar hoe men met de stress omgaat (coping strategieën), hoe de stress ervaren wordt (bijvoorbeeld slaapproblemen, of fysieke klachten), en of er eventuele consequenties zijn aan het hebben van stress (bijvoorbeeld ontwijken van de supervisor). Uiteindelijk is aan de PhD studenten zelf gevraagd welke veranderingen zij denken dat er nodig zijn om het stressniveau te verlagen, en is er een adviesrapport geschreven met aanbevelingen voor veranderingen.

Research on the Systemic Constellation Method (sinds 2018)

In het onderwijs van SCOPE heeft het verruimen van de blik en het zien van de bredere context een belangrijke plek. Een van de methodes die hiervoor wordt gebruikt in workshops en cursussen is de systemische methode. Deze methode hanteert een systemisch perspectief waarbij onder andere opstellingen kunnen worden gedaan. Deze methode is de afgelopen jaren succesvol gebruikt in het onderwijs en blijkt goed toepasbaar.

De systemische methode is een methode om het impliciete, interne mentale beeld dat een individu of groep heeft op (een kwestie in) een sociaal systeem expliciet te maken. Door het impliciete, interne beeld te visualiseren en het in een grotere sociale context te plaatsen kunnen structuren, onderlinge relaties en orde worden verkend. Hierdoor ontstaat er ruimte bij het individu of de groep om nieuwe perspectieven, inzichten en ideeën over (een kwestie in) een sociaal systeem te ontwikkelen.

Deze methode wordt al veel gebruikt in bedrijven en overheidsorganisaties voor bijvoorbeeld leiderschapsontwikkeling, verandertrajecten en team building. De toepassing in onderwijs is relatief nieuw en er is nog weinig onderzoek naar gedaan. Om het onderwijs te verbeteren, wordt er binnen SCOPE daarom onderzoek gedaan naar de effectiviteit en toepasbaarheid van de gebruikte methodes. Het onderwijs waarin de systemische methode wordt gebruikt wordt jaarlijks geëvalueerd en geanalyseerd. Daarnaast is er onderzoek opgezet om de methode beter te doorgronden en om de kwaliteit van de methode te verbeteren.

Laatst gewijzigd:08 september 2020 13:18