Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsMedische WetenschappenOnderwijsTandheelkundeVerkorte Bachelor
University Medical Center Groningen

Natuur- en Scheikunde, statistiek, taaleis

Verkorte Bachelor Tandheelkunde kandidaten dienen in ieder geval te beschikken over een HBO- of WO bachelordiploma (behaald in Nederland). Ook bepaalde masterdiploma's zijn mogelijk. Daarnaast dien je natuur- en scheikunde op VWO-niveau te hebben gehaald. Mocht je niet beschikken over een VWO-diploma met deze vakken dan moet je deze 'deficiëntie' repareren. Dat kan bijvoorbeeld via www.ccvx.nl of www.boswell-beta.nl . Een certificaat van een erkend thuisstudie-instituut of een avondcollege wordt eveneens geaccepteerd.

Statistiek

De Stage Wetenschap is een onderdeel van de masteropleiding tandheelkunde. Kennis van statistiek is hiervoor noodzakelijk. Mis je deze kennis (bijvoorbeeld omdat dit geen onderdeel heeft uitgemaakt van je vooropleiding), probeer hier dan z.s.m. iets aan te doen.

Taaleis

Voor studenten met een anderstalige vooropleiding, maar die wel een Bachelordiploma hebben behaald in Nederland, geldt als aanvullende toelatingseis:

Voor toelating tot de Verkorte Bachelor dient men in bezit te zijn van een geldig staatsexamen Nederlands als tweede taal, programma III*

* Het Staatsexamen NT2, programma III (C1) is momenteel nog in ontwikkeling. Zo lang deze niet kan worden afgenomen geldt de eis van het Staatsexamen NT2, programma II (B2). Indien programma III in de loop van het academisch jaar beschikbaar komt geldt deze als eis voor de dan nog niet behaalde deelcertificaten. Reeds behaalde deelcertificaten van Programma II behouden hun geldigheid.

Laatst gewijzigd:25 april 2017 13:09