Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsMedische WetenschappenOnderwijsTandheelkundeVerkorte Bachelor
University Medical Center Groningen

Naar master tandheelkunde

Toelating tot de masterfase tandheelkunde is mogelijk nadat je:

  • alle onderdelen van het programma (binnen de daarvoor gestelde tijd) met goed gevolg hebt afgerond.
  • voldoet aan Infectiepreventie beleid van het UMCG

Herkansingen

Mocht  je bij de eerste toetsmogelijkheid niet zijn geslaagd voor een theoretisch blok dan heb je nog een mogelijkheid in de herkansingperiode.

Wel wordt als voorwaarde gesteld dat je binnen 2 jaar de Verkorte Bachelor hebt afgerond.

Studieprogramma na behalen van de Verkorte Bachelor:

  • het reguliere programma van de 3-jarige Masteropleiding Tandheelkunde zoals beschreven in de onderwijs en examen regeling (OER)
Laatst gewijzigd:12 november 2014 14:16