Skip to ContentSkip to Navigation
About us Medical Sciences Diensten en voorzieningen ICT-support Producten en diensten
University Medical Center Groningen

Beveiliging

Beveiliging van systemen, services en data zijn belangrijke aspecten. Bij het toekennen van een account en hiermee de in gebruikname van een werkplek gelden aansluitingsvoorwaarden. Dit om de maximale beschikbaarheid van de computersystemen en het netwerk te kunnen garanderen.


Informatie over beveiliging bij een werkstation met UWP aansluiting is terug te vinden op de website van CIT: http://www.rug.nl/cit/security/index
De belangrijkste informatie is te vinden onder:
- Gebruiksregels
- Actuele waarschuwingen

Informatie over beveiliging bij een WNS / WOM aansluiting is terug te vinden op de portal van het UMCG (intranet).

De informatie kan men vinden onder de kopjes:
- Aansluitvoorwaarden UMCG netwerk
- Beveiliging UMCG netwerk en gegevens

Let op: Medewerkers moeten zelf beveiliging maatregelingen treffen in verband met de thuiswerkplek.

Laatst gewijzigd:25 april 2016 09:51