Skip to ContentSkip to Navigation

Sustainable Society

Research Energy Citizenship

Like!Me Living Lab

Het Living-Lab is een platform voor gezamenlijk onderzoek, kennisontwikkeling en uitwisseling, gericht op key stakeholders in het milieu- en omgevingsbeleid, met inbegrip van overheidslichamen, bedrijven, organisaties en het publiek. Het platform is gebaseerd op gentlemen agreements tussen de Rijksuniversiteit Groningen en meerdere stakeholders in het milieu- en omgevingsbeleid. Er zijn samenwerkingen met elf maatschappelijke partners: de Provincie Groningen, zes gemeenten in de provincie Groningen, het Waterschap Hunze en Aa’s, Prolader, The New Energy Coalition, en Royal Haskoning DHV.

Samenwerking binnen het Living-Lab is gericht op het testen van twee aanpakken voor publieke participatie:

a) de gelijke-kansenaanpak, gericht op het begrijpen onder welke voorwaarden gemarginaliseerde maatschappelijke groepen effectief kunnen participeren in publieke participatieprocedures; en

b) de menselijke-waardentheorie, die zich richt op de effecten van het adresseren van diverse menselijke waarden in besluitvorming op de mate van participatie en acceptatie. Deze twee aanpakken tezamen hebben als doel te achterhalen onder welke voorwaarden publieke participatieprocedures inclusiviteit en acceptatie bij het publiek verhogen.

Aanleiding en theoretische achtergrond

Publieke participatie in besluitvorming, oftewel procedures georganiseerd door verantwoordelijke partijen (bijv. politici, bestuursorganen en andere publieke- en private sector organisaties) om het publiek te betrekken in de planning, ontwikkeling en implementatie van klimaat- en energiebeleid, wordt gezien als een essentiële factor voor succesvolle implementatie van dat beleid.

Momenteel is echter onduidelijk of, hoe en wanneer publieke participatie effectief kan leiden tot publieke acceptatie van de energietransitie. Om het begrip hierover te vergroten, hebben dr. Lorenzo Squintani en dr. Goda Perlaviciute in 2018 het Like! My Environment (Like!Me) Living Lab opgericht.

Recente ontwikkelingen

Tot dusverre heeft de samenwerking in het Living-Lab het ons mogelijk gemaakt om vragenlijststudies te doen naar publieke participatie in besluitvorming over energietransitie in de provincie Groningen en naar een warmtenet in de wijk Vinkhuizen, Groningen. Momenteel wordt een onderzoek gedaan naar de mening van mensen over de mogelijkheid om windmolens te plaatsen in de regio's Westpoort en Roodehaan. +

Het onderzoek dat reeds is uitgevoerd binnen het Living-Lab heeft concrete ervaring opgeleverd met bijvoorbeeld vragenlijstonderzoek naar de publieke perceptie, methoden voor het verzamelen van deur-tot-deurinformatie en interviews.

In het kader van het Living-Lab organiseerden Perlaviciute en Squintani tevens een eerste symposium: ‘’Publieke participatie in besluitvorming over energietransitie’’ (9 mei 2019), met als doelgroep onderzoekers uit verschillende disciplines, beleidsmakers, bedrijven en belangengroepen. Dit symposium vormt het startschot van een reeks symposia over dit onderwerp.

Online vragenlijst windmolens in Westpoort en Roodehaan

Bent u uitgenodigd om een vragenlijst in te vullen over windmolens in Westpoort en Roodehaan?
U kunt de vragenlijst invullen via één van deze links:

Laatst gewijzigd:26 februari 2021 11:59
Follow us onyoutube twitter