Skip to ContentSkip to Navigation

Sustainable Society

Research Disaster Resilience Groningen Earthquakes

Kennisplatform Leefbaar en Kansrijk Groningen

Het Kennisplatform Leefbaar en Kansrijk Groningen is opgericht om kennis in kaart te brengen over de omvangrijke en complexe maatschappelijke gevolgen van de gaswinning en de bodembeweging in Groningen. Deze kennis is verspreid over veel verschillende onderzoeken, kennisinstellingen en instanties. Het Kennisplatform geeft hierbij ook aan wat onopgeloste vraagstukken zijn. Daarnaast brengt het platform kennisvragers en aanbieders samen en stimuleert het samenwerkingsverbanden.

Het platform heeft een eigen website en is een samenwerkingsverband tussen de RUG (penvoerder), Hanzehogeschool Groningen, CMO-STAMM/Sociaal Planbureau Groningen en GGD Groningen. De initiatiefnemer is Nationaal Coördinator Groningen (NCG).

Coördinatie

Tom Postmes, hoogleraar Sociale Psychologie aan de RUG, is wetenschappelijk directeur van het Kennisplatform.
Nienke Busscher, projectcoördinator van het platform. Ze is verbonden aan de RUG en gepromoveerd op de sociale impact van grootschalige landaankopen voor de expansie van sojateelt, boomplantages en natuurbehoud in Argentinië.

logos_kennistafel
Laatst gewijzigd:19 november 2020 09:59
Follow us onyoutube twitter