prof. dr. Y.B. (Yme) Kuiper

Emeritus Professor Faculty of Arts; endowed chair (Stichting Van der Wyck-de Kempenaer) Historic Country Houses and Estates; Emeritus Professor (endowed chair: Stichting Groninger Universiteitsfonds) Anthropology of Religion and Historical Anthropology

prof. dr. Y.B. (Yme) Kuiper
E-mail:
y.b.kuiper rug.nl

Research

 1. 1987
 2. Kuiper, Y. (1987). Van familieregering naar isolement: Frieslands politieke elite in het tijdvak 1748-1888. In Y. Kuiper, R. Mulder-Radetzky, M. C. Van der Sman, H. Spanninga, & B. De Vries (Eds.), Mensen van macht en aanzien: Frieslands elite in de 18de en 19de eeuw (pp. 65-78). (Taconis-reeks; No. 6). Museum Willem van Haren.
 3. 1986
 4. Kuiper, Y., & Kleistra, J. (1986). Geloof en ritueel nabij de poolcirkel: Een antropologisch onderzoek naar een religieuze minderheid in Zweeds Lapland. In Y. Kuiper, A. Koster, & J. Verrips (Eds.), Feest en ritueel in Europa: Antropologische essays (Vol. 3, pp. 255-292). (Antropologische studies VU; Vol. 3). VU Boekhandel Uitgeverij.
 5. Kuiper, Y., Abma, G., & Rypkema, J. (1986). Inleiding. In Y. Kuiper, G. Abma, & J. Rypkema (Eds.), Tussen goed en fout: Nieuwe gezichtspunten in de geschiedschrijving 1940-1945 (pp. 9-18). Wever.
 6. Kuiper, Y. (1986). Religion, symbols and the human condition: An analysis of the basic ideas of Jan van Baal. In H. G. Hubbeling, & H. G. Kippenberg (Eds.), On Symbolic Representation of Religion: Groningen Contributions to Theories of Symbols (pp. 57-69). Walter de Gruyter GmbH.
 7. 1984
 8. Kuiper, Y. (1984). Catharism, Catholicism, and Magic: Rethinking Le Roy Ladurie's 'Montaillou'. In H. G. Kippenberg, Y. Kuiper, & H. J. W. Drijvers (Eds.), Struggles of Gods: Papers of the Groningen Work Group for the Study of the History of Religions (pp. 143-176). (Religion and Reason; Vol. 31). Mouton Publishers.
 9. 1983
 10. Kuiper, Y., & Frieswijk, J. (Ed.) (1983). Inleiding: Friesland en het interbellum. In Y. Kuiper, J. Frieswijk, & J. Rijpkema (Eds.), Friesland en het interbellum (pp. 1-5). De Tille Leeuwarden.
 11. 1982
 12. Kuiper, Y. (1982). De gemeente der eerstgeborenen: Tussen traditie en toekomst. In M. G. M. Borghuis, Y. B. Kuiper, & D. A. Papousek (Eds.), Laestadianisme vroeger en nu (pp. 77-117). Instituut voor Culturele Antropologie.
 13. Kuiper, Y. (1982). Inleiding. In Y. Kuiper, & J. Rypkema (Eds.), Religie en socialisme: Friesland in de negentiende eeuw (pp. 2-12). (Ubbo Emmiusreeks; Vol. 13)..
 14. Kuiper, Y. (1982). Is de slaap der rede een aspect van het menselijk tekort? In Y. Kuiper, & A. de Ruijter (Eds.), De menselijke conditie: Speurtocht naar partnerschap (pp. 41-55). Afdeling Culturele Antropologie/Sociologie der Niet-Westerse Volken van de NSAV .
 15. Kuiper, Y. (1982). Sir Edward E. Evans-Pritchard (1902-1973): Hekserij, politiek systeem en historie. In G. A. Banck, & B. van Heijningen (Eds.), Beroep antropoloog: Vreemde volken, visies en vooroordelen (pp. 43-62). VNU Business Publ..
 16. 1981
 17. Kuiper, Y. (1981). Over de waarde van vooronderstellingen: Kanttekeningen bij Sahlins' Culture and Practical Reason. In Beginselen in botsing: Opstellen over de keuze tussen naturalisme en symbolisme (pp. 43-62). Afdeling Culturele Antropologie/Sociologie der Niet-Westerse Volken van de NSAV .
 18. 1980
 19. Kuiper, Y. (1980). Over geschiedenis en antropologie: Een inleiding. In M. G. M. Borghuis, Y. B. Kuiper, & D. A. Papousek (Eds.), Antropologie en Geschiedenis: Seminarpapers 1977-1978 (pp. 1-31). Instituut voor Culturele Antropologie.
Previous 1 2 3 Next

ID: 105610