prof. dr. Y.B. (Yme) Kuiper

Emeritus Professor Faculty of Arts; endowed chair (Stichting Van der Wyck-de Kempenaer) Historic Country Houses and Estates; Emeritus Professor (endowed chair: Stichting Groninger Universiteitsfonds) Anthropology of Religion and Historical Anthropology

prof. dr. Y.B. (Yme) Kuiper
E-mail:
y.b.kuiper rug.nl

Research

 1. 2004
 2. Kuiper, Y. B. (2004). ‘Duitse adel en nationaal-socialisme’, Boekbespreking van Stephan Malinowski, Vom König zum Führer. Adel und Nationalsozialismus (Frankfurt am Main 2004). In Y. B. Kuiper (Ed.), Virtus. Jaarboek voor Adelsgeschiedenis (pp. 182 - 185). Stichting Werkgroep Adelsgeschiedenis.
 3. Kuiper, Y. B. (2004). Tussen feit en mythe. Van Abe Lenstra tot Johan Cruijff: over de biografie van voetbalhelden. Een terreinverkenning. In W. Joustra, & P. Breuker (Eds.), Sporthistorie: Tussen feit en mythe (pp. 59 - 88). Uitgeverij Noordboek.
 4. Kuiper, Y. B. (2004). Witchcraft, Fertility Cults, and Shamanism. Carlo Ginzburg's I benandanti in Retrospect. In B. Luchesi, & K. von Stuckrad (Eds.), Religion im kulturellen Diskurs (pp. 33 - 59). De Gruyter Mouton.
 5. 2003
 6. Kuiper, Y. B. (2003). "Friese" Nassaus en negentiende-eeuws nationalisme. In J. J. Huizinga, Y. B. Kuiper, & S. Groenveld (Eds.), Nassau - uit de schaduw van Oranje Uitgeverij Van Wijnen.
 7. Kuiper, Y. B. (2003). Van volksvermaak naar Fries sportfestijn. Beeldvorming en achtergrond van de Franeker Kaatspartij 1853-1888. In P. Breuker, B. Wytsma, J. P. Janzen, M. Dijkstra, & J. van der Meij (Eds.), De fiifde woansdei; 150 jier PC (1853-2003) (pp. 20 - 36). Uitgeverij Van Wijnen.
 8. 2002
 9. Kuiper, Y. B., & Papousek, D. A. (2002). A Small Institute in a Wicked World: Cultural Anthropology at the University of Groningen, 1951-1989. In H. Vermeulen, & J. Kommers (Eds.), Tales from Academia (pp. 515-546). Saarbrücker Druckerei und Verlag.
 10. Kuiper, Y. B. (2002). Bij de dood van een jonker. Ruurd Carel van Cammingha (1721-1793) en Wiardastate te Goutum. In G. H. Jelsma (Ed.), Tussen Potmarge en Jokse (pp. 115 - 124)
 11. Kuiper, Y. B. (2002). Een patriciërshuis bewoond door jonkers. De bewonersgeschiedenis van de Oude Boteringestraat 38 in de zeventiende en achttiende eeuw. In R. Steensma, & J. E. A. Kroesen (Eds.), De rechtbank in de Oude Boteringestraat (pp. 65 - 79). Omnia.
 12. Kuiper, Y. B. (2002). Een zeehandelaar uit Harlingen. Portret van Freerk Dirks Fontein, medeoprichter van het Fries Genootschap. In J. Frieswijk, & Y. B. Kuiper (Eds.), Genootschapscultuur in Friesland. Het Fries Genootschap 1827-2002 (pp. 120 - 131). Fryske Akademy.
 13. Kuiper, Y. B. (2002). Geleerd en gerespecteerd. De Eysinga's, de adel en het Fries Genootschap. In J. Frieswijk, & Y. B. Kuiper (Eds.), Genootschapscultuur in Friesland. Het Fries Genootschap 1827-2002 (pp. 214 - 225)
 14. 2001
 15. Kuiper, Y. B. (2001). De Heerenwal: een geschiedenis in grote lijnen (1550-1900). In Y. Jong, & J. Jong (Eds.), De Heerenwal. Bruggen en gekromde ruggen (pp. 9 - 25). Museum Willem van Haren.
 16. Kuiper, Y. B. (2001). Oud en geleerd, maar nog niet machtig. In Y. B. Kuiper, & K. Thomassen (Eds.), Banden van vriendschap (pp. 8 - 53). Uitgeverij Van Wijnen.
 17. Kuiper, Y. B. (2001). Van Heerlijkheid naar Familiestichting. In H. M. Brokken (Ed.), Heren van stand. Van Wassenaer 1200-2000: Achthonderd jaar Nederlandse adelsgeschiedenis (pp. 201 - 243). Stichting Hollandse Historische Reeks.
 18. 2000
 19. Kuiper, Y. B. (2000). Adel in Nederland. In Y. B. Kuiper, & E. Ketelaar-de Vries Reilingh (Eds.), Edel voor Adel (pp. 77 - 96). Nederlandse Adelsvereniging.
 20. Kuiper, Y. B. (2000). Bibliografie. In J. Frieswijk, & Y. B. Kuiper (Eds.), Twee Eeuwen Friese Adel 1814-2000 (pp. 175 - 179). Uitgeverij Van Mazijk.
 21. Kuiper, Y. B. (2000). Een douairière op zoek naar de verloren tijd. In J. Frieswijk, & Y. B. Kuiper (Eds.), Twee Eeuwen Friese Adel 1814-2000 (pp. 105 - 112). Uitgeverij Van Mazijk.
 22. Kuiper, Y. B. (2000). Historie. In R. Stenvert (Ed.), Monumenten in Nederland (pp. 14 - 23). Waanders.
 23. Kuiper, Y. B. (2000). Jonge Friese adel op de Veluwe. In J. Frieswijk, & Y. B. Kuiper (Eds.), Twee Eeuwen Friese Adel 1814-2000 (pp. 155 - 162). Uitgeverij Van Mazijk.
 24. Kuiper, Y. B. (2000). Nu draait alles om de familiegeschiedenis (uitleiding). In J. Frieswijk, & Y. B. Kuiper (Eds.), Twee Eeuwen Friese Adel 1814-2000 (pp. 163 - 174). Uitgeverij Van Mazijk.
 25. Kuiper, Y. B. (2000). Op de Klinze: passie voor het buitenleven. In J. Frieswijk, & Y. B. Kuiper (Eds.), Twee Eeuwen Friese Adel 1814-2000 (pp. 129 - 136). Uitgeverij Van Mazijk.
 26. Kuiper, Y. B. (2000). Van landadel naar historisch instituut. In J. Frieswijk, & Y. B. Kuiper (Eds.), Twee Eeuwen Friese Adel 1814-2000 (pp. 9 - 39). Uitgeverij Van Mazijk.
 27. Bartels, J. J. A., Hermans, J. M. M., Kuiper, Y. B., Cossee, E. H., Verkerk, M. A., Krul, W. E., Kooij, P., & Hendrickx, F. (2000). Woord vooraf. In P. Kooij, & V. Sleebe (Eds.), Geschiedenis van Dordrecht van 1813 tot 2000 (pp. 5 - 7). Uitgeverij Verloren.
 28. 1999
 29. Kuiper, Y. B. (1999). Burgerlijk zelfbeeld van het negentiende-eeuwse Leeuwarden. In R. Kunst, Y. B. Kuiper, & G. Jensma (Eds.), Leeuwarden 750-2000. Hoofdstad van Friesland (pp. 326 - 353). Uitgeverij Van Wijnen.
 30. Kuiper, Y. B. (1999). Een Buma eet geen konijn. A.A.S. (Fiek) Hannema-Buma (1893-1984). In Y. B. Kuiper (Ed.), Freules, dames en vrouwen: Friese vrouwen en de burgercultuur, 1850-1950 (pp. 39 - 69). Friese Pers Boekerij.
 31. Kuiper, Y. B. (1999). Heren van Leeuwarden: macht, reputatie en vermogen. In R. Kunst, Y. B. Kuiper, & G. Jensma (Eds.), Leeuwarden 750-2000. Hoofdstad van Friesland (pp. 252 - 278). Uitgeverij Van Wijnen.
 32. Kuiper, Y. B. (1999). Inleiding: De nieuwste tijd 1795-1914. Naar de periferie. In R. Kunst, Y. B. Kuiper, & G. Jensma (Eds.), Leeuwarden 750-2000. Hoofdstad van Friesland (pp. 326 - 353). Uitgeverij Van Wijnen.
 33. Kuiper, Y. B. (1999). Profijt, eer en reputatie. Friese adel en politieke cultuur in het tweede kwart van de zeventiende eeuw. In J. Frieswijk, & Y. B. Kuiper (Eds.), Fryslân, staat en macht 1450-1650 (pp. 173 - 204). Uitgeverij Verloren.
 34. 1998
 35. Kuiper, Y. B. (1998). Aristocraten contra burgers. Couperus' Boeken der kleine zielen en het beschavingsoffensief rond 1900. In R. A. M. Aerts, & H. te Velde (Eds.), De stijl van de burger (pp. 186 - 218). Kok/Agora.
 36. Kuiper, Y. B. (1998). 'Er is geen Hand die ons leidt, geen Vinger die wijst'. In B. Silkens (Ed.), Intellectuele helden (pp. 41 - 52). Rudolf Agricola Instituut, Rijksuniversiteit Groningen.
 37. Kuiper, Y. B. (1998). Politiek en bestuur, 1795-1848. In J. Frieswijk, L. Jansma, J. J. Huizinga, & Y. B. Kuiper (Eds.), Geschiedenis van Friesland 1750-1995 (pp. 105 - 141). Boom.
 38. Kuiper, Y. B. (1998). Woord vooraf. In J. Vermoolen (Ed.), Genealogie en geschiedenis van het geslacht Mesdag Walburg Pers.
 39. 1997
 40. Kuiper, Y. B., & Wagter, M. (1997). De uitgaande wereld van Leeuwarden, 1860-1900. In R. Kunst, & Y. B. Kuiper (Eds.), Jaarboek Leeuwarder Historische Reeks (pp. 196 - 237). Studiegroep geschiedenis Leeuwarden.
 41. Kuiper, Y. B. (1997). Er is geen Hand die leidt, geen Vinger die wijst. In G. T. Jensma, & Y. B. Kuiper (Eds.), De god van Nederland is de beste (pp. 169 - 188). Kok/Agora.
 42. Kuiper, Y. B. (1997). Friese kunstkabinetten en Hollandse relaties. In P. H. Breuker, & A. Janse (Eds.), Negen eeuwen Friesland-Holland (pp. 213 - 226). Walburg Pers.
 43. Kuiper, Y. B. (1997). Onder hovelingen. In J. J. Huizinga, & Y. B. Kuiper (Eds.), Van Leeuwarden naar Den Haag (pp. 37 - 58). Uitgeverij Van Wijnen.
 44. Kuiper, Y. B. (1997). Turfmarkt 11. In L. van der Laan, & K. Zandberg (Eds.), Seeckere voortreflijcke huijsinghen (pp. 53 - 55). Open Monumentendag 1997.
 45. 1996
 46. Kuiper, Y. B. (1996). `Gut, Hikke is ook al fien!' Kerk en geloof in de jeugd- en familieherinneringen van jkvr. Adriana Wilhelmina van Andringa de Kempenaer (1858- 1926). In S. Zijlstra, G. N. M. Vis, & D. J. M. Zeinstra (Eds.), Vroomheid tussen Vlie en Lauwers. Aspecten van de Friese kerkgeschiedenis (pp. 171 - 184)
 47. Kuiper, Y. B. (1996). Trammelant, echec en mysterie: Over de verhaalkunst in Jan van Baals autobiografie Ontglipt verleden. In A. F. Droogers (Ed.), Boodschap uit het Mysterie. Reacties op de visie van J. van Baal (pp. 19 - 44). Uitgeverij Ten Have.
 48. Kuiper, Y. B. (1996). Woord vooraf. In C. E. G. ten Houten de Lange (Ed.), Het Alkmaarse regentengeslacht De Lange
 49. Kuiper, Y., & ten Houten de Lange, C. E. G. (1996). Woord vooraf: Het Alkmaarse regentengeslacht De Lange. In Het Alkmaarse regentengeslacht De Lange (pp. 3-6). Barjesteh, Meeuwes & Co Historische Uitgeverij.
 50. 1995
 51. Kuiper, Y. B. (1995). Noble widows between fortune and family, In L. P. van den Bosch, & J. N. Bremmer (Eds.), Between Poverty and the Pyre. (pp. 152 - 170). Routledge.
 52. 1991
 53. Kuiper, Y. (1991). Person, Culture, and Religion: Clifford Geertz's Revitalization of Traditional Anthropology. In A. W. Geertz, & J. S. Jensen (Eds.), Religion, Tradition, and Renewal (pp. 37-50). Aarhus University Press.
 54. Kuiper, Y. (1991). The Primitive and the Past: Van der Leeuw and Huizinga as Critics of Culture. In H. G. Kippenberg, & B. Luchesi (Eds.), Religionswissenschaft und Kulturkritik (pp. 113-125). Diagonal-Verlag.
 55. 1990
 56. Kuiper, Y., & Spanninga, H. (1990). La noblesse frisonne entre la culture populaire et la culture de l'élite. In A. Meijer, J. Bosmans, & Y. Kuiper (Eds.), Trésors de la Frise (pp. 8-24). Institut Néerlandais.
 57. Kuiper, Y. (1990). The Concept of Person in American Anthroplogy: The Cultural Perspective of Clifford Geertz. In H. G. Kippenberg, Y. B. Kuiper, & A. F. Sanders (Eds.), Concepts of Person in Religion and Thought (pp. 35-49). (Religion and Reason ; Vol. 37). Mouton de Gruyter.
 58. 1989
 59. Kuiper, Y. (1989). Antropologie en geschiedenis. In P. H. H. Vries (Ed.), Geschiedenis buiten de perken: De waarde van de geschiedwetenschap voor andere wetenschappen, politiek en beleid en cultuur (pp. 49-61). Stichting Leidschrift.
 60. Kuiper, Y., & Zwier, G. J. (1989). Over veldwerk en antropologie als wetenschap: Nawoord. In G. J. Zwier (Ed.), Antropologen te velde: De cultuurschok van de veldwerker (third ed., pp. 161-178). Bornmeer.
 61. 1988
 62. Kuiper, Y. (1988). 'Gij moet uw eigen verlosser zijn!': Aantekeningen bij een rede van Ferdinand Domela Nieuwenhuis. In J. Frieswijk, J. J. Kalma, & Y. Kuiper (Eds.), Ferdinand Domela Nieuwenhuis: De apostel van de Friese arbeiders (pp. 150-170). Friese Pers Boekerij.
 63. 1987
 64. Kuiper, Y. (1987). Adel in Friesland tussen getal en mentaliteit: Een demografische en gezinshistorische beschouwing over een gewestelijke elite in de periode 1700-ca. 1875. In J. Frieswijk, L. G. Jansma, & Y. B. Kuiper (Eds.), Frieslands verleden verkend: Problemen, methoden en onderzoek met betrekking tot de Friese geschiedenis na 1750 (pp. 96-119). (Fryske histoaryske rige ; No. 1). Fryske Akademy.
 65. Kuiper, Y. (1987). Friese edelen op patriotse wegen. In W. Bergsma, C. Boschma, M. G. Buist, & H. Spanninga (Eds.), For uwz lân, wyv en bern : De patriottentijd in Friesland (pp. 43-58). Fryske Akademy.

ID: 105610