prof. dr. Y.B. (Yme) Kuiper

Emeritus Professor Faculty of Arts; endowed chair (Stichting Van der Wyck-de Kempenaer) Historic Country Houses and Estates; Emeritus Professor (endowed chair: Stichting Groninger Universiteitsfonds) Anthropology of Religion and Historical Anthropology

prof. dr. Y.B. (Yme) Kuiper
E-mail:
y.b.kuiper rug.nl

Research

 1. 2017
 2. Kuiper, Y. (2017). What About the Moorish Footman? Portrait of a Dutch Nabob as a Dedicated Follower of Fashion. In J. Ilmakunnas , & J. Stobart (Eds.), A Taste for Luxury in Early Modern Europe : Display, Acquisition and Boundaries (pp. 77-97). London: Bloomsbury Academic.
 3. Kuiper, Y., & Zwier, G. J. (2017). Nawoord: Over veldwerk en antropologie als wetenschap. In Antropologen te velde: De cultuurschok van de veldwerker (New edition ed., pp. 161-178). Leeuwarden: Bornmeer.
 4. 2016
 5. Kuiper, Y. (2016). Kasteel De Haar: Een boutade van een castellofoob. In Meander Almanak 2016 (pp. 48-51). Groningen: Studievereniging Meander.
 6. Kuiper, Y. (2016). Balans van tuinhistorisch onderzoek: Een uitleiding. In A. Van der Does, & J. Holwerda (Eds.), Tuingeschiedenis in Nederland II: Denken en doen in de Nederlandse tuinkunst 1500-2000 (Vol. II, pp. 223-233). Ulvenhout: CASCADE Stichting Tuinhistorisch Genootschap .
 7. Kuiper, Y. (2016). Death, Memory, and Liminality: Rethinking Lampedusa's Later Life as Author and Aristocrat. In P. Berger, & J. Kroesen (Eds.), Ultimate Ambiguities: Investigating Death and Liminality (pp. 253-269). New York/Oxford: Berghahn.
 8. Kuiper, Y. (2016). The rise of the country house in the Dutch Republic: Beyond Johan Huizinga's narrative of Dutch civilisation in the 17th century. In J. Stobart, & A. Hann (Eds.), The Country House: Material Culture and Consumption (pp. 11-23). Swindon: Historic England.
 9. Kuiper, Y. (2016). 'Opsterlands groene parels'. In R. Van Immerseel, & P. Verhoeff (Eds.), Statig Beetsterzwaag. Parklandschap rond een Fries dorp (128 pag.) (pp. 6-9). Utrecht: Uitgeverij Matrijs (Utrecht).
 10. Kuiper, Y. (2016). Rijkdom, buitenleven en elitevorming in het Leeuwarden van de 'late' Gouden Eeuw: Een terreinverkenning. In H. Oly, & G. de Vries (Eds.), Leeuwarden in de Gouden Eeuw (pp. 133-164). Hilversum: Uitgeverij Verloren.
 11. Kuiper, Y. (2016). The Dutch Enlightenment and Patriotism: Mennonites and Politics in Late Eighteenth-Century Friesland. In M. Jantzen, M. S. Sprunger, & J. D. Thiesen (Eds.), European Mennonites and the Challenge of Modernity over Five Centuries: Contributors, Detractors, and Adapters (pp. 71-90). (Cornelius H. Wedel Historical Series; Vol. 18). North Newton, Kansas: Bethel College North Newton, Kansas.
 12. 2015
 13. Kuiper, Y. (2015). Drie gidsfiguren van Gerrit Jan Zwier. In M. Schaap (Ed.), Altijd veldwerk: Het literaire landschap van Gerrit Jan Zwier (pp. 51-56). Oppenhuizen: The Black Sheep Press.
 14. Kuiper, Y., & Zijlstra, A. (2015). Het buitenleven van rijke en voorname Friezen in de Gouden Eeuw. In Y. Kuiper, & B. Olde Meierink (Eds.), Buitenplaatsen in de Gouden Eeuw: Het rijke buitenleven in de Republiek (pp. 96-127). (Adelsgeschiedenis; Vol. 14). Hilversum: Uitgeverij Verloren.
 15. Kuiper, Y. (2015). Memory, Residence and Profession: Aspects of the process of reconversion of a Dutch noble family in the twentieth century. In Y. Kuiper, N. Bijleveld, & J. Dronkers (Eds.), Nobilities in Europe in the Twentieth Century: Reconversion Strategies, Memory Culture and Elite Formation (pp. 117-148). (Groningen Studies in Cultural Change; Vol. 50). Leuven: Peeters.
 16. Kuiper, Y. (2015). Onderzoek naar de buitenplaats in de Gouden Eeuw: Een vogelvluchtperspectief. In Y. Kuiper, & B. Olde Meierink (Eds.), Buitenplaatsen in de Gouden Eeuw: De rijkdom van het buitenleven in de Republiek (pp. 12-41). (Adelsgeschiedenis; Vol. 14). Hilversum: Uitgeverij Verloren.
 17. Kuiper, Y. (2015). Towards a comparative history of nobility in twentieth-century Europe: An introduction. In Y. Kuiper, N. Bijleveld, & J. Dronkers (Eds.), Nobilities in Europe in the Twentieth Century: Reconversion Strategies, Memory Culture and Elite Formation (Vol. 50, pp. 1-26). (Groningen Studies in Cultural Change; Vol. 50). Leuven/Paris/Bristol: Peeters.
 18. Kuiper, Y. (2015). "Unsere Welt gibt es nicht mehr": Erzählung (narrative) und Selbstbild in den Familienerinnerungen der adeligen Witwe Jeanne van Andringa de Kempenaer (1858-1926). In G. Teske (Ed.), Adelige über sich selbst: Selbstzeugnisse in nordwestdeutschen und niederländischen Adelsarchiven (Vol. Band 29 , pp. 195-206). Münster: LWL Archivamt Westfalen.
 19. 2014
 20. Kuiper, Y. (2014). Mennonites and Politics in Late Eighteenth Century. In A. den Hollander (Ed.), Religious Minorities and Cultural Diversity in the Dutch Republic (Vol. 67, pp. 249-267). (Brill's series in church history). Leiden/Boston: Brill.
 21. 2013
 22. Kuiper, Y. B. (2013). Herinneringscultuur. In F. J. W. van Kan, & I. D. Jacobs (Eds.), Adel en ridderschap in Gelderland. Tien eeuwen geschiedenis (pp. 317-327). (Adelgeschiedenisreeks; No. 12). Zwolle: WBOOKS.
 23. Kuiper, Y. (2013). ‘Tuinen voor notabelen. Op zoek naar Gerrit Vlaskamp. Een inleiding’. In Y. Kuiper, & E. Bruinsma (Eds.), De vergeten tuinen van Gerrit Vlaskamp (pp. 10-25). Leeuwarden: AFUK Leeuwarden.
 24. 2012
 25. Kuiper, Y. B. (2012). Amsterdamse connecties van een Friese entrepreneur uit de Gouden Eeuw. In B. Volker (Ed.), Over gaten, bruggen en witte paters : sociaal kapitaal in sociologsch onderzoek (pp. 185 - 192). Amsterdam: Rozenberg Publishers.
 26. Kuiper, Y. B. (2012). In de ban van de zegelring. Van een novelle van W.F. Hermans naar een antropologie van distinctie. In R. Alma (Ed.), Adel en heraldiek in de Nederlanden. Adellijke identiteit en representatie (pp. 329 - 340). Hilversum: Uitgeverij Verloren.
 27. Kuiper, Y. B. (2012). "Stukken van troosteloos wee". Vogelstudie, fotografie en natuurbeleving bij Jan Mankes". In S. Faassen (Ed.), Jan Mankes in woord en beeld (pp. 3 - 7). (MB : tijdschrift van Museum Belvedere; No. 16). Heerenveen-Oranjewoud: Museum Belvédère.
 28. Kuiper, Y. B. (2012). Zwischen Republik und Fürstentum. Amtscharisma und militärisches Selbstbild Heinrich Casimirs II. In F. Jürgensmeier (Ed.), Nassau-Diez und die Niederlande. Dynastie und Oranierstadt Diez in der Neuzeit (pp. 99 - 117). (Veröffentlichungen der Historischen Kommission für Nassau; No. 82). Wiesbaden: Historische Kommission für Nassau.
 29. 2011
 30. Kuiper, Y. B. (2011). Bekering op de buitenplaats. Adel, religie en biografie in het interbellum. In Y. B. Kuiper, M. P. A. de Baar, & H. Renders (Eds.), Biografie & Religie. De religieuze factor in de biografie (pp. 107 - 129). Amsterdam: Boom.
 31. Kuiper, Y. B. (2011). Eine rein bürgerliche Nation? Adel und Politik in den Niederlanden im 19. und 20. Jahrhundert. In J. Leonhard, & C. Wieland (Eds.), What makes the Nobility Noble? Comparative Perspectives from the Sixteenth to the Twentieth Century (pp. 201 - 217). (FRIAS School of History). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
 32. de Baar, M. P. A., Kuiper, Y. B., & Renders, J. W. (2011). Inleiding. In M. de Baar, Y. Kuiper, & H. Renders (Eds.), Biografie & Religie: De religieuze factor in de biografie (pp. 7-17). Amsterdam: Boom.
 33. Kuiper, Y. B. (2011). “Je bent een fijne kerel”. De kunstbroeders Lebeau en Mankes. In R. de Jong (Ed.), Chris Lebeau. Kunstenaar en anarchist. Tentoonstellingscatalogus (pp. 39 - 46). Kelder Uitgeverij.
 34. 2010
 35. Kuiper, Y. B. (2010). Adel, Nation und Staat in den Niederlanden im 19. und 20. Jahrhundert. In M. van Driel, M. Pohl, & B. Walter (Eds.), Adel verbindet. Elitenbildung und Standeskultur in Nordwestdeutschland und den Niederlanden vom 15. bis 20. Jahrhundert (pp. 229 - 250). Paderborn/München/Wien/Zürich: Ferdinand Schöningh.
 36. Kuiper, Y. B. (2010). Charismatisch leiderschap: van Lou de Palingboer tot Barak Obama. In J. E. A. Kroesen, Y. B. Kuiper, & P. G. T. Nanninga (Eds.), Religie en cultuur in hedendaags Nederland. Observaties en interpretaties (pp. 101 - 109). Assen: Koninklijke Van Gorcum.
 37. Kuiper, Y. B. (2010). On Monte Verità: Myth and Modernity in the Lebensreform Movement. In J. H. F. Dijkstra, J. E. A. Kroesen, & Y. B. Kuiper (Eds.), Myths, Martyrs, and Modernity. Studies in the History of Religions in Honour of Jan N. Bremmer (pp. 629 - 650). (Numen Book Series: Studies in the History of Religions; No. 127). Leiden: Martinus Nijhoff/Brill.
 38. Kroesen, J. E. A., Kuiper, Y. B., & Nanninga, P. G. T. (2010). Ten geleide. In J. E. A. Kroesen, Y. B. Kuiper, & P. G. T. Nanninga (Eds.), Religie en cultuur in hedendaags Nederland: Observaties en interpretaties (Tweede serie Geestelijke Volksgezondheid ed., pp. 7-13). Houten: Koninklijke Van Gorcum.
 39. 2009
 40. Kuiper, Y. (2009). Abe en Faas: Voetbalidolen van de jaren vijftig : De overgangsperiode van amateurisme naar professionalisme. In G. Jensma, & P. Breuker (Eds.), Friese sport: Tussen traditie en professie (pp. 151-187). (Estriken; Vol. 85). Gorredijk: Bornmeer.
 41. Kuiper, Y. B. (2009). De predikante,de gevelsteen en de driemaster. De vermaning van Boven-Knijpe als plaats van herinnering. In M. P. A. de Baar, & M. van Dijk (Eds.), Herinnering en identiteit in het vrijzinnig protestantisme (pp. 67 - 81). Hilversum: Uitgeverij Verloren.
 42. Kuiper, Y. B. (2009). Inleiding: de arbeidersbiografie nader bekeken. In Y. B. Kuiper (Ed.), Biografie en arbeidersbeweging. Themanummer it Beaken (pp. 1 - 12). Leeuwarden: Fryske Akademy-KNAW.
 43. Kuiper, Y. B. (2009). The Frisian States. Trendsetter in the recognition of the United States. In K. Huisman, & P. de Haan (Eds.), Famous Frisians in America (pp. 19 t/m 29 - 309 t/m 311 (sources and literature)). Leeuwarden: Friese Pers Boekerij.
 44. Kuiper, Y. B. (2009). Van charismatisch leider tot ethisch leidsman. Ferdinand Domela Niewenhuis en Friesland rond 1890. In Y. B. Kuiper (Ed.), Biografie en arbeidersbeweging. Themanummer it Beaken (pp. 45 - 72). Leeuwarden: Fryske Akademy-KNAW.
 45. 2008
 46. Kuiper, Y. B. (2008). De state verdwijnt uit het dorp. In D. Kooistra (Ed.), Frieslands verleden. De Friezen en hun geschiedenis in vijftig verhalen (pp. 231 - 235). Leeuwarden: Bornmeer.
 47. Kuiper, Y. B. (2008). Debatten en definities. Antropologen en sociologen over religie. In Y. B. Kuiper, M. Buitelaar, & M. ter Borg (Eds.), Handboek Religie in Nederland. Perspectief, overzicht en debat (pp. 26 - 48). Zoetermeer: Meinema.
 48. Kuiper, Y. B. (2008). Leven naar de seizoenen. Baron en "barones" van Sytzama in de jaren 1860 en 1870. In F. Bosker, & L. de Hoop (Eds.), Rinsma State. Van Sytzama tot Scheringa (pp. 54 - 67). Leeuwarden: Penn State University Press.
 49. 2007
 50. Kuiper, Y. B. (2007). Boekbespreking: Cor Trompetter, Eén grote familie. Doopsgezinde elites in de Friese Zuidwesthoek 1600-1850. In J. J. Bosma (Ed.), Doopsgezinde Bijdragen 33 (Doopsgezinde Historische Bijdragen, nieuwe reeks ed., pp. 215 - 221)
 51. Kuiper, Y. B., & de Lange, J. (2007). De kunstenaar en de predikante. Een dubbelportret van Jan Mankes en Annie Zernike. In T. Mercuur, & F. Oosterhof (Eds.), Woudsterweg. De Friese jaren van Jan Mankes (pp. 51 - 104). Heerenveen-Oranjewoud: Museum Belvédère.
 52. Kuiper, Y. B. (2007). Domela waakt over de Deelen. Charisma, mythe en magie bij ‘ús ferlosser’ Ferdinand Domela. In T. Mercuur (Ed.), De Deelen (pp. 121 - 135). Heerenveen-Oranjewoud: Museum Belvédère.
 53. Kuiper, Y. B. (2007). Een dubbelportret: Aleida Houwink (1848-1929) en Robbert van Hasselt (1839-1908). In Y. B. Kuiper, & J. Frieswijk (Eds.), Sporen naar Empe. (pp. 7 - 34). Hilversum: Uitgeverij Verloren.
 54. Kuiper, Y. B. (2007). Een wereld van notabelen. In C. J. Kuiken (Ed.), 'Als een blijvend monument' : honderd jaar Dorhout Mees Stichting (1857) 1907-2007 (pp. 9 - 14). Haren: Prosopo.
 55. Kuiper, Y. B. (2007). Marcel Proust en de adel: tussen snobisme en voyeurisme. Etnografische notities. In A. Gevers, & C. Gietman (Eds.), Mensen van adel (pp. 35 - 54). (Adelsgeschiedenis; No. 4). Hilversum: Uitgeverij Verloren.
 56. Kuiper, Y. B. (2007). Woudsterweg. In T. Mercuur, & F. Oosterhof (Eds.), Woudsterweg. De Friese jaren van Jan Mankes (pp. 9 - 24). Heerenveen-Oranjewoud: Museum Belvédère.
 57. 2006
 58. Kuiper, Y. B. (2006). De wereld van de bekeerde is een geheel andere dan die van de niet-bekeerde. In Religiositeit en literatuur: Over 'Knielen op een bed violen' van Jan Siebelink (pp. 9-14). Groningen: Faculty of Theology and Religious Studies, University of Groningen.
 59. Kuiper, Y. B. (2006). Menisten in 't geweer. Een schets van de doopsgezinde elite van Harlingen in de Patriottentijd. In M. Ebben, & P. Wagenaar (Eds.), De cirkel doorbroken. Opstellen over de Republiek (pp. 181 - 204). Leiden: Leidse Historische Studiën.
 60. 2005
 61. Kuiper, Y. B. (2005). Inleiding. In Y. B. Kuiper, & R. van der Laarse (Eds.), Beelden van de buitenplaats. Elitevorming en notabelencultuur in Nederland in de 19de eeuw (pp. 9 - 24). (Reeks Adelsgeschiedenis; No. 3). Hilversum: Uitgeverij Verloren.
 62. Kuiper, Y. B. (2005). Onder notabelen. Buitenplaatscultuur in Friesland in de korte negentiende eeuw. In Y. B. Kuiper, & R. van der Laarse (Eds.), Beelden van de buitenplaats. Elitevorming en notabelencultuur in Nederland in de 19de eeuw (pp. 149 - 174). (Reeks Adelsgeschiedenis; No. 3). Hilversum: Uitgeverij Verloren.
 63. Kuiper, Y. B. (2005). Van familieregering naar notabelencultuur. Een schets van het regentengeslacht Van Iddekinge uit Groningen, 1748-1992. In Fogelsanghstate. Een Groninger schat in een Friese state (pp. 37 - 63). (Kleine reeks van Nederlandse Kastelenstichting; No. 3). Utrecht: Uitgeverij Matrijs.
Previous 1 2 3 Next

ID: 105610