prof. dr. Y.B. (Yme) Kuiper

Emeritus Professor Faculty of Arts; endowed chair (Stichting Van der Wyck-de Kempenaer) Historic Country Houses and Estates; Emeritus Professor (endowed chair: Stichting Groninger Universiteitsfonds) Anthropology of Religion and Historical Anthropology

Research

 1. 2017
 2. 2015
 3. Kuiper, Y., & Olde Meierink, B. (Eds.) (2015). Buitenplaatsen in de Gouden Eeuw: De rijkdom van het buitenleven in de Republiek . (Adelsgeschiedenis; Vol. 14). Hilversum: Uitgeverij Verloren.
 4. Kuiper, Y., Bijleveld, N., & Dronkers, J. (Eds.) (2015). Nobilities in Europe in the Twentieth Century: Reconversion Strategies, Memory Culture and Elite Formation. Leuven: Peeters - Groningen Studies in Cultural Change.
 5. 2014
 6. Kuiper, Y., & Bruinsma, E. (Eds.) (2014). De vergeten tuinen van Vlaskamp. AFUK Leeuwarden.
 7. 2013
 8. Kuiper, Y. B. (2013). De hofstede: tot vermaek en voordeel aengeleyt. Beelden van de Nederlandse buitenplaats vanaf zeventiende eeuw. (Arcadie, jrg 5, No. 1). Groningen: Faculty of Theology and Religious Studies, University of Groningen.
 9. 2011
 10. 2010
 11. Kroesen, J., Dijkstra, J. H. F., & Kuiper, Y. B. (Eds.) (2010). Myths, Martyrs, and Modernity: Studies in the History of Religions in Honour of Jan N. Bremmer. (Numen Book Series; Vol. 127). Leiden/Boston: Martinus Nijhoff/Brill.
 12. 2008
 13. 2007
 14. 2006
 15. Kuiper, Y., & van Weperen, . (2006). Een geslaagde allochtoon. Ir Hein Ehrhardt 80 jaar. Leeuwarden: Steenbergen Stichting.
 16. de Baar, M. P. A., van Boven, E. M. A., van Kooten, G. H., Kuiper, Y. B., Vrieling, D., & Zock, T. H. (2006). Religiositeit en literatuur: Over 'Knielen op een bed violen' van Jan Siebelink. Groningen: Faculty of Theology and Religious Studies, University of Groningen.
 17. Kuiper, Y. B., & Alma, R. H. (2006). Virtus. (13 ed.) Utrecht: Stichting Werkgroep Adelsgeschiedenis.
 18. 2005
 19. Kuiper, Y. B., & van der Laarse, R. (2005). Beelden van de buitenplaats. Elitevorming en notabelencultuur in Nederland in de 19de eeuw. (3 ed.) Hilversum: Uitgeverij Verloren.
 20. Kuiper, Y. B. (2005). Fogelsanghstate. Een Groninger schat in een Friese state. (3 ed.) Utrecht: Uitgeverij Matrijs.
 21. 2003
 22. Kuiper, Y. B., Groenveld, S., & Huizinga, J. J. (2003). Nassau - uit de schaduw van Oranje. Franeker: Uitgeverij Van Wijnen.
 23. Kuiper, Y. B. (2003). Sporen van Domela in Friesland. Heerenveen: Ferdinand Domela Nieuwenhuis Museum.
 24. 2002
 25. Frieswijk, J., Jansen, D., Jensma, G. T., Kuiper, Y., de Langen, G., & Spanninga, H. (2002). De Vrije Fries, tweeentachtigste deel. s.n.
 26. 2001
 27. Kuiper, Y. B., & Thomassen, K. (2001). Banden van vriendschap. Franeker: Uitgeverij Van Wijnen.
 28. Kuiper, Y. B., & Joustra, W. (2001). SC Heerenveen. Spelen met traditie. Amsterdam: Uitgeverij Thomas Rap.
 29. 2000
 30. Kuiper, Y. B., & Ketelaar-de Vries Reilingh, E. (2000). Edel voor Adel. Den Haag: Nederlandse Adelsvereniging.
 31. Kuiper, Y. B. (2000). Twee Eeuwen Friese Adel 1814-2000. Heerenveen: Uitgeverij Van Mazijk.
 32. 1999
 33. Kuiper, Y. B. (1999). Freules, dames en vrouwen. Leeuwarden: Friese Pers Boekerij.
 34. Frieswijk, J., Huussen, A. H., Kuiper, Y., & Mol, J. A. (1999). Fryslân, staat en macht 1450-1650. Hilversum: Uitgeverij Verloren.
 35. 1998
 36. Kuiper, Y. B., Huizinga, J. J., & Jansma, L. (1998). Geschiedenis van Friesland 1750-1995. Amsterdam/Meppel: Boom.
 37. Kuiper, Y., Kunst, R., & Schroor, M. (1998). Leeuwarder Historische reeks VI. (Leeuwarden Historische Reeks; Vol. VI). Leeuwarden: Studiegroep geschiedenis Leeuwarden.
 38. 1997
 39. Kuiper, Y. B. (1997). Jaarboek Leeuwarder Historische Reeks. (VI ed.) Leeuwarden: Studiegroep geschiedenis Leeuwarden.
 40. Kuiper, Y. B., & Huizinga, J. J. (1997). Van Leeuwarden naar Den Haag. Franeker: Uitgeverij Van Wijnen.
 41. Kuiper, Y. B., & Mulder-Radetzky, R. (1997). Voornaam wonen in en rond Leeuwarden. Leeuwarden: Stichting Kultuer en Toerisme yn Fryslân.
 42. 1996
 43. Kuiper, Y. B. (1996). De Klinze. Het leven op een buitenplaats in Oudkerk, 1681-1966. Leeuwarden: Landgoed `De Klinze' i.s.m. St. Kultuer en Toerism.
 44. 1990
 45. Kuiper, Y., Kippenberg, H. G., & Sanders, A. (Eds.) (1990). Concepts of Person in Religion and Thought. (Religion and Reason; Vol. 37). Berlin [etc.]: Mouton de Gruyter.
 46. 1987
 47. Kuiper, Y., Bakker, J. W., & Miedema, J. (Eds.) (1987). Antropologie tussen wetenschap en kunst: Essays over Clifford Geertz. (Antropologische Studies VU; Vol. 9). Amsterdam: VU Boekhandel Uitgeverij.
 48. 1986
 49. Kuiper, Y., Koster, A., & Verrips, J. (Eds.) (1986). Feest en ritueel in Europa: Antropologische essays. (Antropologische Studies VU). Amsterdam: VU Boekhandel Uitgeverij.
 50. 1984
 51. Kuiper, Y., Kippenberg, H. G., & Drijvers, H. J. W. (Eds.) (1984). Struggles of Gods: Papers of the Groningen Work Group for the Study of the History of Religions. (Religion and Reason; Vol. 31). Mouton Publishers.
 52. 1983
 53. Kuiper, Y., Zorgdrager, N., Hastrup , K., & Ovesen, J. (Eds.) (1983). Basisboek culturele antropologie. Groningen: Wolters-Noordhoff.

ID: 105610