prof. dr. Y.B. (Yme) Kuiper

Emeritus Professor Faculty of Arts; endowed chair (Stichting Van der Wyck-de Kempenaer) Historic Country Houses and Estates; Emeritus Professor (endowed chair: Stichting Groninger Universiteitsfonds) Anthropology of Religion and Historical Anthropology

prof. dr. Y.B. (Yme) Kuiper
E-mail:
y.b.kuiper rug.nl

Research

 1. 2017
 2. 2015
 3. Kuiper, Y., & Olde Meierink, B. (Eds.) (2015). Buitenplaatsen in de Gouden Eeuw: De rijkdom van het buitenleven in de Republiek . (Adelsgeschiedenis; Vol. 14). Uitgeverij Verloren.
 4. 2014
 5. Kuiper, Y., & Bruinsma, E. (Eds.) (2014). De vergeten tuinen van Vlaskamp. AFUK Leeuwarden.
 6. 2013
 7. Kuiper, Y. B. (2013). De hofstede: tot vermaek en voordeel aengeleyt. Beelden van de Nederlandse buitenplaats vanaf zeventiende eeuw. (Arcadie, jrg 5, No. 1). Faculty of Theology and Religious Studies, University of Groningen.
 8. 2011
 9. 2010
 10. Kroesen, J., Dijkstra, J. H. F., & Kuiper, Y. B. (Eds.) (2010). Myths, Martyrs, and Modernity: Studies in the History of Religions in Honour of Jan N. Bremmer. (Numen Book Series; Vol. 127). Martinus Nijhoff/Brill.
 11. 2008
 12. 2007
 13. 2006
 14. Kuiper, Y., & van Weperen, . (2006). Een geslaagde allochtoon. Ir Hein Ehrhardt 80 jaar. Steenbergen Stichting.
 15. de Baar, M. P. A., van Boven, E. M. A., van Kooten, G. H., Kuiper, Y. B., Vrieling, D., & Zock, T. H. (2006). Religiositeit en literatuur: Over 'Knielen op een bed violen' van Jan Siebelink. Faculty of Theology and Religious Studies, University of Groningen.
 16. Kuiper, Y. B., & Alma, R. H. (2006). Virtus. (13 ed.) Stichting Werkgroep Adelsgeschiedenis.
 17. 2005
 18. 2003
 19. Kuiper, Y. B., Groenveld, S., & Huizinga, J. J. (2003). Nassau - uit de schaduw van Oranje. Uitgeverij Van Wijnen.
 20. Kuiper, Y. B. (2003). Sporen van Domela in Friesland. Ferdinand Domela Nieuwenhuis Museum.
 21. 2002
 22. Frieswijk, J., Jansen, D., Jensma, G. T., Kuiper, Y., de Langen, G., & Spanninga, H. (2002). De Vrije Fries, tweeentachtigste deel. s.n.
 23. 2001
 24. Kuiper, Y. B., & Thomassen, K. (2001). Banden van vriendschap. Uitgeverij Van Wijnen.
 25. Kuiper, Y. B., & Joustra, W. (2001). SC Heerenveen. Spelen met traditie. Uitgeverij Thomas Rap.
 26. 2000
 27. Kuiper, Y. B., & Ketelaar-de Vries Reilingh, E. (2000). Edel voor Adel. Nederlandse Adelsvereniging.
 28. Kuiper, Y. B. (2000). Twee Eeuwen Friese Adel 1814-2000. Uitgeverij Van Mazijk.
 29. 1999
 30. Kuiper, Y. B. (1999). Freules, dames en vrouwen. Friese Pers Boekerij.
 31. Frieswijk, J., Huussen, A. H., Kuiper, Y., & Mol, J. A. (1999). Fryslân, staat en macht 1450-1650. Uitgeverij Verloren.
 32. 1998
 33. Kuiper, Y. B., Huizinga, J. J., & Jansma, L. (1998). Geschiedenis van Friesland 1750-1995. Boom.
 34. Kuiper, Y., Kunst, R., & Schroor, M. (1998). Leeuwarder Historische reeks VI. (Leeuwarden Historische Reeks; Vol. VI). Studiegroep geschiedenis Leeuwarden.
 35. 1997
 36. Kuiper, Y. B. (1997). Jaarboek Leeuwarder Historische Reeks. (VI ed.) Studiegroep geschiedenis Leeuwarden.
 37. Kuiper, Y. B., & Huizinga, J. J. (1997). Van Leeuwarden naar Den Haag. Uitgeverij Van Wijnen.
 38. Kuiper, Y. B., & Mulder-Radetzky, R. (1997). Voornaam wonen in en rond Leeuwarden. Stichting Kultuer en Toerisme yn Fryslân.
 39. 1996
 40. Kuiper, Y. B. (1996). De Klinze. Het leven op een buitenplaats in Oudkerk, 1681-1966. Landgoed `De Klinze' i.s.m. St. Kultuer en Toerism.
 41. 1990
 42. Kuiper, Y., Kippenberg, H. G., & Sanders, A. (Eds.) (1990). Concepts of Person in Religion and Thought. (Religion and Reason; Vol. 37). Mouton de Gruyter.
 43. 1987
 44. Kuiper, Y., Bakker, J. W., & Miedema, J. (Eds.) (1987). Antropologie tussen wetenschap en kunst: Essays over Clifford Geertz. (Antropologische Studies VU; Vol. 9). VU Boekhandel Uitgeverij.
 45. 1986
 46. Kuiper, Y., Koster, A., & Verrips, J. (Eds.) (1986). Feest en ritueel in Europa: Antropologische essays. (Antropologische Studies VU). VU Boekhandel Uitgeverij.
 47. 1984
 48. Kuiper, Y., Kippenberg, H. G., & Drijvers, H. J. W. (Eds.) (1984). Struggles of Gods: Papers of the Groningen Work Group for the Study of the History of Religions. (Religion and Reason; Vol. 31). Mouton Publishers.
 49. 1983
 50. Kuiper, Y., Zorgdrager, N., Hastrup , K., & Ovesen, J. (Eds.) (1983). Basisboek culturele antropologie. Wolters-Noordhoff.

ID: 105610