Skip to ContentSkip to Navigation
How to find us mr. W.P. (Wybrand) van der Meulen

Publications

Case note: ECLI:NL:RBGEL:2019:5015

Ontvangstbevestigingen en tegenberichten: wat er gebeurt na de melding

Alternatieven voor het beroep van rechtswege in de Rijkswet op het Nederlanderschap: Een onderzoek naar alternatieven voor ambtshalve handelingen die leiden tot rechterlijke toetsing van het besluit tot intrekking van het Nederlanderschap in artikel 22a van de Rijkswet op het Nederlanderschap

Case note: ECLI:NL:RVS:2017:3488: AB 2018/444

Case note: ECLI:NL:HR:2016:2888: Gst. 2017/176

Case note: ECLI:NL:RBOBR:2016:4913: M en R 2017/20

Transitie naar duurzaamheid: een uitdaging voor het recht

Read more