Skip to ContentSkip to Navigation
How to find us W.J. (Wouter) Adams, BA

Publications

Gaswinning, aardbevingen en de maatschappelijke gevolgen voor de provincie Groningen en haar bewoners - Overzicht onderzoek juni 2018-juli 2019

Eindrapport Gronings Perspectief fase 2: Stand van zaken, februari 2021

Door schade wijzer: Het proces van schademeldingen en haar geschiedenis