Skip to ContentSkip to Navigation
How to find us drs. W. (Wim) Gombert

Publications

Effectiviteit van expliciete en impliciete instructie op de ontwikkeling van schrijfvaardigheid bij Frans

J'AIMe parler français

Gebruik van de doeltaal in de les moeilijk?: Ook bij Frans is doeltaalgebruik vanaf de allereerste les mogelijk

Press/media

Interview in magazine "Schooljournaal"