Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsWaar vindt u onsprof. dr. W.E. (Wessel) Krul

prof. dr. W.E. Krul

Hoogleraar Moderne Kunst- en Cultuurgeschiedenis
prof. dr. W.E. Krul
Contact:
050 36 36009 (Alle post graag aan dit adres!!)
E-mail:

Wessel Krul (1950) studeerde geschiedenis en kunstgeschiedenis in Utrecht en Groningen. Sinds 1978 doceert hij geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij promoveerde in 1990 bij E.H. Kossmann op een proefschrift over leven en werk van Johan Huizinga (1872-1945). In 1998 werd hij op voordracht van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen benoemd tot bijzonder hoogleraar cultuurgeschiedenis van de moderne tijd. Deze aanstelling werd in 2001 door de Rijksuniversiteit Groningen omgezet in een gewoon hoogleraarschap.

Wessel Krul was gastdocent aan de Université Paris-IV, aan het Nederlands Instituut te Rome, en aan de Universiteit Utrecht. Hij werkte als onderzoeker onder meer in Princeton en Oxford. Hij maakte deel uit van talrijke Nederlandse commissies, besturen en jury’s op het gebied van de humaniora. Momenteel is hij o.a. lid van het bestuur van de Werkgroep Negentiende Eeuw van de Maatschappij van Nederlandse Letterkunde, redacteur van het Biografisch Woordenboek van Nederland, en lid van de adviesraad van Boekman, tijdschrift voor kunst, cultuur en beleid. Sedert 1992 is hij redacteur van het tijdschrift Feit & Fictie.

 

Laatst gewijzigd:06 november 2012 01:32

Contactgegevens

Oude Kijk in 't Jatstraat 26
9712 EK Groningen
Nederland

Faculteit der Letteren R.U. Groningen

Kamer:
11/535
Telefoon:
050 36 36009 (Alle post graag aan dit adres!!)

Privéadres

Johan Buziaulaan 51
NL-3584 ZT UTRECHT