prof. dr. ir. M. (Theo) Spek

Professor of Landscape History

prof. dr. ir. M. (Theo) Spek
E-mail:
theo.spek rug.nl

Research

 1. 2020
 2. Quik, C., Candel, J., Makaske, B., Van Beek, R., Paulissen, M., Maas, G. J., Verplak, M., Spek, T., & Wallinga, J. (2020). Anthropogenic drivers for exceptionally large meander formation during the Late Holocene. Anthropocene, 32, [100263]. https://doi.org/10.1016/j.ancene.2020.100263
 3. Spek, T., Paulissen, M., Van Beek, R., & Huijbens, E. (2020). Dire necessity or mere opportunity? Recurring commercialization of peat exploited from raised bog commons in the Low Countries.. Manuscript submitted for publication
 4. 2019
 5. 2018
 6. Spiekhout, D., & Spek, T. (2018). Castle landscapes and their spheres of influence: A multidimensional and diachronic approach illustrated by a case study of the swamp castles of Goor and Diepenheim (Eastern Netherlands) between 1000 and 1450 AD. In K. O'Conor, A-M. Flambard Héricher, & P. Ettel (Eds.), Chateau Gaillard: l’Environnement du château (Vol. 28, pp. 255-270). (Château Gaillard. Etudes de castellologie médiévale (CHATEAU); Vol. 28). Brepols Publishers.
 7. van den Wittenboer, S., Spek, T., Wiersma, J., Borsen, O., & Van der Meer, F. (2018). Het verhaal van Smallingerland: Landschapsbiografie - Atlas Kernkwaliteiten. Rijksuniversiteit Groningen/Kenniscentrum Landschap.
 8. Kaswanto, R. L., Nakagoshi, N., Spek, T., Arifin, H. S., Nasrulla, N., & Hadi, A. A. (Eds.) (2018). Proceedings 3rd International Symposium for Sustainable Landscape Development (ISSLD 2017). (IOP Conference Series: Earth and Environmental Science; Vol. 179). University of Bogor, Department of Landscape Architecture.
 9. 2017
 10. Spek, T. (2017). Grafheuvels in Drenthe: Lijnen in het landschap, lijnen in de tijd. In Heidense Hoogten Van Spijk-Rekafa Publishers.
 11. Spek, T. (2017). The future of the past: Towards a better integration of cultural heritage in landscape stewardship. In C. Bieling, & T. Plieninger (Eds.), The Science and Practice of Landscape Stewardship (pp. 148-163). Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/9781316499016.015
 12. 2016
 13. Spek, T. (2016). Betrokken land: reflecties over de toekomst van het landschap in het aardbevingsgebied van Groningen. In F. Smit (Ed.), Dromen over Groningen 2050 : vriendenboek Max van den Berg University of Groningen.
 14. Meijles, E., & Spek, T. (2016). Organised session - Rewilding landscapes for the future - learning from the past. PECSRL conference. Innsbruck, Austria, 5-9 sept 2016., Innsbruck, .
 15. 2015
 16. Spek, T. (2015). Cultuurhistorische schatkamers. De essen. In T. Spek (Ed.), Landschapsbiografie van de Drentsche Aa (pp. 216-242). Koninklijke Van Gorcum.
 17. Thurley, S., Busquin, P., Spek, T., Brandt-Grau, A., Clausse, G., Gustafsson, C., Kolar, J., Lazarro, E., Smith, B., & Mallouchou-Tufano, F. (2015). Getting cultural heritage to work for Europe. Report of the Horizon 2020 Expert Group on Cultural Heritage. Brussels. European Commission. https://doi.org/10.2777/745666
 18. Spek, T., Elerie, H., Bakker, J., & Noordhoff, I. (Eds.) (2015). Landschapsbiografie van de Drentsche Aa. Koninklijke Van Gorcum.
 19. Spek, T. (2015). Zwervende erven komen tot rust. Esdorpen en boerderijen. In T. Spek (Ed.), Landschapsbiografie van de Drentsche Aa (pp. 182-212). Koninklijke Van Gorcum.
 20. 2014
 21. Horst, M., & Spek, T. (2014). De landschapsbiografie. Beschrijving van de methodiek en toepassing in de praktijk. In W. H. G. Simons, & D. van Dorp (Eds.), Methoden van praktijkgericht onderzoek bij ruimtelijke planvorming (pp. 103-125). Landwerk.
 22. Stiobbelaar, D. J., Janssen, J., van der Heide, M., & Spek, T. (2014). Integrale blik op levende landschappen - Erfgoed verbinden aan ecologie en economie. In M. Bovens, & C. J. Pen (Eds.), De wijde blik. Het snijvlak van ruimtelijke ordening en erfgoed (pp. 55-60). Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed / English Heritage.
 23. 2013
 24. Kuiper, E., & Spek, T. (2013). Het Holtingerveld door de eeuwen heen. Het landschap gevormd door natuur en mens. In M. Niekus, W. van der Wijk, & F. de Vries (Eds.), Archeologie & landschap van het Holtingerveld: In het spoor van George Hendrik Voerman (pp. 24-59). Archeologisch Centrum West-Drenthe.
 25. Raven, R., Spek, T., Vesters, P., & Vogelzang, F. (2013). Van wildernis tot oase. Landschapsgeschiedenis van landgoed Oostbroek bij De Bilt. Uitgeverij Matrijs.
 26. 2012
 27. Horst, M., & Spek, T. (2012). Cultuurhistorische Waardenkaart Overijssel. Vooronderzoek, ontwerp en plan van aanpak. Rijksuniversiteit Groningen/Kenniscentrum Landschap.
 28. 2011
 29. Spek, T., & Horst, M. (2011). Landschapsbiografie van het Leenderbos en de Grote Heide. In Strootman Landschapsarchitecten bv (Ed.), Leenderbos. Inrichtingsplan (pp. 10 - 47). Uitgave Staatsbosbeheer, Regio Zuid.
 30. Vervloet, J. A. J., Keunen, L. J., van Beek, R., Groenewoudt, B., Spek, T., & de Bont, C. (2011). Over het IJsselland. Cultuurhistorie en transdisciplinariteit in Salland en de Achterhoek. Verleden, heden en toekomst van de externe integratie in het NWO-project Biografie Oost-Nederland (2004-2008). Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed / English Heritage.
 31. Spek, T. (2011). Raalte: Sint Cornelius op de tie. Een vroegmiddeleeuwse kerkstichting in het hart van Salland. In W. Coster (Ed.), Overijssel. Plaatsen van herinnering Uitgeverij Bert Bakker & Historisch Centrum Overijssel.
 32. 2010
 33. Spek, T., Snoek, M., van der Sanden, W., van der Heijden, F., Stöver, J., Theunissen, L., & Greving, K. (2010). Archeologische waardering van de Celtic fields in Drenthe. Een verkennend methodologisch onderzoek. (141 ed.) Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed / English Heritage.
 34. Kylstra, A., Sevink, J., & Spek, T. (2010). Cultuurhistorische Visie Het Nationale Park De Hoge Veluwe. Aanbevelingen voor beleid. Het Nationale Park De Hoge Veluwe.
 35. Brouwers, R., Cock, H., Spek, T., Sijmons, D., Steenbergen, C., Uhrhahn, G., Visser, S., de Vreeze, N., & Witsen, P. P. (2010). De schoolplaat: verbeelding van ruimte en tijd in het werk van Peter van Bolhuis. In H. Harsema, J. Haverkort, & H. Veenenbos (Eds.), Bevlogen landschap. Peter van Bolhuis luchtfotograaf / Soaring landscape. Peter van Bolhuis aerial photographer Uitgeverij Blauwdruk.
Previous 1 2 Next

ID: 287372