T.W. Varwijk, MA

Research

  1. 2018
  2. Varwijk, T., & de Langen, G. (2018). Terpzoolopgraving Wommels-Stapert 2014 (GIA 138). Terug na 20 jaar: Nieuw archeologisch onderzoek aan de commercieel afgegraven terp Stapert bij Wommels in het hart van Westergo (Friesland). (Grondsporen: opgravings- en onderzoeksrapporten van het Groninger Instituut voor Archeologie; Vol. 35). Groninger Instituut voor Archeologie, Rijksuniversiteit Groningen.
  3. 2017
  4. Bakker, M., & Varwijk, T. (2017). De theorie en praktijk van het botanisch bemonsteren in het hedendaagse universitaire terpenonderzoek. In G. Aalbersberg, S. Boersma, & M. Schepers (Eds.), Paleo-Palfenier: met Rita van Egypte tot Ezinge (pp. 65-78). Eelde: Barkhuis Publishing.
  5. 2016
  6. Bakker, M., & Varwijk, T. (2016). Een verhaal over trends en continuïteit: aardewerkonderzoek nieuwe stijl toegepast op het aardewerk van Jelsum. In A. Nieuwhof (Ed.), Van Wierhuizen tot Achlum: Honderd jaar archeologisch onderzoek in terpen en wierden (pp. 181-206). [12] (Jaarverslagen van de Vereniging voor Terpenonderzoek; Vol. 98). Groningen: Vereniging voor Terpenonderzoek.
  7. 2015
  8. Varwijk, T., Bakker, M., & Blok, K. (2015). Randscherven: het handgevormde aardewerk uit een terpflank in Achlum. In J. Nicolay, & G. de Langen (Eds.), Graven aan de voet van de Achlumer dorpsterp: Archeologische sporen rondom een terpnederzetting (pp. 82-100). (Jaarverslagen van de Vereniging voor Terpenonderzoek; Vol. 97). Groningen: Vereniging voor Terpenonderzoek.
  9. 2014

ID: 413213