T.W. Varwijk, MA

E-mail:
t.w.varwijk rug.nl

Research

 1. 2019
 2. Nicolay, J., Langen, de, G., Stöver, J., Aalbersberg, G., Bahlen, G., Bakker, M., ... Vos, P. C. (2019). De terp van Hogebeintum in boorkernen. In A. Nieuwhof, E. Knol, & J. Nicolay (Eds.), De hoogste terp van Friesland: Nieuw en oud onderzoek in Hogebeintum (Vol. 101, pp. 33-130). (Jaarverslagen van de Vereniging voor Terpenonderzoek; Vol. 101). Groningen: Vereniging voor Terpenonderzoek.
 3. 2018
 4. Varwijk, T., & de Langen, G. (2018). Terpzoolopgraving Wommels-Stapert 2014 (GIA 138). Terug na 20 jaar: Nieuw archeologisch onderzoek aan de commercieel afgegraven terp Stapert bij Wommels in het hart van Westergo (Friesland). (Grondsporen: opgravings- en onderzoeksrapporten van het Groninger Instituut voor Archeologie; Vol. 35). Groninger Instituut voor Archeologie, Rijksuniversiteit Groningen.
 5. 2017
 6. Bakker, M., & Varwijk, T. (2017). De theorie en praktijk van het botanisch bemonsteren in het hedendaagse universitaire terpenonderzoek. In G. Aalbersberg, S. Boersma, & M. Schepers (Eds.), Paleo-Palfenier: met Rita van Egypte tot Ezinge (pp. 65-78). Eelde: Barkhuis Publishing.
 7. 2016
 8. Bakker, M., & Varwijk, T. (2016). Een verhaal over trends en continuïteit: aardewerkonderzoek nieuwe stijl toegepast op het aardewerk van Jelsum. In A. Nieuwhof (Ed.), Van Wierhuizen tot Achlum: Honderd jaar archeologisch onderzoek in terpen en wierden (pp. 181-206). [12] (Jaarverslagen van de Vereniging voor Terpenonderzoek; Vol. 98). Groningen: Vereniging voor Terpenonderzoek.
 9. 2015
 10. Varwijk, T., Bakker, M., & Blok, K. (2015). Randscherven: het handgevormde aardewerk uit een terpflank in Achlum. In J. Nicolay, & G. de Langen (Eds.), Graven aan de voet van de Achlumer dorpsterp: Archeologische sporen rondom een terpnederzetting (pp. 82-100). (Jaarverslagen van de Vereniging voor Terpenonderzoek; Vol. 97). Groningen: Vereniging voor Terpenonderzoek.
 11. 2014

ID: 413213