Skip to ContentSkip to Navigation
How to find us prof. dr. T.A. (Tom) van Yperen

prof. dr. T.A. (Tom) van Yperen

Special Professor Monitoring and Innovation Care for Youth
prof. dr. T.A. (Tom) van Yperen
Telephone:
+31 50 36 36292 (Secretary Groningen University)
Secretary Netherlands Youth Institute:
t.vanyperen nji.nl
E-mail:
t.a.van.yperen rug.nl

Field/Discipline

Expertise

- Youth policy
- Quality of youth services  (cilvil society, prevention, child and youth care, inclusive education)
- effectiveness of interventions for youth and their upbringing

Other positions

Functie en hoofdwerkgever: Expert jeugdstelsel bij het Nederlands Jeugdinstituut. Nevenfuncties onbezoldigd of met vergoeding aan hoofdwerkgever: 2015-heden Lid Gezondheidsraad, Beraadsgroep Volksgezondheid; 2015-heden Lid Adviesraad Academische Werkplaats Transformatie Jeugd gemeente Rotterdam; 2016-heden Lid Monitoring Board Moeders van Rotterdam, Erasmus MC te Rotterdam; 2017-heden Lid Wetenschappelijke Adviesraad Raad voor de Kinderbescherming; 2017-heden Voorzitter Raad van Advies samenhang in 3 Decentralisaties van de gemeente Rotterdam; 2017-heden Lid van de vakgroep ‘Kennis- en ontwikkelcentrum Sociaal Domein’ / PIANOo. Nevenfunctie bezoldigd: 2015-heden Adviseur Transitie Autoriteit Jeugd (Voorzitter: M. Sint).
Last modified:14 September 2020 12.00 p.m.

Contact information

Locatie RUG - voor contact zie ook gegevens hoofdwerkgever

Job title:
Special professor Monitoring and Innovation Care for Youth
Room:
Wisselend; info bij het secretariaat
Working hours:
Wisselend; info bij het secretariaat
Telephone:
+31 50 36 36292 (Secretary Groningen University)
Secretary Netherlands Youth Institute:
t.vanyperen nji.nl