Skip to ContentSkip to Navigation
Practical matters How to find us prof. mr. S. Struijk

Publications

Recidivecijfers na forensische zorg: een juridische proof of the pudding

Voorlopige tbs-oplegging als bijdrage aan de oplossing van de weigeraarsproblematiek: Een nadere rechtsvergelijkende beschouwing van het Nederlandse en Duitse recht

Wetsvoorstel Straffen en beschermen: wordt het kind met het badwater weggegooid?

Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg: Bijzondere bepalingen ten aanzien van personen met een strafrechtelijke titel

Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten: Cliënten voor wie Onze Minister van Veiligheid en Justitie medeverantwoordelijkheid draag

‘Zorgwekkende ontwikkelingen in de rechtspositie van gedetineerden’

Handhaving en veiligheid bij strafrechtelijke contact-, locatie- en gebiedsverboden ter bescherming van slachtoffers

Jeugdigen en jongvolwassenen in gesloten instellingen

Over holle f(r)ases en de openheid van detentie

Verhoging strafmaximum moord: is veertig het nieuwe dertig?

Read more

Press/media

Eerste ervaringen met VI wekken gemengde gevoelens

Nearly half of Tasmania's released prisoners are locked up again within two years

Vluchten uit de gevangenis in Zutphen kan niet meer, of straks weer wel?