prof. mr. dr. S.S.M. (Saskia) Peters

Professor of Labour Law

prof. mr. dr. S.S.M. (Saskia) Peters
Telephone:
E-mail:
s.s.m.peters rug.nl

Research

 1. 2020
 2. 2019
 3. Peters, S. S. M., & Pennings, F. J. L. (2019). An Introduction to European Labour Law. In T. Jaspers, F. Pennings, & S. Peters (Eds.), European Labour Law (pp. 1-43). Cambridge: Intersentia.
 4. Jaspers, T., Pennings, F. J. L., & Peters, S. S. M. (Eds.) (2019). European Labour Law. (1 ed.) Cambridge: Intersentia.
 5. Peters, S. S. M., Pennings, F. J. L., & Jaspers, A. P. C. M. (2019). Preface. In T. Jaspers, F. Pennings, & S. Peters (Eds.), European Labour Law (pp. v-viii). Cambridge: Intersentia.
 6. Peters, S. S. M., Beltzer, R. M., & Zaal, I. (2019). Collectief arbeidsrecht en medezeggenschap: Wet CAO en Wet AVV. In Sdu Commentaar Arbeidsrecht Artikelsgewijs (2019 ed.). Den Haag: Sdu Uitgevers.
 7. 2018
 8. Peters, S. S. M. (2018). Afdeling 3 Vakantie en verlof (art. 7:634-645). In Arbeidsovereenkomst (Collectie arbeidsrecht compleet). Deventer: Wolters Kluwer.
 9. Peters, S. S. M. (2018). Position paper wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans. 1-5. Paper presented at Rondetafelgesprek Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) met Vaste Kamercommissie SZW, Den Haag, .
 10. 2017
 11. Peters, S. S. M. (2017). Afdeling 3 Vakantie en verlof (art. 7:634-645). In S. S. M. Peters (Ed.), Arbeidsovereenkomst (Collectie Arbeidsrecht Compleet). Deventer: Wolters Kluwer.
 12. Peters, S. S. M., Beltzer, R. M., & Zaal, I. (2017). Collectief arbeidsrecht en medezeggenschap: Wet CAO en Wet AVV. In A. R. Houweling, R. M. Beltzer, J. H. Even, & R. A. A. Duk (Eds.), Sdu Commentaar Arbeidsrecht Artikelsgewijs 2017 (2017 ed.). Den Haag: Sdu Uitgevers.
 13. 2016
 14. Pennings, F. J. L., & Peters, S. (Eds.) (2016). Europees arbeidsrecht. (4 ed.) (Monografieën Sociaal Recht; No. 2). Deventer: Wolters Kluwer.
 15. Peters, S. S. M. (2016). Europees arbeidsrecht - een inleiding. In F. J. L. Pennings, & S. S. M. Peters (Eds.), Europees arbeidsrecht (4 ed., pp. 1-40). (Monografieën Sociaal Recht). Deventer: Wolters Kluwer.
 16. Peters, S. S. M. (2016). Kücükdeveci – HvJ als innovatieve hoeder der grondrechten of roekeloze schipper? In P. F. van der Heijden (Ed.), JAR 25 jaar een hooggeleerde selectie met annotaties verfraaid (pp. 412-414). Den Haag: Sdu Uitgevers.
 17. Peters, S. S. M. (2016). Sociale grondrechten. In F. Pennings, & S. Peters (Eds.), Europees arbeidsrecht (4 ed., pp. 41-78). (Monografieën Sociaal Recht ). Deventer: Wolters Kluwer.
 18. Peters, S. S. M. (Ed.) (2016). European Labour Law Legislation. (2 ed.) (Boom Juridische wettenbundels). The Hague: Eleven International Publishing.
 19. 2015
 20. Peters, S., Beltzer, R. M., Franssen, E. J. A., & Zaal, I. (2015). Collectief arbeidsrecht en medezeggenschap. In A. R. Houweling, J. H. Even, R. A. A. Duk, & R. M. Beltzer (Eds.), Sdu Commentaar Arbeidsrecht 2015, Artikelsgewijs (Vol. 978-90-12-39613-4, pp. 637-754). Den Haag: Sdu Uitgevers.
 21. Peters, S. (2015). Werk en zekerheid: de bijzondere status van de 25-min werkgever. In L. G. Verburg (Ed.), Werk en Zekerheid in beweging (Vol. 2015, pp. 51-66). Den Haag: Sdu Uitgevers.
 22. Peters, S. (Ed.) (2015). Wetgeving Europees arbeidsrecht. (2e ed.) Deventer: Wolters Kluwer.
 23. 2014
 24. Peters, S., Beltzer, R. M., Franssen, E. J. A., & Zaal, I. (2014). Collectief arbeidsrecht en medezeggenschap. In Sdu Commentaar Arbeidsrecht Artikelsgewijs (first ed., Vol. Deel III). Den Haag: Sdu Uitgevers.
 25. 2013
 26. 2006

ID: 477080