dr. S.P. (Simon) Otjes

Researcher

dr. S.P. (Simon) Otjes
E-mail:
s.p.otjes rug.nl

Research

Postal address:
Netherlands
 1. 2016
 2. Otjes, S. (2016). Wat is er over van de rode familie? De bijzondere relatie tussen PvdA en NVV/FNV. In G. Voerman, & F. Becker (Eds.), Zeventig jaar Partij van de Arbeid (pp. 161-191). Amsterdam: Boom.
 3. Otjes, S. (2016, Jan 26). Could the Netherlands referendum on Ukraine really create a 'continental crisis'? London School of Economics and Political Science.
 4. Otjes, S., & Voerman, G. (2016). Four flavors of Euroscepticism in the Netherlands. In P. Moreau, & B. Wassenberg (Eds.), European Integration and new Anti-Europeanism: The 2014 European Election and the Rise of Euroscepticism in Western Europe (pp. 185-204). (Studien zur Geschichte der Europäischen Integration; Vol. 27). Stuttgart: Frans Steiner Verlag, Stuttgart.
 5. Otjes, S. (2016). Stabiliteit en welvaart ter discussie: De posities van de Nederlandse politieke partijen over het associatieakkoord met Oekraïne. In A. W. Heringa (Ed.), Het eerste raadgevend referendum: Het EU-Oekraïne Associatieakkoord (pp. 129-145). [7] (Montesquieu-reeks ; Vol. 7). Den Haag: Montesquieu Instituut.
 6. 2015
 7. Otjes, S. (2015, Dec 22). Emotie-inflatie.
 8. van der Bles, A. M., Kanis, B., Otjes, S., & Postmes, T. (2015). Zeitgeist predicts protest voting. Abstract from 2015 ASPO Conference, Amsterdam, Netherlands.
 9. Otjes, S., & Jacobs, K. (2015, Dec 8). Meer of minder Kamerleden?
 10. van der Bles, A. M., Kanis, B., Otjes, S., & Postmes, T. (2015). Zeitgeist predicts protest voting. Abstract from Political Psychology conference, Amsterdam, Netherlands.
 11. Otjes, S. (2015, Nov 28). Jan Marijnissen nummer 1 op lijst van langstzittende partijvoorzitters. Groningen: Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.
 12. Allern, H., Bale, T., & Otjes, S. (2015). Drifting Apart but not divorced? Relationships between Centre-Left Parties and Trade Unions in Established Democracies. Paper presented at Annual Conference of the European Political Science Association, Vienna, Austria.
 13. Otjes, S. (2015). Explaining Patterns of Wholesale and Partial Alteration in Cabinet Composition. Paper presented at Annual Conference of the European Political Science Association, Vienna, Austria.
 14. Berkhout, J., Carroll, B. J., Braun, C., Chalmers, A. W., Destrooper, T., Lowery, D., ... Rasmussen, A. (2015). Interest organizations across economic sectors: explaining interest group density in the European Union. Journal of European Public Policy, 22(4), 462-480. https://doi.org/10.1080/13501763.2015.1008549
 15. Otjes, S., & Rasmussen, A. (2015, Feb 24). Op welke partijen richten lobbyisten zich?
 16. Otjes, S. (2015). De toekomst van de Eerste Kamer: Vier scenario's. In B. van den Braak (Ed.), Het 'probleem' Eerste Kamer: Visies op de toekomstige rol van de Senaat (Vol. 5, pp. 7-24). (Montesquieu-reeks; Vol. 5). Den Haag: Montesquieu Instituut.
 17. Otjes, S. (2015). De Vier Wetten van Noten getoetst. In B. van den Braak (Ed.), Het 'probleem' Eerste Kamer: Visies op de toekomstige rol van de Senaat (pp. 52-67). (Montesquieu-reeks; Vol. 5). Den Haag: Montesquieu Instituut.
 18. 2014

ID: 459707