S.J. Dresscher, MA

PhD candidate

S.J. Dresscher, MA
E-mail:
s.dresscher rug.nl

Research

Postal address:
Aweg30
9718 CW
Groningen
Netherlands
Phone: +31 50 363 6834
 1. 2020
 2. Raemaekers, D., Bembom, W., Dresscher, S., Koops, A., & van de Lagemaat, E. (2020). The ceramics. In D. C. M. Raemakers, & J. P. de Roever (Eds.), Swifterbant S4 (the Netherlands): Occupation and exploitation of a Neolithic levee site (c. 4300-4000 cal. BC) (pp. 24-33). (Groningen Archaeological Studies; Vol. 36). Groningen: Barkhuis/University of Groningen.
 3. 2019
 4. Loonen, M., Bosscher, F., Vastenhoud, H., Zanting, L., van Bodegom, R., Steenhuisen, F., ... de Vries, K. (2019). Veranderingen in een 17de eeuws grafveld op Spitsbergen door dooiende permafrost. Paleo-aktueel, (30), 119-126. https://doi.org/10.21827/pa.30.119-126
 5. Loonen, M. J. J. E., Bosscher, F., Vastenhoud, H., Zanting, L., Bodegom, van, R., Steenhuisen, F., ... de vries, K. (2019). Veranderingen in een 17de eeuws grafveld door dooiende permafrost. Paleo-aktueel, 30, 119-126.
 6. 2017
 7. Dresscher, S. (2017). Een waarderend booronderzoek van een middeleeuwse huiswierde aan het Koerspad in de gemeente Groningen. (24 ed.) (Grondsporen; No. 24). Groningen: Groninger Instituut voor Archeologie, Rijksuniversiteit Groningen.
 8. 2016
 9. 2015
 10. 2012
 11. Smit, B. I., Brinkkemper, O., Müller, A., Dresscher, S., & van der Heiden, M. (2012). Boren in het Boornedal: Onderzoeksgebied Oldeboorn, gemeente Boarnsterhim Een geo-archeologisch onderzoek. (RAM; Vol. 208). Amersfoort: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.
 12. 2011
 13. Dresscher, S-J. (2011). Prehistorische boeren langs de beek: Vindplaatsen uit het neolithicum en de vroege bronstijd in het Drentsche Aa-gebied en hun relatie tot oppervlaktewater. In M. Niekus, S. van der Zee, T. Looijenga, & F. Kiestra (Eds.), Gevormd en omgevormd landschap (pp. 44-50). [4] Drents Prehistorische Vereniging.
 14. 2010
 15. Dresscher, S. J. (2010). Op zoek naar de Drentse Aa op de Bessemoerstrook. (15 ed.) (Grondsporen; No. 15). Groningen: Groninger Instituut voor Archeologie, Rijksuniversiteit Groningen.

ID: 300493