S.J. Dresscher, MA

PhD candidate

S.J. Dresscher, MA
E-mail:
s.dresscher rug.nl

Research

  1. 2017
  2. Dresscher, S. (2017). Een waarderend booronderzoek van een middeleeuwse huiswierde aan het Koerspad in de gemeente Groningen. (24 ed.) (Grondsporen; No. 24). Groningen: Groninger Instituut voor Archeologie, Rijksuniversiteit Groningen.
  3. 2016
  4. 2015
  5. 2012
  6. Smit, B. I., Brinkkemper, O., Müller, A., Dresscher, S., & van der Heiden, M. (2012). Boren in het Boornedal: Onderzoeksgebied Oldeboorn, gemeente Boarnsterhim Een geo-archeologisch onderzoek. (RAM; Vol. 208). Amersfoort: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.
  7. 2011
  8. Dresscher, S-J. (2011). Prehistorische boeren langs de beek: Vindplaatsen uit het neolithicum en de vroege bronstijd in het Drentsche Aa-gebied en hun relatie tot oppervlaktewater. In M. Niekus, S. van der Zee, T. Looijenga, & F. Kiestra (Eds.), Gevormd en omgevormd landschap (pp. 44-50). [4] Drents Prehistorische Vereniging.
  9. 2010
  10. Dresscher, S. J. (2010). Op zoek naar de Drentse Aa op de Bessemoerstrook. (15 ed.) (Grondsporen; No. 15). Groningen: Groninger Instituut voor Archeologie, Rijksuniversiteit Groningen.

ID: 300493