Skip to ContentSkip to Navigation
How to find us dr. S. (Simone) Doolaard

dr. S. Doolaard

Senior onderzoeker/Docent

Simone Doolaard behaalde in 1990 haar 2e graads onderwijsbevoegdheid in de vakken wiskunde en tekenen en studeerde vervolgens aan de Universiteit Utrecht onderwijskunde. Zij rondde de studie af met een afstudeerstage en –onderzoek bij de onderwijsbegeleidingsdienst te Utrecht en de vereniging van onderwijsbegeleidingsdiensten te Den Haag. In 1999 promoveerde zij aan de Universiteit Twente, afdeling Onderwijsorganisatie- en management op onderzoek naar de relatie tussen ontwikkelingen op het gebied van onderwijs- en klassenorganisatie en leerlingresultaten in het basisonderwijs, getiteld: ‘Schools in change or schools in chains’. Daarna is zij als onderzoeker/docent aangesteld, eerst bij de Universiteit Twente en vanaf 1 maart 2003 bij het GION/RUG. Zij is betrokken geweest als onderzoeksmedewerker en later als projectleider bij TIMSS, verschillende VOCL-onderzoeken, de ontwikkeling van ZEBO (ZElfevaluatie in het BasisOnderwijs) en beleidsondersteunend onderzoek naar effecten van groepsgrootte in het basisonderwijs, opbrengstgericht werken en excellentie. Ze is mede-auteur van het NWO-BOPO programma 2009-2012. Van 1997 tot 1999 was zij daarnaast werkzaam als schoolbegeleider/organisatie-adviseur bij de onderwijsbegeleidingsdienst MH&R te Bodegraven, waar onder andere het adviseren van gemeentes, scholen en besturen in het kader van onderwijsachterstandenbeleid tot haar taak behoorde. Vanaf 2012 was zij programma-coördinator van de Academische Opleiding Leraar Basisonderwijs (AOLB). Vanaf 1 mei 2017 werkt zij voor 0,8 als manager Onderwijs & Kwaliteit bij Catent, een Katholiek schoolbestuur voor primair onderwijs in Zwolle. Voor 0,2 fte is zij nog aan het GION verbonden voor de begeleiding van promovendi en studenten en bestuurlid van de Stichting Success for All Nederland.

Laatst gewijzigd:10 juli 2017 15:41

Contact information