dr. S. (Stijn) Arnoldussen

Associate Professor in Later prehistory

dr. S. (Stijn) Arnoldussen
E-mail:
s.arnoldussen rug.nl

Research

Research units:

Postal address:
Poststraat6
Gebouw 1212, ruimte 0124
9712 ER
Groningen
Netherlands
Phone: +31 50 363 6714Fax: +31 50 363 6992
 1. 2020
 2. 2019
 3. Arnoldussen, S., Ball, E. A. G., van Dijk, J., Norde, E., & de Vries, N. (Eds.) (2019). Metaaltijden 6. Bijdragen in de studie van de metaaltijden. Opgedragen aan Peter van den Broeke. Sidestone press.
 4. 2018
 5. van Rijn, M., Koolstra, F., & Arnoldussen, S. (2018). Het voedsel van de nonnen van Yesse. De Spieker, 39, 28-29.
 6. Arnoldussen, S. (2018). In oerkunde der waerheit: De Yesser bulla van Paus Gregorius IX. In A. Nieuwhof, E. Knol, & J. S. (Eds.), Fragmenten uit de rijke wereld van de archeologie: Opgedragen aan Ernst Taayke bij zijn afscheid als beheerder van het Noordelijk Archeologisch Depot in Nuis (Jaarverslagen Vereniging voor Terpenonderzoek 99) (pp. 199-204). (Jaarverslagen Vereniging voor Terpenonderzoek; Vol. 99). Groningen: Vereniging voor Terpenonderzoek.
 7. Arnoldussen, S., & Scheele, E. E. (2018). Aardewerk. In Someren - De Hoenderboom. Archeologisch onderzoek aan een Brabantse raatakker (40 ed., Vol. Grondsporen, pp. 64-76). (Grondsporen; No. 40). Groningen: Groninger Instituut voor Archeologie, Rijksuniversiteit Groningen.
 8. Arnoldussen, S. (2018). Aardewerk. In Westeinde - Noormansveld. Archeologisch onderzoek in een Drents Celtic field en tumulicomplex (41 ed., Vol. Grondsporen, pp. 80-97). (Grondsporen; No. 41). Groningen: Groninger Instituut voor Archeologie, Rijksuniversiteit Groningen.
 9. Arnoldussen, S., & Scheele, E. E. (Eds.) (2018). Someren - De Hoenderboom: Archeologisch onderzoek aan een Brabantse raatakker. (40 ed.) (Grondsporen; No. 40). Groningen: Groninger Instituut voor Archeologie, Rijksuniversiteit Groningen.
 10. Arnoldussen, S., & de Wit, M. J. M. (Eds.) (2018). Westeinde - Noormansveld: Archeologisch onderzoek in een Drents Celtic field en tumuliveld. (41 ed.) (Grondsporen; No. 41). Groningen: Groninger Instituut voor Archeologie, Rijksuniversiteit Groningen.
 11. 2017
 12. Arnoldussen, S., Müller, A., & Norde, E. (Eds.) (2017). Metaaltijden 4: Bijdragen in de studie van de Metaaltijden. (Metaaltijden; Vol. 4). Sidestone press.
 13. Beckerman, S., & Arnoldussen, S. (2017). Aardewerk. In A. Müller (Ed.), Steentijdactiviteiten onder een oude baksteenfabriek. : Een archeologische opgraving op het voormalig greswarenfabriekterrein te Oppe Brik, in Reuver. (Vol. 4356, pp. 29-40). (ADC rapport). Amersfoort: ADC ArcheoProjecten.
 14. Arnoldussen, S. (2017). The Iron Age iron slags of Maastricht – Randwyck: processing or production? In S. Arnoldussen, A. Müller, & E. Norde (Eds.), Metaaltijden: Bijdragen in de studie van de metaaltijden (Vol. 4, pp. 149-163). Sidestone press.
 15. Scheele, E. E., & Arnoldussen, S. (2017). Valthe - Spaanweg: Nederzettings(g)ruis van de Trechterbekercultuur en uit de IJzertijd. (Grondsporen; Vol. 29). Groninger Instituut voor Archeologie, Rijksuniversiteit Groningen.
 16. Arnoldussen, S., & Smit, L. (2017). Zat er nog wat in? Archeobotanisch onderzoek aan een Westeinder raatakker. In G. Aalbersberg, S. Boersma, & M. Schepers (Eds.), Paleo-Palfenier: Met Rita van Egypte tot Ezinge (pp. 53-63). Eelde: Barkhuis/University of Groningen.
 17. 2016
 18. Fens, R., Arnoldussen, S., & Raemaekers, D. (2016). Valthe: trechterbeker-cultuur bij de Valther Tweeling. In L. Amkreutz, F. Brounen, J. Deeben, R. Machiels, M-F. van Oorsouw, & B. Smit (Eds.), Vuursteen verzameld: Over het zoeken en onderzoek van steentijdvondsten en –vindplaatsen (Vol. 50, pp. 366-368). [77] (Nederlandse Archeologische Rapporten; Vol. 50). Amersfoort: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.
 19. 2015
 20. Fens, R., & Arnoldussen, S. (2015). Een opgraving nabij de hunebedden D36 en D37 te Valthe. (23 ed.) (Grondsporen; No. 23). Groningen: Groninger Instituut voor Archeologie, Rijksuniversiteit Groningen.
 21. Wolthuis, T. I., & Arnoldussen, S. (2015). IJzertijdbewoning: een toetsing van de bewoningsmodellen voor locatiekeuze en demografie. In Metaaltijden. Bijdragen in de studie van de metaaltijden (Vol. 2, pp. 171-185). (Metaaltijden. Bijdragen in de studie van de metaaltijden). Sidestone press.
 22. Arnoldussen, S., & Ball, E. A. G. (Eds.) (2015). Metaaltijden 2: bijdragen in de studie van de metaaltijden. (Metaaltijden. Bijdragen in de studie van de metaaltijden). Leiden: Sidestone press.
 23. Arnoldussen, S., & Ball, E. A. G. (2015). Of beginning and end: production and deposition in later prehistory. In E. A. G. Ball, & S. Arnoldussen (Eds.), Metaaltijden. Bijdragen in de studie van de metaaltijden (Vol. 2, pp. 13-17). (Metaaltijden. Bijdragen in de studie van de metaaltijden). Sidestone press.
 24. Arnoldussen, S. (2015). Something near, something far: referencing of local and supra-regional origins in Middle- and Late Bronze Age hoards from the Northern Netherlands. In P. Suchowska-Ducke, S. Scott Reiter, & H. Vandkilde (Eds.), Forging Identities: The Mobility of Culture in Bronze Age Europe. Report from a Marie Curie project 2009-2012 with concluding conference at Aarhus University, Moesgaard 2012 (pp. 17-28). (BAR International Series). Oxford: Archaeopress.
 25. Arnoldussen, S., & Ball, E. A. G. (2015). Van begin en einde: productie en depositie in de Metaaltijden. In E. A. G. Ball, & S. Arnoldussen (Eds.), Metaaltijden. Bijdragen in de studie van de metaaltijden (Vol. 2, pp. 9-17). Leiden: Sidestone press.
 26. van Popta, Y., & Arnoldussen, S. (2015). Van peilschaal tot steenfabriek: cultuurhistorische elementenkaart uiterwaarden rivierengebied. (21 ed.) (Grondsporen; No. 21). Groningen: Groninger Instituut voor Archeologie, Rijksuniversiteit Groningen. https://doi.org/10.17026/dans-zx3-t2cy
 27. Arnoldussen, S. (2015). Vondsten te Vopel: Jay's bronstijdarchief. In H. Steegstra, & M. W.H. (Eds.), Een Bronstijdonderzoeker met een brede blik. Herinneringen aan Jay J. Butler (pp. 75-78). Barkhuis Publishing.
 28. Arnoldussen, S., & Albers, P. C. H. (2015). When urnfields lose their meaning… The case of Iron Age habitation amidst the Noordbarge urnfield. In Metaaltijden: Bijdragen in de studie van de metaaltijden (Vol. 2, pp. 149-169). (Metaaltijden. Bijdragen in de studie van de metaaltijden). Sidestone press.
 29. 2014
 30. Cohen, K., Arnoldussen, S., Erkens, G., van Popta, Y., & Taal, L. (2014). Archeologische verwachtingskaart uiterwaarden rivierengebied. (Deltares rapport; Vol. 1207078-000). Deltares.
Previous 1 2 Next

ID: 335152