Skip to ContentSkip to Navigation
Practical matters How to find us dr. R. (Remo) Mombarg

Publications

Basic Motor Competencies of 6- to 8-Year-Old Primary School Children in 10 European Countries: A Cross-Sectional Study on Associations With Age, Sex, Body Mass Index, and Physical Activity

The importance of satisfying children’s basic psychological needs in primary school physical education for PE-motivation, and its relations with fundamental motor and PE-related skills

Development of fundamental motor skills between 2006 and 2016 in Dutch primary school children

Implicit motor learning in primary school children: A systematic review

Brede motorische ontwikkeling van kinderen: Nut en noodzaak

Motorisch leren en blessurepreventie bij de jeugd

Zelfregulatie stimuleren in het bewegingsonderwijs: Ontwikkeling en evaluatie van een ondersteuningsaanbod voor LO docenten en trainers

Zelfregulatie stimuleren in het bewegingsonderwijs ? #hoedan?!

Gymplezier in 2029

Handleiding Project ‘Sportbouwer’: Zelfstandig leren sporten voor kinderen

Read more

Press/media

Ieder kind heeft talent