Skip to ContentSkip to Navigation
How to find us dr. P.P. (Patrycja) Antosz

dr. P.P. Antosz

Researcher
dr. P.P. Antosz
E-mail:
p.p.antosz rug.nl

I'm a sociologist and a psychologist specializing in social scientific research methods and data analysis techniques. Since 2010 I have been working in cooperation with policy-makers and public administration at supra-national (European Commission), national (Ministries, Chancellery of the Prime Minister of Poland), and local levels to provide evidence for public policies. I believe that, through applying theoretical knowledge and practice in designing research programmes, it is possible to analyse complex systems and create sustainable change in the world we live in.

Education

2010 2017: Jagiellonian University in Kraków
PhD degree in sociology (thesis title: The mechanism of structural shirking) Defence: 18th of December 2017

2011 2014: Jagiellonian University in Kraków
Society, Environment, Technology interdisciplinary PhD programme

2005-2010: Jagiellonian University in Kraków
MA degree in sociology (thesis title: The net effect of the project Window on Europe) with specialisation in advanced multidimensional data analysis

2004 2010: Jagiellonian University in Kraków
MA degree in psychology (thesis title: Is covert attention based on changes in space or on changes in objects?)

International experience

March April 2016
Study visit at the
University of Graz, Austria to consult and further PhD research. Awarded by The Utrecht Network in a form of Young Researchers Grant.

October 2014
Participation in
International Doctoral Seminar in Social Sciences EUSOC inBrno, Czech Republic. Presented a paper on Mechanisms determining shirking in organizations. Funded by Masaryk University in Brno.

August 2013
Participation in
ICPSR Summer Program in Quantitative Methods of Social Research in Ann Arbor, United States. Attended courses in Advanced Game Theory and Complex Systems Models in the Social Sciences. Funded from a foreign internships scholarship awarded by Society Environment Technology programme.

February 2012
Participation in
ECPR Winter School in Methods and Techniques in Vienna,Austria. Attended a course in Agent-based Modelling in the Social Sciences. Funded from a foreign internships scholarship awarded by Society Environment Technology programme.

October 2009 February 2010
Participation in
Erasmus student exchange programme at Roskilde University, Denmark. Funded from ERASMUS.

August 2006 September 2007
Position of
Central debriefer at KCI Medical, Oxford, UK.

Publications

Antosz, P., Rembiasz, T., Verhagen. H. (in press). Determinants and dynamics of individual task performance. Ergonomics.

Antosz, P., Verhagen, H. (in press). Qualitative Data in the Service of Model Building - the Case of Structural Shirking received a Best student paper award during the 2017 Social Simulation Conference.

Antosz, P. (2018). Metodologia Badania Bilans Kapitału Ludzkiego 2016-2023. Warszawa: PARP. ISBN 978-83-7633-405-9  

Czarnik, S. Jelonek, M., Kasparek, K., Antosz, P. (2018). Raport z badania ludnościw wieku 18-69 lat Bilans Kapitału Ludzkiego 2017. Warszawa: PARP. ISBN 978-83-7633-401-1

Prokopowicz, P., Kocór, M., Szczucka, S., Antosz, P. (2018). Raport z badania pracodawców w obszarze zarządzania kapitałem ludzkim Bilans Kapitału Ludzkiego 2017. Warszawa: PARP. ISBN 978-83-7633-402-8

Stec, K., Strzebońska, A., Worek, B., Antosz, P. (2018). Rozwój kompetencji, uczenie sięosób dorosłychi podmioty oferujące usługi rozwojowe Bilans Kapitału Ludzkiego 2017. Warszawa: PARP. ISBN: 978-83-7633-403-5

Drożdżak, Z., Antosz, P., Strycharz, J., Krupnik, S., Szczucka, A., Szklarczyk, D. & Łukasiewicz,K. (2016). Translational medicine and its perspectives in Poland. Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia. Zdrowie Publiczne i Zarzadzanie, 14, 2, p. 93-103

Szklarczyk, D., Krupnik, S., Strycharz, J., Antosz, P., Drożdżak, Z., Łukasiewicz, K. & Szczucka, A. (2016). Configurational Analysis in the Evaluation of Complex Public Programs: Application in the Area of Knowledge Transfer, in: Berger, E. & Kuckertz, A. (Eds.)Complexity in Entrepreneurship, Innovation and Technology Research. Cham: Springer, p. 371-395

Antosz, P. (2015). Charakterystyka instytucjonalna [Institutional characteristics], in: Górniak,J. (Ed.), Program rozwoju szkolnictwa wyższego do 2020 r. Część III Diagnoza szkolnictwa wyższego [Development programme of the higher educational system. Part III Diagnosis of the higher educational system]. Warsaw: Wydawnictwo Szkoły Głównej GospodarstwaWiejskiego, p. 80-106

Krupnik, S., Antosz, P., Drodżak, Z., Łukasiewicz, K., Strycharz, J., Szczucka, A. & Szklarczyk, D. (2015). Centres for Knowledge Transfer as an innovative knowledge transfer mechanism. Lessons learned from the program implemented in Lesser Poland. InImpact: The Journal of Innovation Impact, 8, 1, p. 1-12

Antosz, P., Grniak, J., Krupnik, S., Strycharz, J., Szczucka, A. & Szklarczyk, D. (2015).

Przyspieszyć niezbędne. Dowiadczenia z projektu SPIN wsparcie transferu wiedzy z uczelni do przedsiębiorstw [Accelerating the inevitable. Experiences from the SPIN project assisting knowledge transfer from universities to enterprises]. Cracow: The Marshall’s officeof Malopolskie Voivodship. ISBN: 9788394293901

Antosz, P., Strycharz, J., Krupnik, S. & Szklarczyk, D. (2015). How to Establish and Develop a Knowledge Transfer Centre. Cracow: The Marshall’s office of Malopolskie Voivodship. ISBN: 978-83-64155-98-7

Antosz, P. (2015). Raport metodologiczny z badań realizowanych w 2012 roku w ramachprojektu BKL [Methodological report from studies conducted in 2014 in Human Capital Study project]. Report available at: bkl.parp.gov.pl/dane.html

Jelonek, M., Antosz, P. & Balcerzak-Raczyńska, A. (2014). Przyszłe kadry polskiej gospodarki[Future labour force of Polish economy]. Warsaw: PARP. ISBN: 9878376332215

Jelonek, M. & Antosz, P. (2014). Studenci kierunków strategicznych dla polskiej gospodarki –wybory edukacyjne, strategie zawodowe oraz perspektywy na przyszłość [Students of strategic degrees educational choices, employment strategies and future perspectives], in:Górniak, J. (Ed.), Kompetencje Polaków a potrzeby polskiej gospodarki. Warsaw: PARP, p. 143-181

Antosz, P. (2014). Raport metodologiczny z badań realizowanych w 2012 roku w ramachprojektu BKL [Methodological report from studies conducted in 2013 in Human Capital Study project]. Report available at: bkl.parp.gov.pl/dane.html

Antosz, P. (2014). Aktywność młodzieży w Internecie i zagrożenia z nią związane [Activity of the young in the Internet and related hazards]. Jagiellońskie Studia Socjologiczne, 2, p. 121-135

Antosz, P. (2013). Raport metodologiczny z badań realizowanych w 2012 roku w ramach projektu BKL [Methodological report from studies conducted in 2012 in Human Capital Study project]. Report available at: bkl.parp.gov.pl/dane.html

Gąciarz, B., Antosz, P. & Rozmus, P. (2013). Integracja poprzez szkołę i pracę, fakt czy mit?[Integration through school and work, a fact or a myth?]. Wiadomości o równości, 3, 4, p. 31-35

Antosz, P. Kasparek, K. & Magierowski, M. (2013). Rynek pracy w województwie kujawsko-pomorskim w świetle danych z badań Bilans Kapitału Ludzkiego 2012 [Labour market in Kujawsko-pomorskie region in the light of Human Capital Study 2012 data]. Report available at: bkl.parp.gov.pl/publikacje-25-artykul.html

Antosz, P. Kasparek, K. & Magierowski, M. (2013). Rynek pracy w województwie dolnośląskim w świetle danych z badań Bilans Kapitału Ludzkiego 2012 [Labour market inDolnośląskie region in the light of Human Capital Study 2012 data]. Report available at: bkl.parp.gov.pl/publikacje-25-artykul.html

Antosz, P. Kasparek, K. & Magierowski, M. (2013). Rynek pracy w województwie małopolskim w świetle danych z badań Bilans Kapitału Ludzkiego 2012 [Labour market in Malopolska region in the light of Human Capital Study 2012 data]. Report available at: bkl.parp.gov.pl/publikacje-25-artykul.html

Antosz, P. & Adamczyk, M. (2013). Polityka gospodarowania odpadami [Waste management policy]. In: Zawicki, M. (Ed.), Wprowadzenie do nauk o polityce publicznej[Introduction to public policy]. Warsaw: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Antosz, P. (2012). Równe traktowanie standardem dobrego rządzenia [Equal treatment as a standard of good governance]. Report available at: www.spoleczenstwoobywatelskie.gov.pl/sites/default/files/rowne_traktowanie_standarde m_dobrego_rzadzenia_-_raport_z_badan_ilosiowych_ost_0_0.pdf

Antosz, P., Drożdżak, Z. & Felcis, W. (2012). Użyteczność jako kryterium ewaluacji politykpublicznych [Utility criterion in evaluating public policies]. Zarządzanie Publiczne, 1, 17, p. 23-35

Antosz, P., Drożdżak, Z. & Felcis, W. (2012). Kultura ewaluacyjna w Polsce [Evaluation culture in Poland]. Zarządzanie Publiczne, 2, 18, p.9-19

Antosz P., Drożdżak Z., Górniak J., Orkisz W. & Worek B. (2010). Ewaluacja oparta nabadaniu użyteczności – analiza w kontekście realizacji zasady good governance[Evaluation based on utility criterion analysis in the context of good governance in selected operational programmes]. Report available at: www.portal.uj.edu.pl/documents/4628317/5fd8f097-8ce8-4ad7-af64-6c386fa6a51e

Last modified:22 May 2019 6.04 p.m.

Contact information

Hoendiepskade 23-24
9718 BG GRONINGEN
The Netherlands