Skip to ContentSkip to Navigation
How to find us P.L. (Peter) Perey, MSc MSc

Publications

Giving hydrogen a jump start: lessons learned from Dutch policies in other industries

Bedrijfsspecifieke beperking in exploratie en productie en het effect op het wereldwijde verbruik van fossiele energie: een analyse toegespitst op de positie van Shell

Beoordeling aanvraag Green Shipping: advies aan de Waddenacademie

Position Paper over Kabinetsvisie Waterstof: inbreng voor Tweede Kamer Commissie Economische Zaken en Klimaat

Reactie op commentaar van Peter Erickson op Mulder et. al. (2020)

Taxation and Pricing of Natural Gas: The Dutch transition to gas market hub pricing and lessons for Australia’s integrated gas projects

Future markets for renewable gases and hydrogen: what would be the optimal regulatory provisions?

Groene waterstof laat zich lastig rendabel maken

Outlook for a Dutch hydrogen market: economic conditions and scenarois

Read more