Skip to ContentSkip to Navigation
Practical matters How to find us dr. P. (Peter) de Ruiter

dr. P. (Peter) de Ruiter

Universitair docent Moderne en hedendaagse kunst
Profielfoto van dr. P. (Peter) de Ruiter
Geen foto beschikbaar
E-mail:
p.de.ruiter rug.nl

Ik ben sinds 1990 aan de afdeling Kunstgeschiedenis verbonden en doceer op het gebied van de 19de en 20ste-eeuwse schilder-, beeldhouwkunst en fotografie. Over het algemeen heb ik veel aandacht voor de uiterlijke kenmerken van kunst. Ik vind het belangrijk om de student mee te nemen in een soort ontdekkingstocht naar wat er feitelijk te zien is (of niet), want het begrip van kunst en een goed onderbouwde interpretatie beginnen uiteindelijk met scherp waarnemen. Een dergelijke aanpak komt goed tot zijn recht tijdens dagexcursies naar musea en andere instellingen in Nederland en tijdens excursies die ik begeleid in de Master (New York, Venetië, Londen en Parijs). Verder vind ik het belangrijk om kunsttheoretische noties, kunsthistorische invalshoeken en de kunstkritische receptie van moderne kunst structureel ter sprake te brengen.

Een greep uit door mij verzorgde cursussen:

- Reality Contested – 19de-eeuwse kunst en fotografie, 1750-1914

- Vervagende Grenzen 1914-heden – 20ste-eeuwse kunst, fotografie en installatiekunst, 1914 - heden

- Visies op Moderne Kunst – over sculptuur en opvattingen over sculptuur in de 20ste eeuw

- Kunstkritiek in theorie en praktijk – een module waarin de Franse, Engelse en Nederlandse kunstkritiek in de 19de en 20ste eeuw ter sprake komt. Veel aandacht gaat uit naar het daadwerkelijk recenseren van tentoonstellingen over hedendaagse kunst

 - Oude bekenden opnieuw gepresenteerd/de collectie Museum Boijmans Van Beuningen - in deze mastermodule staat onderzoek naar een kunstwerk uit de collectie centraal en komen museologische vraagstukken uitvoerig aan de orde

- Excursie buitenland/Hamburg en Berlijn - een intensiever achtdaagse excursie naar Hamburg en Berlijn om er de voornaamste collecties te leren kennen, met professionele contacten achter de schermen.

- Curatorial studies/New York - in deze mastermodule concentreren we ons op de veranderingsprocessen die zich in de kunst en de kunstwereld hebben voorgedaan vanaf de jaren zestig van de 20ste eeuw. In New York bezoeken we de belangrijkste verzamelingen en alternatieve instellingen waaraan die veranderingsprocessen zijn af te lezen

- Curatorial studies/Venetië - in deze mastermodule (iedere twee jaar) ligt het zwaartepunt op de Biennale van Venetië, de landenpaviljoens en de presentaties elders in de stad, zoals in de Arsenale.

Laatst gewijzigd:25 juni 2022 13:08