dr. P.C.M. (Nelleke) Bakker

UHD - associate professor

dr. P.C.M. (Nelleke) Bakker
Telephone:
E-mail:
p.c.m.bakker rug.nl

Research

 1. 1998
 2. Bakker, N. (1998). Opvoeden met de harde hand? Een historisch-kritische beschouwing van de neo-calvinistische opvoedingsmentaliteit 1880-1930. In G. Biesta, B. Levering, & I. Weijers (Eds.), Thema's uit de wijsgerige en historische pedagogiek. Bijdragen aan de achtste landelijke pedagogendag (pp. 79 - 85). SWP Uitgeverij.
 3. Bakker, N. (1998). Ouderadvisering in historisch perspectief. Over de geschiedenis van opvoedingsvoorlichting en opvoedingsonderzekerheid. In M. Akkerman-Zaalberg van Zelst, H. van Leeuwen, & N. K. Pameijer (Eds.), Ouderbegeleiding nader bekeken. Schouders onder de ouders (pp. 17 - 34). Swets & Zeitlinger.
 4. 1997
 5. Bakker, N., Biesta, G., & Selten, P. (Eds.) (1997). De toekomst van de historische pedagogiek [Themanummer]. Comenius, 17(3), 195-199.
 6. 1996
 7. Bakker, N., & Schreuder, P. (Eds.) (1996). Kind en cultuur in opvoeding en onderwijs. GION, Gronings Instituut voor Onderzoek van Onderwijs, Opvoeding en Ontwikkeling, Rijksuniversiteit Groningen.
 8. 1995
 9. Bakker, N. (1995). The Netherlands/Nederland/Pays-Bas. In P. Caspard (Ed.), International Guide for Research in the History of Education. (pp. 150 - 163). P.I.E. - Peter Lang.
 10. 1994
 11. 1993
 12. 1992
 13. 1991
 14. Bakker, N. (1991). De professor geeft raad: Waterink als opvoedingsvoorlichter en adviseur van moeders. In J. C. Sturm (Ed.), Leven en werk van prof.dr. Jan Waterink, een Nederlandse pedagoog, psycholoog en theoloog (1890-1966) (pp. 67-82). Uitgeverij Kok.
 15. Bakker, N. (1991). E. van Calcar-Schiotling (1822-1904): De gave van het woord. In Vrouwelijke pedagogen in Nederland (pp. 34-46). Intro.
 16. Bakker, N. (1991). G.J.H. Riemens-Reurslag (1886-1950): Ritme en romantiek. In M. van Essen, & M. Lunenberg (Eds.), Vrouwelijke pedagogen in Nederland (pp. 118-131). Intro.
 17. Bakker, N. (1991). Opvoedingsvoorlichting aan Nederlandse ouders (1890-1960). In A. Pennings (Ed.), Bijdragen aan pedagogisch onderzoek (pp. 215-216). Uitgeverij Acco.
 18. 1990
 19. 1989
 20. 1988
 21. Bakker, N. (1988). Van kindergebreken naar opvoedingsfouten: Een historisch onderzoek naar de bespreking van gedragsproblemen in opvoe¬dingsvoorlichting aan Nederlandse ouders, 1890-1940. In J. R. M. Gerris, & J. van Acker (Eds.), Gezinsrelaties onderzocht. (pp. 161-173). (Gezinsonderzoek; Vol. 2). Swets & Zeitlinger.
 22. 1987
 23. Bakker, N. (1987). De wetenschap der moeders: De vrouwenbeweging en het streven naar professio¬nalisering van het ouderschap in Nederland aan het begin van de 20ste eeuw. In J. J. H. Dekker (Ed.), Pedagogisch werk in de samenleving: De ontwikkeling van professionele opvoeding in Nederland en België in de 19de en 20ste eeuw (pp. 47-61). Uitgeverij Acco.
 24. 1984
 25. Bakker, N., & Talsma, J. (1984). Frauen und Arbeit in der Zwischenkriegszeit - Näherinnen in Amsterdam. In G. Botz, & J. Weidenholzer (Eds.), Mündliche Geschichte und Arbeiterbewegung: Eine Einführung in Arbeitsweisen und Themenbereiche der Geschichte "geschichtsloser" Sozialgruppen (pp. 281-292). Böhlau Verlag.
 26. 1983
 27. 1982
 28. Bakker, N., & Talsma, J. (1982). Women and work between the wars: the Amsterdam seamstresses. In P. Thompson, & N. Burchardt (Eds.), Our common history: the transformation of Europe (pp. 171-184). Pluto Press.
 29. 1981
Previous 1 2 3 4 Next

ID: 43463