dr. P.C.M. (Nelleke) Bakker

UHD - associate professor

dr. P.C.M. (Nelleke) Bakker
Telephone:
E-mail:
p.c.m.bakker rug.nl

Research

 1. 2006
 2. Bakker, N. (2006). Sunshine as medicine: Medicalization of Dutch childhood (c. 1900-1960). Paper presented at Annual Conference of the British History of Education Society, London, United Kingdom.
 3. Bakker, N. (2006). Een “onschatbaar geschenk der Voorzienigheid”: De koepokinenting, de school en het christelijk gewetensbezwaar. In G. Harinkx, & G. Schutte (Eds.), De school met de bijbel: Christelijk onderwijs in de negentiende eeuw. Jaarboek voor de Geschiedenis van het Nederlands Protestantisme na 1800 (pp. 73-86). Meinema.
 4. Bakker, N. (2006). Inleiding. In N. Bakker, M. Rietveld-van Wingerden, & J. Tyssens (Eds.), School en cultuur: Eenheid en verscheidenheid in de geschiedenis van het Belgische en Nederlandse onderwijs. Jaarboek voor de Geschiedenis van Opvoeding en Onderwijs 2005 (pp. 2-3). Koninklijke Van Gorcum.
 5. Bakker, N., Janssens, A., & Dekker, R. (Eds.) (2006). Tot burgerschap en deugd: Volksopvoeding in de negentiende eeuw. Uitgeverij Verloren.
 6. Bakker, N. (2006). Tot deugd en vreugd: Kinderliteratuur en de opvoedingsidealen van de negentiende eeuw. In N. Bakker, R. Dekker, & A. Janssens (Eds.), Tot burgerschap en deugd: Volksopvoeding in de negentiende eeuw (pp. 49-68). Uitgeverij Verloren.
 7. Bakker, N., Noordman, J., & Rietveld-van Wingerden, M. (2006). Vijf eeuwen opvoeden in Nederland: Idee en praktijk 1500-2000. Koninklijke Van Gorcum.
 8. 2005
 9. Bakker, N. (2005). Fleischacker, Eliza Carolina Ferdinanda, bekend onder de naam Elise van Calcar-Schiotling 1822-1904. In Biografisch Woordenboek van Nederland Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis.
 10. Dekker, M., & Bakker, N. (2005). Het tegendeel van pedagogisch? Opvoedkundige bezorgdheid rond nieuwe media en hun idolen: Film en televisie. In D. J. de Ruyter, G. D. Bertram-Troost, & S. Sieckelinck (Eds.), Idealen, idolen en iconen van de pedagogiek (pp. 86-95). (Bijdragen aan de Twaalfde Landelijke Pedagogenda; No. 12). SWP Uitgeverij.
 11. 2004
 12. Bakker, N. (2004). Cylinders and seances: Elise van Calcar and the spirit of Froebel in the Netherlands. Paper presented at ISCHE 26 Educational reform, Geneva, Switzerland.
 13. Bakker, N. (2004). Een aantrekkelijke aandoening. In M. Rietveld- van Wingerden, M. D'hoker, A. van Drenth, L. F. Groenendijk, & N. Bakker (Eds.), Zorgenkinderen in beeld: Facetten van de orthopedagogische praktijk in Nederland en Belgie in de negentiende en twintigste eeuw (pp. 108-132). Koninklijke Van Gorcum.
 14. Bakker, N. (2004). "Wanklanken" in een eigen geluid: Rooms katholieken en de Nederlandse gezinspedagogiek in het interbellum. In M. D'hoker, & M. Depaepe (Eds.), Op eigen vleugels (pp. 85-95). Garant Publishers.
 15. Rietveld- van Wingerden, M., D'hoker, M., van Drenth, A., Groenendijk, L. F., & Bakker, N. (Eds.) (2004). Zorgenkinderen in beeld: Facetten van de orthopedagogische praktijk in Nederland en Belgie in de negentiende en twintigste eeuw. Koninklijke Van Gorcum.
 16. 2003
 17. Bakker, N. (2003). Health and the medicalisation of advice to parents in the Netherlands, 1890-1950. In H. Marland, & M. Gijswijt-Hofstra (Eds.), Cultures of child health in Britain and the Netherlands in the twentieth century (pp. 127-148). (Clio Medica ; Vol. 71). Rodopi.
 18. Bakker, N. (2003). Redactioneel. In N. Bakker, H. van Crombrugge, & M. Rietveld-van Wingerden (Eds.), Naar Duits model: De receptie van Duitse pedagogische idealen uit de vroege negentiende eeuw (Jaarboek voor de Geschiedenis van Opvoeding en Onderwijs 2003) (pp. 2-4). Koninklijke Van Gorcum.
 19. 2002
 20. Bakker, N. (2002). A head and a heart: Calvinism and gendered ideals of parenthood in Dutch child-rearing literature c. 1845-1920. In J. Martin, & J. Goodman (Eds.), Gender, Colonialism and Education: The Politics of Experience (pp. 25-45). Woburn Press.
 21. Bakker, N. (2002). Het kind en de geestelijke volksgezondheid tijdens de Wederopbouw: Een dag op een MOB. In M. Reuling, J. Noordman, & D. W. Postma (Eds.), Opvoeding, onderwijs en overheid (pp. 139-150). SWP Uitgeverij.
 22. Bakker, N. (2002). Redactioneel. In N. Bakker, P. Boekholt, H. van Crombrugge, M. Depaepe, & F. Simon (Eds.), Reformpedagogiek in België en Nederland: Jaarboek voor de Geschiedenis van Opvoeding en Onderwijs 2001 (pp. 2-5). Koninklijke Van Gorcum.
 23. Bakker, N., Boekholt, P., van Crombrugge, H., Depaepe, M., & Simon, F. (Eds.) (2002). Reformpedagogiek in België en Nederland: Jaarboek voor de Geschiedenis van Opvoeding en Onderwijs 2001. Koninklijke Van Gorcum.
 24. 2001
 25. Bakker, N. (2001). Child guidance and mental health: The case of the Netherlands. Paper presented at European Association for the History of Medicine and Health, "Health and the child", Geneva, Switzerland.
 26. Bakker, N. (2001). Het kind en de geestelijke volksgezondheid. Paper presented at Landelijke Pedagogendag , Nijmegen, Netherlands.
 27. Bakker, N. (2001). A harmless disease: children and neurasthenia in the Netherlands. In M. Gijswijt-Hofstra, & R. Porter (Eds.), Cultures of Neurasthenia. From Beard to the First World War (pp. 309 - 327). Rodopi.
 28. 2000
 29. Bakker, N., & Wubs, J. (2000). A mysterious success: Doctor Spock and the Netherlands. Paper presented at ISCHE 22 Books in Education, Alcala de Henares, Spain.
 30. Bakker, N. (2000). A harmless disease: children and neurasthenia in the Netherlands. Paper presented at Anglo-German-Dutch Workshop "Neurasthenia and Society, late 19th century and early 20th century", Amsterdam, Netherlands.
 31. Bakker, N. (2000). Kooistra, Ietje, pedagoge en directrice van de Rijkskweekschool voor Onderwijzeressen. In Biografisch Woordenboek van het Socialisme en de Arbeidersbeweging in Nederland: Deel 8 (pp. 114-117). Stichting Beheer IISG/Stichting Mediageschiedenis.
 32. 1999
 33. Bakker, N., & van Essen, H. (1999). Der Holländische Sonderweg. Die pragmatische Entscheidung für Koedukation in den Niederlanden. In M. Horstkemper, & M. Kraul (Eds.), Koedukation: Erbe und Chancen (pp. 38 - 62). Deutscher Studienverlag.
 34. 1998
 35. Bakker, N. (1998). Child-rearing literature and the reception of Individual psychology in the Netherlands, 1930-1950. In P. Drewek, & C. Lüth (Eds.), History of Educational Studies (pp. 583 - 602). C.S.H.P..
 36. Depaepe, M., & Bakker, N. (1998). Een gemeenschappelijke studeerkamer. 75 Jaar Pedagogische Studiën. In N. Verloop (Ed.), 75 Jaar onderwijs en opvoeding. 75 Jaar Pedagogische Studiën (pp. 9 - 44). Noordhoff Uitgevers.

ID: 43463