dr. P.C.M. (Nelleke) Bakker

UHD - associate professor

dr. P.C.M. (Nelleke) Bakker
Telephone:
E-mail:
p.c.m.bakker rug.nl

Research

 1. 2013
 2. Bakker, N. (2013). Brain injury and the development of special education as an academic field of study in the Netherlands c. 1955-1985. Paper presented at Reviewed? Renewed? Revisited? Philosophy and History of Educational Research, Louvain, Belgium.
 3. Bakker, N. (2013). Elise van Calcar. In E. Kloek (Ed.), 1001 vrouwen uit de Nederlandse geschiedenis (pp. 1005-1007). Uitgeverij Vantilt.
 4. Bakker, N. (2013). Hardhandig opvoeden? Opvattingen over mishandeling, verwaarlozing, straf en geweld in pedagogische relaties in Nederland in de twintigste eeuw. In W. Deetman (Ed.), Seksueel misbruik van en geweld tegen meisjes in de Rooms-Katholieke Kerk: Een vervolgonderzoek (pp. 305-347). Balans.
 5. Bakker, N. (2013). Ietje Kooistra. In E. Kloek (Ed.), 1001 vrouwen uit de Nederlandse geschiedenis (pp. 1174-1176). Uitgeverij Vantilt.
 6. 2012
 7. Bakker, N. (2012). The reception of attention deficit labels developed in the USA: The case of the Netherlands (1945-1980). Paper presented at Conference ‘Aufmerksamheit’, Erziehungswissenschaft Humboldt Universität zu Berlin (Attention: Historical, theoretical and empirical perspectives on an educational phenomenon)

  , Berlin, Germany.
 8. Bakker, N. (2012). Westward bound: cultural transfer and the case of child rearing in the Netherlands. Paper presented at ISCHE 34 Internationalisation in education, Geneva, Switzerland.
 9. Bakker, N. (2012). Onderzoek naar seksueel misbruik in de jeugdzorg (keynote). Paper presented at 100 jaar gevaarlijk jong, Ghent, Belgium.
 10. 2011
 11. Bakker, P., & Amsing, H. (2011). Comprehensive education: lost in the mi(d)st of a debate: Dutch politicians on equal opportunities in secondary schooling (1965-1979). Paper presented at International Standing Conference for History of Education (ISCHE) 33, San Luis Potosi, Mexico.
 12. Bakker, N. (2011). The work of the Committee Samson in the Netherlands. Paper presented at Tagung Deutscher Jugendinstitut & Kommission Bergmann – Sexuelles Kindermisbrauch in Institutionen, , Berlin, Germany.
 13. Bakker, N. (2011). Leren van het verleden? Een schets van een eeuw Nederlandse onderwijsgeschiedenis. Paper presented at De toekomst van de onderwijsgeschiedenis, Netwerk Onderwijsgeschiedenis Nederland-België, Amsterdam, Netherlands.
 14. 2010
 15. Bakker, N., Noordman, J., & Rietveld-van Wingerden, M. (2010). Vijf eeuwen opvoeden in Nederland: Idee en praktijk 1500-2000. 2e herziene editie. Koninklijke Van Gorcum.
 16. 2009
 17. Bakker, N., & Amsing, H. (2009). The discovery of inequality: educational research in the Netherlands in the 1950s. Paper presented at ISCHE 31 Educating the people, Utrecht, Netherlands.
 18. Bakker, N. (2009). De ‘goede’ opvoeding in het gezin: Over veranderende kwaliteitsnormen in de twintigste eeuw. In A. E. M. G. Minnaert, HC. lutje Spelberg, & H. T. A. Amsing (Eds.), Het pedagogisch quotiënt: Pedagogische kwaliteit in opvoeding, hulpverlening en educatie (pp. 21-44). Bohn, Stafleu, Van Loghum.
 19. Bakker, N. (2009). Eerlijk, open en nuchter: Jan Waterink en de seksuele opvoeding. In J. W. Steutel, D. J. De Ruyter, & S. Miedema (Eds.), De gereformeerden en hun vormingsoffensief door de eeuwen heen (pp. 175-193). Meinema.
 20. 2008
 21. Bakker, N. (2008). Lesgeven: ambacht of kunst. In H. T. A. Amsing, P. C. M. Bakker, P. R. Schreuder, & M. C. Timmerman (Eds.), Lesgeven: kunst of ambacht? Liber amicorum voor Jan Pieters. (pp. 60-62). University of Groningen: SPO.
 22. 2007
 23. Bakker, N. (2007). An attractive disease: Children and neurasthenia in the Netherlands. Paper presented at ISCHE 29 Children at risk, Hamburg, Germany.
 24. Bakker, N., & de Beer, F. (2007). De gevaren van het schoolgaan: De invoering van medische schoolinspectie als kwaliteitszorg. Paper presented at Landelijke Pedagogendag , Groningen, Netherlands.
 25. Bakker, N. (2007). Kilo’s en koolhydraten: Nederlandse vakantiekolonies en de medicalisering van het “zwakke” kind (1883-1940). Paper presented at Seminar "Kinderen in gevaar" BNVGOO, Rotterdam, United Kingdom.
 26. Beer, F. H., & Bakker, N. (2007). De gevaren van het schoolgaan: De invoering van medische schoolinspectie als kwaliteitszorg (ca. 1900). In H. Amsing, N. Bakker, P. Schreuder, M. Timmerman, & J. Dekker (Eds.), Over pedagogische kwaliteit: Historische en theoretische perspectieven op goed onderwijs en goede opvoeding (pp. 65-76). SWP Uitgeverij.
 27. Timmerman, M. C., Bakker, N., & Dekker, J. J. H. (2007). Inleiding. In G. Timmerman, N. Bakker, & J. Dekker (Eds.), Cultuuroverdracht als pedagogisch motief: Historische en actuele perspectieven op onderwijs, sekse en beroep. Liber Amicorum voor Mineke van Essen (pp. VII-VIII). Barkhuis Publishing.
 28. Bakker, N. (2007). Inleiding. In N. Bakker, S. Braster, M. Rietveld-van Wingerden, & A. van Gorp (Eds.), Kinderen in gevaar: De geschiedenis van pedagogische zorg voor risicojeugd. Jaarboek voor de Geschiedenis van Opvoeding en Onderwijs (pp. 2-8). Koninklijke Van Gorcum.
 29. Bakker, N. (2007). Kilo’s en koolhydraten: Nederlandse vakantiekolonies en de medicalisering van het ‘zwakke’ kind (1883-1940). In N. Bakker, S. Braster, M. Rietveld-van Wingerden, & A. van Gorp (Eds.), Kinderen in gevaar: De geschiedenis van pedagogische zorg voor risicojeugd. Jaarboek voor de Geschiedenis van Opvoeding en Onderwijs 2007 (pp. 25-47)
 30. Bakker, N., Braster, S., Rietveld- van Wingerden, M., & van Gorp, A. (Eds.) (2007). Kinderen in gevaar. De geschiedenis van pedagogische zorg voor risicojeugd: Jaarboek voor de Geschiedenis van Opvoeding en Onderwijs 2007. Koninklijke Van Gorcum.
 31. Bakker, N. (2007). Redactioneel. In N. Bakker, S. Braster, M. Rietveld-van Wingerden, & A. van Gorp (Eds.), Utile dulci: Leer- en leesboeken voor de Nederlandse en Vlaamse jeugd. Jaarboek voor de Geschiedenis van Opvoeding en Onderwijs 2006 (pp. 2-5). Koninklijke Van Gorcum.
 32. Bakker, N., Braster, S., Rietveld- van Wingerden, M., & van Gorp, A. (Eds.) (2007). Utile dulci. Leer- en leesboeken voor de Nederlandse en Vlaamse jeugd: Jaarboek voor de Geschiedenis van Opvoeding en Onderwijs 2006. Koninklijke Van Gorcum.
 33. Bakker, N. (2007). ”Wat zoudt gij doen in dit geval?” De opgaven van Jan Waterink. In G. T., N. Bakker, & J. Dekker (Eds.), Cultuuroverdracht als pedagogisch motief. Historische en actuele perspectieven op onderwijs, sekse en beroep. Liber Amicorum voor Mineke van Essen (pp. 55 - 72). Barkhuis Publishing.
 34. 2006
 35. Bakker, N., & de Beer, F. (2006). The early years of the Dutch school medical service. Paper presented at Education, Health and Social Welfare, London, United Kingdom.

ID: 43463