Research

Postal address:
Zernikelaan25
Gebouw 5712, ruimte 0232
9747 AA
Groningen
Netherlands
Phone: +31 50 363 4244
  1. 2019
  2. 2018
  3. Aggarwal, P., Bethlem, H., Borschevsky, A., Denis, M., Esajas, Q. A., Haase, P. A. B., Hao, Y., Hoekstra, S., Jungmann, K., Meijknecht, T., Mooij, M., Timmermans, R., Ubachs, W., Willmann, L., & Zapara, A. (2018). Intense molecular beams to test fundamental physics. 90. Poster session presented at EGAS 50, Krakow, Poland.
  4. Meijknecht, T., Aggarwal, P., Bethlem, H., Borschevsky, A., Esajas, Q. A., Haase, P. A. B., Hoekstra, S., Jungmann, K-P., Mooij, M., TIMMERMANS, R. G. E., Ubachs, W., Willmann, L., & Zapara, A. (2018). Sensitive Search for an EDM on the Electron using BaF Molecules. In Verhandlungen der Deutschen Physikalischen Gesellschaft: Erlangen 2018 (Vol. 2018). [MO 17.8] Deutsche Physikalische Gesellschaft. https://www.dpg-verhandlungen.de/year/2018/conference/erlangen/parts?lang=de

ID: 42617044