Skip to ContentSkip to Navigation
About us Practical matters How to find us dr. P.A. van der Ploeg

Publications

Learning to question the status quo: Critical thinking, citizenship education and Bildung in vocational education

'Samen grip krijgen op kritisch burgerschap': Onderzoeksrapportage onderzoekswerkplaats in het mbo: Democratisering van kritisch denken

Hoe politiek mag onderwijs zijn?

Dewey and Citizenship Education: Schooling as Democratic Practice

Burgerschapsvorming in tijden van communitair neoliberalisme

Kinderrechten-educatie ánders: Onderzoekend onderwijs

Kritisch denken in burgerschapsvorming, Bildung en beroepsonderwijs: Opmaat voor visievorming NRO Werkplaats Democratisering van Kritisch Denken

Kritische mediawijsheid om kritisch burgerschap (1)

Burgerschapsvorming maar dan anders

Over de ethiek van ouderbetrokkenheid

Read more