Skip to ContentSkip to Navigation
Practical matters How to find us prof. dr. M.P.A. (Mirjam) de Baar

Research

  • Networks of religious dissenters in the Dutch Republic (a.o. Jean de Labadie, Anna Maria van Schurman, Antoinette Bourignon, Jan Rothe, Johann Georg Gichtel, Quakers)
  • Early Modern Spiritual Autobiographies
  • Correspondence between Jan Swammerdam and Antoinette Bourignon
    Religion and Biography
    Religion, Identity and Memory
    Liberal Protestantism in 19th century Europe 
Publications  Books

‘Ik moet spreken’. Het spiritueel leiderschap van Antoinette Bourignon (1616-1680) (Zutphen: Walburg Pers 2004) 832 pp and cd-rom, see also http://dissertations.ub.rug.nl/faculties/theology/2004/m.p.a.de.baar/

 

Editorship

2009

With co-editor Frans Blom et al., Vrouwen rond Huygens. Special issue De Zeventiende Eeuw. Cultuur in de Nederlanden in interdisciplinair perspectief 25-2 (Hilversum: Verloren, 2009).

With co-editor Mathilde van Dijk, Herinnering en identiteit in het vrijzinnig protestantisme (Hilver­sum: Verloren, 2009).

2008

With co-editor Frans Blom et al., Klank van de stad. Special issue De Zeventiende Eeuw. Cultuur in de Nederlanden in interdisciplinair perspectief 24-1 (Hilversum: Verloren, 2008).

2007

With co-editors Jan Bloemendal and A.Agnes Sneller, Bronnen van inspiratie. Recepties van de klassieken in de vroegmoderne Nederlanden in muziek, literatuur en beeldende kunst (Hilversum: Verloren, 2007) 158 pp.

1996

With co-editors Machteld Löwensteyn, Marit Monteiro and Agnes Sneller, Choosing the Better Part. Anna Maria van Schur­man (1607-1678). International Archives of the History of Ideas 146 (Dordrecht, Boston, London: Kluwer Academic Publis­hers, 1996) 181 pp.

1992

With co-editors Machteld Löwensteyn, Marit Monteiro and Agnes Sneller, Anna Maria van Schur­man (1607-1678), een uit­zon­derlijk geleer­de vrouw (Zutphen: Wal­burg Pers, 1992) 208 pp.

1991

With co-editors Marjan Schwegman, Ulla Jansz, Fia Dieteren, Tineke van Loosbroek, Anja Petrakopoulos and Jolande Withuis, Op het strijdtoneel van de politiek. Jaarboek voor Vrouwengeschiedenis 12 (Nijmegen: SUN, 1991) 192 pp.

1990

With co-editors Ulla Jansz, Tineke van Loosbroek, Fia Dieteren, Marjan Schwegman, Anja Petrakopoulos and Inger Elzinga, In de ban van het verhaal. Jaarboek voor Vrouwenge­schiedenis 11 (Nijmegen: SUN, 1990) 128 pp.

1989

With co-editors Francisca de Haan, Tineke van Loosbroek, Ulla Jansz, Andrea Hijmans, and Marjan Schwegman, Het raadsel vrouwengeschiedenis. Jaarboek voor Vrouwengeschiedenis 10 (Nijmegen: SUN, 1989) 176 pp.

1988

With co-editors Tineke van Loosbroek, Ulla Jansz, Annemarie de Wildt, Francisca de Haan and Fia Dieteren, Geleerde vrouwen. Jaarboek voor Vrouwengeschiedenis 9 (Nijmegen: SUN, 1988) 240 pp.

1987

With co-editors Ulla Jansz, Annemarie de Wildt, Francisca de Haan, Dineke Stam, Lilian de Bruijn and Fia Dieteren, Vrouwenlevens 1500-1850. Jaarboek voor Vrouwen­geschiedenis 8 (Nijmegen: SUN, 1987) 208 pp.

1986

With co-editors Jeske Reijs, Els Kloek, Annemarie de Wildt, Ulla Jansz en Suzanne van Norden, Vrouwen in de koloniën. Jaarboek voor Vrouwengeschiedenis 7 (Nijmegen: SUN, 1986) 198 pp.

Articles

2010

-'Gender, genre and authority in seventeenth-century religious writing: Anna Maria van Schurman and Antoinette Bourignon as contrasting examples’, in: Anne Bollmann (ed.), A place of their own. Women writers and their social environment 1450-1650. Medieval to Early Modern Culture (Frankfurt am Main: Peter Lang, 2010), 135-163. 

-‘“ Wat maakt jouw uitvaart uniek?” Over kerkelijke en vrije afscheidsrituelen rond sterven en begraven’, in: Justin Kroesen et al. (ed.), Religie en cultuur in hedendaags Nederland. Observaties en interpretaties (Assen: Van Gorcum, 2010), 35-43.

-'"De Vlaamsche dochter die soo hoog van Goddelijke dingen sprak"'', in: BRES. Magazine voor religie, wetenschap en gnosis 262 (juni/juli 2010), 33-41.  

-Anneke Hoogwandt, in: Els Kloek et al. (ed.), Digitaal Vrouwenlexicon van Nederland, see http://www.inghist.nl/Onderzoek/Projecten/DVN/lemmata/data/Hoogwandt

-‘“ Wat maakt jouw uitvaart uniek?” Over kerkelijke en vrije afscheidsrituelen rond sterven en begraven’, in: Justin Kroesen et al. (ed.), Religie en cultuur in hedendaags Nederland. Observaties en interpretaties (Assen: Van Gorcum, 2010), 35-43.

-'"De Vlaamsche dochter die soo hoog van Goddelijke dingen sprak"'', in: BRES. Magazine voor religie, wetenschap en gnosis 262 (juni/juli 2010), 33-41.  

-Anneke Hoogwandt, in: Els Kloek et al. (ed.), Digitaal Vrouwenlexicon van Nederland, see http://www.inghist.nl/Onderzoek/Projecten/DVN/lemmata/data/Hoogwandt

2009

-Anna van Aerssen van Sommelsdijk, in: Els Kloek et al. (ed.), Digitaal Vrouwenlexicon van Nederland, see http://www.inghist.nl/Onderzoek/Projecten/DVN/lemmata/data/AerssenAnna

-Maria van Aerssen van Sommelsdijk, in: Els Kloek et al. (ed.), Digitaal Vrouwenlexicon van Nederland, see http://www.inghist.nl/Onderzoek/Projecten/DVN/lemmata/data/AerssenMaria

-Lucia van Aerssen van Sommelsdijk, in: Els Kloek et al. (ed.), Digitaal Vrouwenlexicon van Nederland, see

http://www.inghist.nl/Onderzoek/Projecten/DVN/lemmata/data/AerssenLucia

-Tanneke de Nijs, in: Els Kloek et al. (ed.), Digitaal Vrouwenlexicon van Nederland, see http://www.inghist.nl/Onderzoek/Projecten/DVN/lemmata/data/Denijs

- ‘Conflicting Discourses on Female Dissent in the Early Modern Period: The Case of Antoinette Bourignon’, in: L’Atelier du CRH. Revue Electronique du Centre de Recherches Historiques 04 | 2009 (Thema l’ Histoire de l’irréligion à l’époque mo­derne ) http://acrh.revues.org/index1399.html .

- ‘Inleiding: Lieux de mémoire van protestantse vrijzinnigheid’, in: Mirjam de Baar and Mathilde van Dijk (ed.), Herinnering en identiteit in het vrijzinnig protestantisme (Hilversum: Verloren, 2009), 7-14.

2008

With Barbara Boudewijnse, 'Gender', in: Meerten ter Borg, Erik Borgman, Marjo Buitelaar, Yme Kuiper and Rob Plum (ed.), Handboek Religie in Nederland. Perspectief - overzicht - debat (Zoetermeer: Uitgeverij Meinema), 344-358.

2007

-‘Internationale und interkonfessionelle Netzwerke. Zur frühen lutherisch pietistischen Rezeption von Anna Maria van Schurman und Antoinette Bourignon’, in: Ulrike Gleixner and Erika Hebeisen (red.), Gendering Tradition. Erinnerungskultur und Geschlecht im Pietismus (Korb: Didymos Verlag, 2007), 85-105.

-‘Anna Maria van Schurman: gereformeerde heilige en icoon van feminisme?’, in: Joris van Eijnatten, Fred van Lieburg and Hans de Waardt (red.), Heiligen, idolen, iconen, album amicorum ter gelegenheid van het afscheid van prof.dr. W.Th.M. Frijhoff (Amsterdam: Bert Bakker, 2007), 215-228.

- ‘Frederik Reinier Jacob Knetsch (Leiden 24 juni 1924-Eelde 4 september 2006)’, in: Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse letterkunde te Leiden, 2005-2006 (Leiden 2007), 65-75, see http://www.dbnl.org/tekst/_jaa004200601_01/_jaa004200601_01_0009.php

2006

-‘Charismatisch spiritueel leiderschap: Antoinette Bourignon en Jomanda’, in: Marcel Becker (red.), Charisma. De fascinatie van leiders (Budel: Damon; Nijmegen: Soeterbeeck Programma RU, 2006), 48-67.

-'Echte of gefingeerde brieven? De correspondentie van Antoinette Bourignon (1616-1680)', in: Annemarie Armbrust, Marguérite Corporaal and Marjolein van Dekken (ed.), ''Dat gy mij niet vergeet". Correspondentie van vrouwen in de zeventiende en achttiende eeuw (Amsterdam: Aksant, 2006), 147-187.

-'Margaretha van Dijk', in: Els Kloek et al. (ed.), Digitaal Vrouwenlexicon van Nederland, see http://www.inghist.nl/Onderzoek/Projecten/DVN/lemmata/data/dijk

2005

-‘Hartsemblematiek in Swammerdams studie van de eendagsvlieg’, in: De zeventiende eeuw. Cul­tuur in de Neder­landen in in­terdis­ciplinair perspectief 21 (2005), nr. 2, 312-334.

-‘Publicatiestrategieën van een zeventiende-eeuwse vrouwelijke auteur. Antoinette Bourignon en de uitgave van haar geschriften’, in: Adriaan van der Weel et al. (ed.), Jaarboek voor Nederlandse Boekgeschiedenis 12 (2005), 46-63.

-‘Ik moet spreken, schrijven, baren. Het spiritueel leiderschap van Antoinette Bourignon’, in: Fier, Vrouwen-Religie-Spiritualiteit 8 (2005) nr. 5, I-VIII.

-‘Eerste vrouwelijke studente in Europa. Anna Maria van Schurman (1607-1678), kunstenares en geleerde’, in: Spiegel Historiael. Magazine voor geschiedenis en archeologie 40 (2005), nummer 7/8, Themanummer ‘Markante vrouwen’ (special issue 'Striking Women'), 317.

-(with Fia Dieteren), ‘“Koninginnen van de geest”. Vrouwen als spirituele leiders bij uitstek’, in: Spiegel Historiael. Magazine voor geschiedenis en archeologie 40 (2005), nummer 7/8, Themanummer ‘Markante vrouwen’ (special issue 'Striking Women'), 311-316.

2004

-‘ Anna Maria van Schurman’, in: Els Kloek et al. (ed.), Digitaal Vrouwenlexicon van Nederland, see http://www.inghist.nl/Onderzoek/Projecten/DVN/lemmata/data/Schurman, Anna Maria van

2005

-‘Hartsemblematiek in Swammerdams studie van de eendagsvlieg’, in: De zeventiende eeuw. Cul­tuur in de Neder­landen in in­terdis­ciplinair perspectief 21 (2005), nr. 2, 312-334.

-‘Publicatiestrategieën van een zeventiende-eeuwse vrouwelijke auteur. Antoinette Bourignon en de uitgave van haar geschriften’, in: Adriaan van der Weel et al. (ed.), Jaarboek voor Nederlandse Boekgeschiedenis 12 (2005), 46-63.

-‘Ik moet spreken, schrijven, baren. Het spiritueel leiderschap van Antoinette Bourignon’, in: Fier, Vrouwen-Religie-Spiritualiteit 8 (2005) nr. 5, I-VIII.

-‘Eerste vrouwelijke studente in Europa. Anna Maria van Schurman (1607-1678), kunstenares en geleerde’, in: Spiegel Historiael. Magazine voor geschiedenis en archeologie 40 (2005), nummer 7/8, Themanummer ‘Markante vrouwen’ (special issue 'Striking Women'), 317.

-(with Fia Dieteren), ‘“Koninginnen van de geest”. Vrouwen als spirituele leiders bij uitstek’, in: Spiegel Historiael. Magazine voor geschiedenis en archeologie 40 (2005), nummer 7/8, Themanummer ‘Markante vrouwen’ (special issue 'Striking Women'), 311-316.

2004

-‘ Anna Maria van Schurman’, in: Els Kloek et al. (ed.), Digitaal Vrouwenlexicon van Nederland, see http://www.inghist.nl/Onderzoek/Projecten/DVN/lemmata/data/Schurman, Anna Maria van

-‘Antoinette Bourignon’, in: Els Kloek et al. (ed.), Digitaal Vrouwenlexicon van Nederland, see http://www.inghist.nl/Onderzoek/Projecten/DVN/lemmata/data/Bourignon, Antoinette

-‘Prophetess of God and prolific writer. Antoinette Bourignon and the reception of her writings’, in: Suzan van Dijk et al. (ed.), ‘I have heard about you’. Foreign wo men’s writing crossing the Dutch border (Hilversum: Verloren, 2004), 136-149.

-‘“God has chosen you to be a crown of glory for all women!”. The international network of learned women surrounding Anna Maria van Schurman’ , in: Suzan van Dijk et al. (ed.), ‘I have heard about you’. Foreign w omen’s writing crossing the Dutch border (Hilversum: Verloren, 2004), 108-135.

-‘Godsdienstvrijheid voor de labadisten in Wieuwerd (1675-1732)’, in: De zeventiende eeuw. Cul­tuur in de Neder­landen in in­terdis­ciplinair perspectief 20 (2004), nr. 1, 66-82.

-‘Charismatisch spiritueel leiderschap: Antoinette Bourignon en Jomanda’, in: Filosofie en praktijk 25 (2004) nr. 6, 43-54.

2003

-‘Anna Maria van Schurman’ , in: Wiep van Bunge et al. (ed.), The Dictionary of Seventeenth and Eighteenth century Dutch Philosophers (Bristol: Thoemmes Press, 2003), 902-904.

-‘Antoinette Bourignon’, in: Wiep van Bunge et al. (ed.), The Dictionary of Seventeenth and Eighteenth century Dutch Philosophers (Bristol: Thoemmes Press, 2003), 143-144.

-‘Jean de Labadie’ , in: Wiep van Bunge et al. (ed.), The Dictionary of Seventeenth and Eighteenth century Dutch Philosophers ( Bristol : Thoemmes Press, 2003), 584-586.

-‘Voorbij de wereld van kerken en kloosters, relieken en rozenkransen. De geestelijke zoektocht van Antoinette Bourignon (1616-1680)’, in: Arie L. Molendijk (ed.), Materieel christendom. Religie en materiële cultuur in West-Europa (Hilversum: Verloren, 2003), 273-294.

2001

-‘Een leven temidden van Gods uitverkorenen: Van Deventers verbondenheid met het huisgezin van Jean de Labadie’, in: R.W. Bakker, M.A.C. Lubsen-Brandsma and A.Th.M. Verhoeven (ed.), Nieuwe aanmerkingen op het "Nieuw Ligt voor vroed-meesters en vroed-vrouwen" van Hendrik van Deventer, (S.l.: Hes & De Graaf Pu­blis­hers, 2001), 11-20.

-‘Jacob Taube’ in: J. van den Berg et al (ed.), Biografisch lexicon voor de geschiedenis van het Neder­landse protestantis­me V (Kampen: Kok, 2001), 500-501.

2000

-‘Nieuwe perspectieven voor de Nederlandse kerkgeschiedenis’, in: Tijdschrift voor Nederlandse Kerk­geschiedenis 3 (2000), 87-97.

1998

-‘Antoinette Bourignon’ in: J. van den Berg et al (ed.), Biografisch lexicon voor de geschiedenis van het Neder­landse protestantis­me IV (Kampen: Kok, 1998), 44-46.

1997

-‘De brief als medium. Antoinette Bourignon (1616-1680) en haar geschriften’, in: Musaeus. Tijdschrift voor Renaissance-let­terkunde 5 (1997), 3-13.

-‘Beelden van de dood. Friese graftekens in cultuurhistorisch perspectief’, in: De Keppel­stok. Stichting Alde Fryske Tsjer­ken Publikatie 55 (1997), 99-108.

-‘In de klauwen van een monster? Helene Nolthenius over Jan Swammerdam en Antoinette Bourignon’, in: Goffe Jensma and Yme Kuiper (ed.), De god van Neder­land is de beste. Elf opstellen over religie in de moderne Nederlandse letterkunde (Kampen: Kok, 1997), 110-127.

1996

-(with Brita Rang), ‘Anna Maria van Schurman. A historical survey of her reception since the seventeenth century’, in: Mirjam de Baar et al. (ed.), Choosing the Better Part. Anna Maria van Schurman (1607-1678) (Dor­drecht, Boston, London: Kluwer Academic Publis­hers, 1996), 1-22.

-‘“Now as for the faint rumours of fame attached to my na­me...”. The Eukleria as autobio­graphy’, in: Mirjam de Baar et al. (ed.), Choosing the Better Part. Anna Maria van Schurman (1607-1678) (Dordrecht, Boston, London: Kluwer Academic Publishers, 1996), 87-102.

1995

-‘Jan Swammerdam in de ban van Antoinette Bourignon. Histori­sche beeldvorming ter discussie’, in: Tijd­schrift voor Vrou­wenstudies 63 (1995), 316-333.

1994

-‘“Ik moet spreken”. Het spiritueel leiderschap van Antoinette Bourignon’, in: Annelies van Heijst and Marjet Derks (ed.), Terra Incognita. Historisch onderzoek naar katho­licisme en vrouwelijkheid (Kampen: Kok Agora, 1994), 87-108, 189-198.

- ‘Transgressing gender codes. Anna Maria van Schurman and Antoinette Bourignon as contrasting examples’, in: Els Kloek et al. (ed.), Women of the Golden Age. An inter­na­tional debate on women in seventeenth-century Holland , England and Italy (Hilversum: Verloren, 1994), 143-152.

-‘Anna Maria van Schurman (1607-1678), geleer­de, dichteres en kunstenares’, in: J. Aalbers et al. (ed.), Utrechtse biogra­fieën. Levensbeschrijvingen van bekende en onbekende Utrech­ters I (Amsterdam, Utrecht: Boom, Broese Ke­mink, SPOU, 1994), 164-168.

1993

-‘Verleid of verkozen? Anna Maria van Schurman en het huisge­zin van Jean de Laba­die’, in: Dorothée van Paassen and Anke Pas­se­nier (ed.), Op zoek naar vrouwen in ketterij en sekte. Een bron­nenonderzoek (Kampen: Kok Pharos, 1993), 116-141.

1992

-(with Brita Rang), ‘Minerva of savante, heilige of dweepster. Receptiegeschiedenis van Anna Maria van Schurman sedert de zeventiende eeuw’, in: Mirjam de Baar et al. (ed.), Anna Maria van Schurman (1607-1678), een uitzonderlijk geleerde vrouw (Zutphen: Wal­burg Pers, 1992), 9-28 en 158-162.

-‘“Wat nu het kleine eergeruchtje van mijn naam betreft...”. De Eukleria als autobiografie’, in: Mirjam de Baar et al. (ed.), Anna Maria van Schur­man (1607-1678), een uitzonderlijk geleer­de vrouw (Zutphen: Walburg Pers, 1992), 93-107 en 174-177.

-Colloquium van het Nederlands Historisch Genootschap op 10 april 1992, ‘Vrouwengeschiedenis en de "gevestigde geschiedwetenschap": een ontmoeting’. In: Historisch Nieuwsblad 1 (1992) nr. 3, 11-12.

1991

-‘Van kerk naar sekte. Sara Nevius, Grietje van Dijk en Anna Maria van Schur­man’, in: De ze­ven­tiende eeuw. Cul­tuur in de Neder­landen in in­terdis­ciplinair perspectief 7 (1991), 159-170.

1990

-‘“Let your women keep silence in the chur­ches”. How women in the Dutch Reformed Church evaded Paul's admonition, 1650-1700’, in: W.J. Sheils and Diana Wood (ed.), Women in the Church. Studies in Church History 27 (Oxford: Basil Blackwell, 1990), 389-401.

-‘“Suigt de borsten der Goddelijke Wijsheit”. Het spiritueel leiderschap van Antoinette Bourignon (1616-1680)’, in: Lover. Literatuuroverzicht voor de vrouwenbewe­ging 17 (1990), 89-94.

1989

-‘Een vrouwelijke hoogleraar met dubbele leer­stoel in Harvard. Een interview met Olwen Huf­ton’, in: Tijd­schrift voor Vrouwen­geschie­denis. Dina­Miek 6(1989) nr. 1, 35-39.

1988

-‘“‘t En is geen Vrouwenwerck te spreken in de kerck”. Vrouwen en religie in de zeven­tiende-eeuwse Repu­bliek der Verenigde Nederlanden', in: DinaMiek. Vrouwengeschiede­niskrant 5 (1988) nr. 1, 11-25.

1987

-‘“En onder 't hennerot het haantje zoekt te blij­ven”. De be­trokken­heid van vrouwen bij het huisgezin van Jean de Labadie (1669-1732)', in: Ulla Jansz et al. (ed.), Vrouwenlevens 1500-1850. Jaarboek voor Vrouwen­geschiedenis 8 (Nijmegen: SUN, 1987), 11-43.

1986

-‘Anna Maria van Schurman (1607-1678)’, in: Dinamiek. Vro­u­w­e­n­g­e­s­c­h­i­e­d­e­­nis­k­r­ant 3 (­1­9­86) nr. 1, 11-19.

-(with Nelly Kreuwels), 'Jaargang 1982', enquête onder de in 1982 afgestu­deerde histo­rici aan de Rijks­uni­versi­teit te Utrecht, in: Ineke Strou­ken and Albert van der Zeijden (ed.), Historici aan het werk (Utrecht: Stichting Vak­ge­richte Belan­gen­behar­tiging Historici, 1986), 14-30.

1984

-(with Yvonne Wassink and Alien Cnossen), 'Dertien eeuwen Utrecht, de Utrechters en hun reislust', Ach Lieve Tijd 2 (Zwolle, Uit­geverij Waanders, 1984), 31-50.

Book reviews

-R. Cordes, Jan Zoet, Amsterdammer 1609-1674. Leven en werk van een kleurrijk schrijver (Hilversum: Verloren, 2008). In: Doopsgezinde Bijdragen nieuwe reeks 34 (2008), 273-275.

-D. Kranen. Advertenties van alternatieve genezers in De Oprechte Haerlemse Courant (1656-1733) (Ede, eigen uitgave Kranen, 2007). In: De Zeventiende Eeuw. Cultuur in de Nederlanden in interdisciplinair perspectief 24 (2008) nr. 2, 266-267.

-J. Exalto, Gereformeerde heiligen. De religieuze exempeltraditie in vroegmodern Nederland (Nijmegen: Van Tilt, 2005). In: De Zeventiende Eeuw. Cultuur in de Nederlanden in interdisciplinair perspectief 23 (2007) nr. 2, 275-277.

- W.J. op ’t Hof. Het gereformeerd Piëtisme ( Houten, Den Hertog, 2005). In: De Zeventiende Eeuw. Cultuur in de Nederlanden in interdisciplinair perspectief 22 (2006) nr. 2, 375-376.

-E. Grunewald, H.P. Jürgens en J.R. Luth (red.), Der Genfer Psalter und seine Rezeption in Deutschland, der Schweiz und den Niederlanden, 16.-18. Jahrhundert. Frühe Neuzeit, Band 97. (Tübingen: Max Niemeyer Verlag, 2004). In: De Zeventiende Eeuw. Cultuur in de Nederlanden in interdisciplinair perspectief 21 (2005) nr. 2, 413-414.

-N.K. van den Akker en P.J.A. Nissen, Wegen en dwarswegen. Tweeduizend jaar christendom in hoofdlijnen (Amsterdam: Boom, 1999). In: Nederlands Archief voor Kerkgeschiedenis 82 (2002) nr. 1, 244-246.

-J. Pollmann, Religious choice in the Dutch Republic. The reformation of Arnoldus Buchelius (1565-1641) (Manchester/New York: Manchester University Press, 1999). In: De Zeventiende Eeuw. Cultuur in de Nederlanden in interdisciplinair perspectief 16 (2000) nr. 2, 157-158.

-R. Schenkeveld-van der Dussen, K. Porteman, L. van Gemert, P. Cottenier (red.), Met en zonder lauwerkrans. Schrijvende vrouwen uit de vroegmoderne tijd: 1550-1850 van Anna Bijns tot Elise van Calcar (Amsterdam: Amsterdam University Press, 1997). In: Nederlandse letterkunde 3 (1998), nr. 4, 388-390.

-‘Het is of ik met mijn lieve sprak’. De briefwisseling tussen Jean Malherbe en Christina van Steensel, 1782-1800, ingeleid, vert. en van aant. voorzien door A. Dik en D. Helmers (Hilversum: Verloren, 1994). In: Trajecta. Tijdschrift voor de geschiedenis van het katholiek leven in de Nederlanden 4 (1995) nr. 3, 267.

-M. Monteiro, G. Rooijakkers, J. Rosendaal, De dynamiek van religie en cultuur. Geschiedenis van het Nederlands katholicisme (Kampen: Kok, 1993). In: Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden 110 (1995) nr. 1, 74-75.

-A. Spicer, The Sohiers of Valenciennes and Southampton. A Walloon family in the Diaspora’. In: Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden 108 (1993), 143.

-Y. Kuiper, Adel in Friesland 1780-1880 (Groningen: Wolters Noordhoff / Egbert Forsten, 1993). In: Historisch Nieuwsblad 2 (1993) nr. 4, 46.

-Colloquium van het Nederlands Historisch Genootschap op 10 april 1992, ‘Vrouwengeschiedenis en de "gevestigde geschiedwetenschap": een ontmoeting’. In: Historisch Nieuwsblad 1 (1992) nr. 3, 11-12.

-A.W.G. Jaakke, E.W. Tuinstra (red.), Om een verstaanbare bijbel. Nederlandse vertalingen na de Statenbijbel (Haarlem-Brussel 1990). In: Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden 107 (1992) nr. 1, 92-93.

-D. Nauta e.a. (red.), Biografisch Lexicon voor de Geschiedenis van het Nederlandse Protestantisme (Kampen: Kok, 1988). In: Archiv für Reformationsgeschichte. Literaturbericht 19 (1990), 44 (nr. 149).

-T.J. Saxby, The Quest for the New Jerusalem. Jean de Labadie and the Labadists, 1613-1734. International Archives of the History of Ideas 115 (Dordrecht, Boston, Lancaster: Martinus Nijhoff Publishers, 1987). In: Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden 104 (1989) nr. 2, 269-270 (met F.R.J. Knetsch).

-P. Spierenburg, De verbroken betovering (1988) in: Concept. Tijdschrift voor Maatschappijgeschiedenis 4 (1989) nr. 3, 312-319.

-T.J. Saxby, The Quest for the New Jerusalem. Jean de Labadie and the Labadists, 1613-1734. International Archives of the History of Ideas 115 (Dordrecht, Boston, Lancaster: Martinus Nijhoff Publishers, 1987). In: Archiv für Reformationsgeschichte. Literaturbericht 17 (1988), 42-43 (nr. 232).

Papers and Lectures

SELECTION

2009

-‘ Internationale und interkonfessionelle Netzwerke im frühen Pietismus: Jean de Labadie, Antoinette Bourignon und ihre Kreise’, Interdisziplinäre Zentrum für Pietismusforschung der Martin-Luther-Universität in Halle an der Saale, 27 October 2009 (invited speaker).

2008

-‘The influence of Anna Maria van Schurman and Antoinette Bourignon on early Lutheran Pietism. An argument for international and interconfessional network research’, CIHEC British-Dutch Colloquium, Canterbury, 10-13 April 2008. Theme ‘ R eligious leadership’.

‘Conflicting Discourses on Female Dissent in the Early Modern Period: The Case of Antoinette Bourignon’, séminaire de l’EHESS, Paris, Sorbonne Nouvelle Paris III, 5 April 2008. Theme l’ Histoire de l’irréligion à l’époque moderne (invited speaker).

2007

- ‘'' I must speak, write, and bear:” The spiritual leadership of Antoinette Bourignon (1616-1680)’, International workshop Mulieres Religiosae. Female Religious Authority from the Middle Ages to the Present, University Centre Saint-Ignatius Antwerp (UCSIA), Antwerp, 1-2 March 2007 (invited speaker)

-‘ Biografie en religie: een terreinverkenning’, Kerkhistorisch Gezelschap, Apeldoorn, 4 juni 2007.

-‘Anna Maria van Schurman als internationale ster’, ter gelegenheid van de tentoonstelling Anna Maria van Schurman, Vrouw van de wereld (26 mei-30 sept. 2007) , Museum Martena, Franeker, 13 June 2007.

-‘ The stereotype of the sanctimonious ‘menniste zusje’ (‘Mennonite sister’) reconsidered’, Conference 'Myth and reality of Anabaptist/Mennonite Women ca. 1525-1900 in Continental Europe', Vrije Universiteit, Faculteit der Godgeleerdheid, Amsterdam, 31 August-1 September 2007 (invited speaker).

-' Geestelijke maagden in de zeventiende eeuw', HOVO-cursus Verborgen vrouwen, 10 October 2007.

-‘Charisma en religie’, Lambertus-academie, Hengelo, 22 October 2007.

-‘Anna Maria van Schurman in Friesland’, Friese Vereniging in Bussum, 22 November 2007.

2006

-‘The spiritual leadership of Antoinette Bourignon (1616-1680)’, Low Countries Seminar, University of London, Londen, 23 February 2006 (invited speaker).

-‘Hekserij’, Week van de Geschiedenis: Geloof en Bijgeloof, Groninger Studentenpastoraat, Groningen, 16 October 2006.

2005

-‘Gender, genre and authority in seventeenth-century religious writing: Anna Maria van Schurman (1607-1678) and Antoinette Bourignon (1616-1680) as contrasting examples’. Workshop ‘A place of their own. Women writers and their social environments 1450-1650’, Onderzoekschool Geesteswetenschappen Groningen, Groningen 4-5 February 2005 (invited speaker).

-‘Charisma en religie’. Soeterbeeck Programma, Radboud Universiteit Nijmegen:

-Tilburg, 22 February 2005 (KUB) -Zwolle, 28 February 2005 (Hogeschool Windesheim) -Wittem, 3 March 2005 (Klooster Wittem) -Hengelo, 7 November 2005 (Bibliotheek Hengelo) -Wageningen, 16 November 2005 (Bblthk Wageningen).

-‘Autonome vrouwen – vroegmoderne tijd’, Studiemiddag Autonome vrouwen, Centrum voor Genderstudies, Rijksuniversiteit Groningen, 25 February 2005.

-‘Charisma. De fascinatie van spirituele leiders’. Voorjaarslezing Provinciaal Utrechts Genootschap van kunsten en wetenschappen (PUG), Utrecht, 9 March 2005.-‘Spiritueel leiderschap’, Alumnidiner RUG, Leiden 31 March 2005.

-‘Antoinette Bourignon’s struggle against the religious establishment’, Joint Seminar Groningen-Uppsala, Religion in Conflicts, Groningen, 5 April 2005.

-'Anna Maria van Schurman and Antoinette Bourignon as leading actors in an international network of early Pietists', «Wisssen Schaffen». Erinnerungskultur, Traditionsbildung und geschlecht im Pietismus, Interdisziplinäres Symposium und AutorInnengespräch Basel, «Landgut Castelen», 30 June– 2 July 2005 (invited speaker)

- ‘Charisma. De fascinatie van spirituele leiders’. Probus Hillegersberg, Rotterdam, 23 November 2005.

- ‘Verlangen naar God. De boodschap van kerkelijke randfiguren in het zeventiende-eeuwse Nederland’, Dr. J.H. Bavinck College, Groningen, 24 November 2005.


2004
-‘Anna Maria van Schurman (1607-1678): leven en werk’. Lezing voor het Fries gezelschap ‘Dr. Eeltsje Halbertsma’ voor Arnhem e.o., Velp, 4 februari 2004.
-‘De rol van Antoinette Bourignon in de uitgave van haar geschriften (1668-1685)’. Congres Nederlandse Boekhistorische Vereniging, ‘Vrouw en boek’, Amsterdam, 25-26 March 2004.
-‘In het voetspoor van Anna Maria van Schurman en Antoinette Bourignon’. Lezing voor de inspiratiedag ‘In het voetspoor van …’, Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Nederlandse Protestanten Bond, Baarn, 5 June 2004.
-‘Het spiritueel leiderschap van Antoinette Bourignon (1616-1680)’. Studiemiddag Stichting Vrouwengeschiedenis van de Vroegmoderne Tijd ‘Spiritueel en politiek leiderschap van vrouwen’, Utrecht, 8 October 2004.
-‘Charisma en religie’. Soeterbeeck Programma, Radboud Universiteit Nijmegen, Den Haag, 1 November 2005, Nijmegen, 9 November 2005 (LUX), Den Bosch, 17 November 2005 (Avans Hogeschool)
-‘Gender als analytisch instrument in historisch-biografisch onderzoek’. Najaarsvergadering van het Werkgenootschap van Katholieke Kerkhistorici in Nederland en van het Kerkhistorisch Gezelschap. Thema: taal, constructie, kennis, Amsterdam, 12 November 2004.

2003
-‘Transformations of the Self. The Spiritual Autobiographies of Anna Maria van Schurman (1607-1678) and Antoinette Bourignon (1616-1680)’. Congres Cultures of Conversion. Paradigms, Poetics and Politics, RUG, Groningen, 23 May 2003.
-‘”Vriesland, zynde van de wereldsche gezelschappen en van sommige andere ongemakken meer bevryd”: de vestiging van de labadisten in Wieuwerd (1675-1732)’, Friese cultuur in de eeuw van Gysbert Japix, Congres Werkgroep Zeventiende Eeuw en Fryske Akademy, Leeuwarden, 28 August 2003.

2002
-‘De rozenkransen en relieken voorbij: de geestelijke zoektocht van Antoinette Bourignon (1616-1680)’. Workshop Materieel Christendom, RUG, Faculty of Theology and Religious studies, University of Groningen, Groningen, 7-8 March 2002.
-‘La Vie de Damoiselle Antoinette Bourignon (1683): drie interpretaties van een leven’. Seminar Historische Sector (Kerkgeschiedenis en Liturgiewetenschap), Nederlandse Onderzoekschool voor Theologie en Religiewetenschap (NOSTER), Heeze, 27-28 juni 2002.
-‘”Ik heb over u gehoord”. Het internationale netwerk van geleerde vrouwen rond Anna Maria van Schurman (1607-1678)’. Congres Culturele Bagage, Geschiedenis en overdracht in perspectief, Historisch Platform, Vereniging voor Vrouwengeschiedenis en Stichting Vrouwengeschiedenis van de Vroegmoderne tijd, Utrecht, 11-12 oktober 2002.

2001
-‘Een leven temidden van Gods uitverkorenen. Hendrik van Deventer en de labadisten’. Gynaecongres (Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie), 3e Hendrik van Deventersymposium, Arnhem, 15 november 2001.

1996
-‘Beelden van de dood. Friese graftekens in cultuurhistorisch perspectief’. Studiedag ‘Het Fries kerkinterieur in breder perspectief’ (RUG, Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap), Kimswerd, 24 februari 1996.

1995
-‘Leidster of verleidster? Antoinette Bourignon en Jan Swammerdam’. Symposium t.g.v. Internationale Vrouwendag (Universiteit Leiden, vakgroep Nederlandse Taal- en Letterkunde), Leiden, 8 maart 1995.

1994
‘Het spiritueel leiderschap van Antoinette Bourignon’. Onderzoeksgroep Religieuze Symbolen, (RUG, Faculteit der Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap), Groningen, 16 mei 1994.

1993
-‘Transgressing Gendercodes. Anna Maria van Schurman and Antoinette Bourignon as contrasting examples’. VSB-Masterclass ‘Women in the Golden Age’ (Universiteit Utrecht, vakgroep Geschiedenis), Haarlem, 1-2 juli 1993.
-‘The birth pangs of a seventeenth-century virgin. The spiritual leadership of Antoinette Bourignon (1616-1680)’. Symposium `Tracing En-gender-ed Identities' (Vereniging voor vrouwengeschiedenis), Amsterdam, 20 november 1993.

1992
-‘Door God geroepen. Sekse en gezag in het zeventiende-eeuwse theologische vertoog’. KNG-colloquium ‘Terra Incognita’ (Katholieke Universiteit Nijmegen), Nijmegen, 6 november 1992.

1990
-‘Profeten, profetessen en hun gevolg. Sekten en sekse in de Republiek der Verenigde Nederlanden, 1650-1725’. RUG, Interfacultaire Werkgroep Emancipatievragstukken / Vrouwenstudies (IWEV), Groningen 23 april 1990.
-‘Vrouwengeschiedenis en kerkgeschiedenis. Enkele methodologische kanttekeningen’. Vrije Universiteit, Faculteit der Godgeleerdheid, Amsterdam, 8 oktober 1990.
-‘Antoinette Bourignon (1616-1680) en haar volgelingen’. Werkgemeenschap Kerkgeschiedenis van de Stichting Historisch Onderzoek (NWO), Amsterdam, 3 november 1990.

1989
-‘"Let your women keep silence in the churches". How women in the Dutch Reformed Church got round Paul's admonition, 1650-1700’. Summer conference ‘Women in the Church’ (Ecclesiastical History Society), York, 19-21 July 1989.
-‘"Dwaalspoor" of "Spoorloos". Onderzoek naar de relatie tussen vrouwen en religie in de zeventiende-eeuwse Republiek’. Studiedag ‘Vrouwengeschiedenis en Brongebruik’ (Studiegroep vrouwengeschiedenis van de vroegmoderne tijd), Utrecht, 24 November 1989.

1986
-‘Women and sectarianism in the seventeenth century. The "Family" of Jean de Labadie (1669-1732)’. International Conference on Women's History, Amsterdam 24-27 March 1986.

Documentary (radio, film) (selection)

-OVT VPRO (Radio), 4 November 2007: Spoor terug: Anna Maria van Schurman (1607-1678), see http://geschiedenis.vpro.nl/programmas/3299530/afleveringen/36344633/items/37533950/

-Documentary on Jan Swammerdam (1637-1680) produced for 'De Anatomische Les', Amsterdam Medical Center, Concertgebouw Amsterdam, 15 November 2007.

-'Charisma - geen garantie voor blijvend succes'. Mirjam de Baar compares the charisma of Jomanda with that of the female mystic Antoinette Bourignon, Hoogtij, 27 November 2005, Hoogtij, Religieus Magazine, Radio Oost, see http://www.hoogtij.tk/

Last modified:24 June 2022 11.57 p.m.