mr. M. (Marc) Wever

mr. M. (Marc) Wever
E-mail:
marc.wever rug.nl

Research

 1. 2019
 2. Case Note: ECLI:NL:HR:2018:2306, 2019 In : AB Rechtspraak Bestuursrecht 656-659 (Hoge Raad 14/12/2018)
 3. Wever, M. (2019). Case Note: ECLI:NL:RVS:2018:3787. AB Rechtspraak Bestuursrecht, 2019(10), 659-662. [AB 2019/98].
 4. Marseille, A. T. (Ed.), Tolsma, H. D. (Ed.), Bröring, H. E., Damen, L. J. A., de Graaf, K. J., van Montfort, A. J. G. M., ... Wever, M. (2019). Bestuursrecht 2: Rechtsbescherming tegen de overheid. (7 ed.) (Boom juridische studieboeken). Den Haag: Boom Juridisch.
 5. Case Note: ECLI:NL:CBB:2018:279, 2019 In : AB Rechtspraak Bestuursrecht 306-318 (College van Beroep voor het bedrijfsleven 15/05/2018)
 6. Case Note: ECLI:NL:RVS:2018:1750: AB 2019/47, 2019 In : AB Rechtspraak Bestuursrecht (Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State 30/05/2018)
 7. Case note: ECLI:NL:RVS:2018:2481, 2019 In : AB Rechtspraak Bestuursrecht (Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State 01/08/2018)
 8. Marseille, B., & Wever, M. (2019). De strijd over speelruimte, garanties en incentives in de bezwaarprocedure. In T. Barkhuysen, B. Marseille, W. den Ouden, H. Peters, & R. Schlossels (Eds.), 25 jaar Awb. In eenheid en verscheidenheid (pp. 557-566). Deventer: Wolters Kluwer.
 9. 2018
 10. Wever, M., (2018). Case Note: ECLI:NL:CRVB:2017:3791: AB 2018/51, No. ECLI:NL:CRVB:2017:3791, Nov 02, 2017. (AB Rechtspraak Bestuursrecht; Vol. 2018, No. 7).
 11. Tolsma, H. D., & Wever, M., (2018). Case note: ECLI:NL:RVS:2018:1106: AB 2018/184, No. ECLI:NL:RVS:2018:1106, Apr 04, 2018. (AB Rechtspraak Bestuursrecht; Vol. 2018, No. 22).
 12. Wever, M., (2018). Case note: ECLI:NL:RVS:2018:2718: AB 2018/379, No. ECLI:NL:RVS:2018:2718, Aug 15, 2018. (AB Rechtspraak Bestuursrecht; Vol. 2018, No. 40).
 13. Wever, M., (2018). Case note: ECLI:NL:RVS:2018:875: AB 2018/159, No. ECLI:NL:RVS:2018:875, Mar 16, 2018. (AB Rechtspraak Bestuursrecht; Vol. 2018, No. 19).
 14. Wever, M., (2018). Case note:ECLI:NL:CRVB:2018:1277: AB 2018/294, No. ECLI:NL:CRVB:2018:1277, May 01, 2018. (AB Rechtspraak Bestuursrecht; Vol. 2018, No. 31).
 15. Wever, M. (2018). Commentaar art. 7:15 Awb. In Module Algemeen Bestuursrecht (online) Deventer: Wolters Kluwer.
 16. Marseille, A. T., & Wever, M. (2018). Naschrift. Nederlands Juristenblad NJB, 63(29), 2165. [NJB 2018/1513].
 17. 2017
 18. Wever, M., (2017). Case Note: ECLI: CRVB:2015:4343: AB 2017/262, No. ECLI: CRVB:2015:4343, Dec 03, 2015. (AB Rechtspraak Bestuursrecht; Vol. 2017, No. 31).
 19. Wever, M., (2017). Case Note: ECLI:CRVB:2017:951: AB 2017/261, No. ECLI:CRVB:2017:951, Feb 22, 2017. (AB Rechtspraak Bestuursrecht; Vol. 2017, No. 31).
 20. Wever, M. (2017). Naschrift. Nederlands Juristenblad NJB, 2017(5), 324. [NJB 2017/266].
 21. Wever, M., (2017). Case Note: ECLI:NL:CRVB:2017:371: AB 2017/103, No. ECLI:NL:CRVB:2017:371 , Jan 31, 2017. (AB Rechtspraak Bestuursrecht; Vol. 2017, No. 12).
 22. Wever, M. (2017). Commentaar art. 7:10 Awb. In T. Barkhuysen, H. E. Bröring, M. J. Jacobs, L. M. Koenraad, F. Onrust, & R. Ortlep (Eds.), Module Algemeen Bestuursrecht (online) Deventer: Wolters Kluwer.
 23. Marseille, A. T., de Waard, B. W. N., & Wever, M. (2017). Evaluatie bezwaarschriftprocedure gemeente Tilburg. (Serie Bestuursrecht en Bestuurskunde Groningen; Vol. 17). Rijksuniversiteit Groningen, Vakgroep Bestuursrecht & Bestuurskunde.
 24. 2016
 25. 2015
 26. Marseille, A. T., & Wever, M., (2015). Case note: ECLI:NL:RBDHA:2015:9694: JV 2015/337, No. ECLI:NL:RBDHA:2015:9694, (Jurisprudentie Vreemdelingenrecht; Vol. 2015, No. 15).

ID: 13554459