dr. M. (Mans) Schepers

Assistant professor

dr. M. (Mans) Schepers
E-mail:
mans.schepers rug.nl

Research

 1. 2020
 2. 2019
 3. Nicolay, J., Langen, de, G., Stöver, J., Aalbersberg, G., Bahlen, G., Bakker, M., Huisman, H., Mantel, S., Nieuwhof, A., Ngan-Tillard, D., Prummel, W., de Rijk, P., Schepers, M., Varwijk, T., & Vos, P. C. (2019). De terp van Hogebeintum in boorkernen. In A. Nieuwhof, E. Knol, & J. Nicolay (Eds.), De hoogste terp van Friesland: Nieuw en oud onderzoek in Hogebeintum (Vol. 101, pp. 33-130). (Jaarverslagen van de Vereniging voor Terpenonderzoek; Vol. 101). Vereniging voor Terpenonderzoek.
 4. 2018
 5. Nicolay, J., Schepers, M., & Nieuwhof, A. (2018). Ulrum: dubbelwierde op een markante kwelderwal. In A. Nieuwhof, J. Nicolay, & J. Wiersma (Eds.), De geschiedenis van terpen- en wierdenland: Een verhaal in ontwikkeling (pp. 173-196). (Jaarverslagen van de Vereniging voor Terpenonderzoek; Vol. 100). Vereniging voor Terpenonderzoek.
 6. Peeters, J., Raemaekers, D., Devriendt, I., Hoebe, P. W., Niekus, M. J. T. L., Nobles, G., & Schepers, M. (2018). Het verloren paradijs? De resultaten van 10 jaar archeologische monumentenzorg van de vroege prehistorie. Paper presented at Steentijddag, Leiden, Netherlands.
 7. Nicolay, J., Schepers, M., Postma, D., & Kaspers, A. (2018). Firdgum: pioniers, boeren en terpbewoners. In A. Nieuwhof, J. A. W. Nicolay, & J. Wiersma (Eds.), De geschiedenis van terpen- en wierdenland: Een verhaal in ontwikkeling (pp. 133-148). (Jaarverslagen van de Vereniging voor Terpenonderzoek; Vol. 100). Vereniging voor Terpenonderzoek.
 8. Schepers, M. (2018). Lijnzaadpap na het hooien: vegetatie, landgebruik en plantgebruik tijdens de late middeleeuwen en Nieuwe tijd. In J. Nicolay (Ed.), Huisplaatsen in De Onlanden: De geschiedenis van een Drents veenweidegebied (pp. 614-641). Barkhuis Publishing.
 9. Schepers, M., & de Vries, K. (2018). Potplanten en plantpotten: Een model voor het systematisch categoriseren van relaties tussen aardewerk en botanie. In A. Nieuwhof, E. Knol, & J. Schokker (Eds.), Fragmenten uit de rijke wereld van de archeologie: Opgedragen aan Ernst Taayke bij zijn afscheid als beheerder van het Noordelijk Archeologisch Depot in Nuis (pp. 221-236). (Jaarverslagen van de Vereniging voor terpenonderzoek; Vol. 99). Vereniging voor Terpenonderzoek.
 10. 2017
 11. Schepers, M. (2017). Stilte en Duisternis in Vervlogen Tijden: oerverhalen?. Paper presented at Feel the Night, Kollumerpomp, Netherlands.
 12. Schepers, M., & Kauling, T. (2017). Firdgum-Noord en Firgum West (veldkartering) - GIA 155. (31 ed.) (Grondsporen; Vol. 31). Groninger Instituut voor Archeologie, Rijksuniversiteit Groningen.
 13. Aalbersberg, G., Boersma, S., & Schepers, M. (Eds.) (2017). Paleo-Palfenier: Met Rita van Egypte tot Ezinge. Barkhuis Publishing.
 14. Peeters, J., Raemaekers, D., Devriendt, I. I. J. A. L. M., Hoebe, P. W., Niekus, M., Nobles, G. R., & Schepers, M. (2017). Paradise Lost? Insights into the early prehistory of the Netherlands from development-led archaeology. (Nederlandse Archeologische Rapporten; Vol. 62). Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.
 15. Aalbersberg, G., Boersma, S., Weijns, M., & Schepers, M. (2017). Voorwoord: De Paleo-Palfenier: met Rita van Egypte tot Ezinge. In Paleo-Palfenier: Met Rita van Egypte tot Ezinge (pp. VII-VIII). Barkhuis Publishing.
 16. van der Goot, A., Borsje, B., Folmer, E., Hartman, S., Mehnen, N., & Schepers, M. (Eds.) (2017). Weg met de dijk. (Noorderbreedte; Vol. Speciale Uitgave 3A). Stichting Noorderbreedte.
 17. 2016
 18. Schepers, M. (2016). Gebruiksplanten in het terpen- en wierdengebied. In A. Nieuwhof (Ed.), Van Wierhuizen tot Achlum: Honderd jaar archeologisch onderzoek in terpen en wierden (pp. 141-152). (Jaarverslagen van de Vereniging voor Terpenonderzoek; Vol. 98). Vereniging voor Terpenonderzoek.
 19. Schepers, M. (2016). Dewilding past marshes: an archaeobotanical view on the historic Wadden Sea coast. In O. Bender, J. Baumgartner, K. Heinrich, H. Humer-Gruber, B. Scott, & T. Töpfer (Eds.), PECSRL 2016: Mountains, uplands, lowlands. European landscapes from an altitudinal perspective (pp. 200). (Institut für Interdisziplinäre Gebirgsforschung-Forschungsberichte; Vol. 7). Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften.
 20. Aalbersberg, G., & Schepers, M. (2016). Hegebeintum. pollen, zaden en 14C-dateringen. Groningen Institute of Archaeology.
 21. Schepers, M. (2016). Vegetatie en gebruik van plantaardige bronnen. In W. Prummel, P. de Roever, & A. van Holk (Eds.), Swifterbant, Pionieren in Flevoland 6500 jaar geleden (pp. 35-49). [3] Barkhuis Publishing.
 22. 2015
 23. Schepers, M. (2015). Akkerbouw en vegetatie in Marssum. In Nederzettingssporen op de kwelder. Haak Noord, vindplaats 1: Marssum-It Aldlân, gemeente Menaldumadeel; archeologisch onderzoek: een opgraving (pp. 231-251). [13] (RAAP-Rapport; Vol. 2997). RAAP Archeologisch Adviesbureau.
 24. Schepers, M., Huis in 't Veld, J., & Van der Kroft, P. (2015). Wat stro, struikhei en dorsresten verbindt. Paleo-aktueel, 26, 65-71.
 25. 2014
 26. van den Bos, V., Brinkkemper, O., Bull, I., Engels, S., Hakbijl, T., Schepers, M., van Dinter, M., van Reenen, G., & van Geel, B. (2014). Roman impact on the landscape near castellum Fectio, The Netherlands. Vegetation History and Archaeobotany, 23, 277-298.
 27. 2013
 28. 2012
 29. Woldring, H., Schepers, M., Mendelts, J., & Fens, R. (2012). Camping and foraging in Boreal hazel woodland - The environmental impact of Mesolithic hunter-gatherers near Groningen, the Netherlands. In M. J. L. T. Niekus, R. N. E. Barton, M. Street, & T. Terberger (Eds.), A mind set on flint (pp. 381 - 392). (Groningen Archaeological Studies). Barkhuis Publishing.
 30. Thasing, S., van Klink, R., Schepers, M., Cappers, R. T. J., & Bruning, E. B. E. (2012). Kevers en hun potentie voor onderzoek in het terpengebied. Paleo-aktueel, 23, 111-118.
 31. 2011
 32. Raemaekers, D. C. M., Geuverink, J., Schepers, M., Tuin, B. P., de Van Lagemaat, E., & der Van Wal, M. (2011). A biography in stone: Typology, age, function and meaning of Early Neolithic perforated wedges in the Netherlands. (14 ed.) Barkhuis Publishing.

ID: 287221