prof. dr. M.L.M. (Marc) Hertogh

Professor of Socio-Legal Studies

prof. dr. M.L.M. (Marc) Hertogh
E-mail:
m.l.m.hertogh rug.nl

Research

Postal address:
United Kingdom
 1. 2020
 2. 2019
 3. Hertogh, M. L. M., Peters, M. M. C. G., van der Zande, A. N., & de Graaf, G. (2019). Ongemakkelijk onderzoek: Naar een betere balans in de relatie tussen WODC en beleid. Den Haag: Onderzoekscommissie WODC II.
 4. 2018
 5. Hertogh, M., & Kirkham, R. (2018). An Agenda for Future Research: Towards a General 'Ombuds-Science'. In M. Hertogh, & R. Kirkham (Eds.), Research Handbook on the Ombudsman (pp. 508-516). (Research Handbooks in Law and Politics ). Cheltenham: Edward Elgar Publishing.
 6. Hertogh, M., & Bantema, W. (2018). Handhaving en naleving. In M. Hertogh (Ed.), Slimme handhaving: Een empirisch onderzoek naar handhaving en naleving van de sociale zekerheidswetgeving (pp. 69-91). Den Haag: Boom Juridische uitgevers.
 7. Hertogh, M., & Kirkham, R. (Eds.) (2018). Research Handbook on the Ombudsman. (Research Handbooks in Law and Politics ). Cheltenham: Edward Elgar Publishing.
 8. Hertogh, M. (2018). Slimme handhaving in de sociale zekerheid: synthese. In M. Hertogh (Ed.), Slimme handhaving: Een empirisch onderzoek naar handhaving en naleving van de socialezekerheidswetgeving (pp. 15-24). Den Haag: Boom Juridische uitgevers.
 9. Hertogh, M., & Kirkham, R. (2018). The Ombudsman and Administrative Justice: From Promise to Performance. In M. Hertogh, & R. Kirkham (Eds.), Research Handbook on the Ombudsman (pp. 1-15). (Research Handbooks in Law and Politics). Cheltenham: Edward Elgar Publishing.
 10. Hertogh, M. (2018). Waarom is de ombudsman nog geen vertrouwensman? Rechtssociologische aantekeningen bij Hubeau's analyse van het mattheuseffect. In I. Opdebeek, S. Rutte, E. Van Zimmeren, & D. Vermeir (Eds.), Voor recht, rechtvaardigheid en Camus: Liber Amicorum Bernard Hubeau Die Keure (B&E).
 11. Hertogh, M., Batting, M., Boxum, C., Struiksma, N., & Veen, C. (2018). "Zegt u het eens, wat wilt u van de rechter?": Evaluatie van de pilot Spreekuurrechter. (Research Memoranda; Vol. 13, No. 4). Den Haag: Raad voor de Rechtspraak.
 12. 2017
 13. 2016
 14. Hertogh, M. (2016). Rethinking Lawmaking and Public Trust: Five Lessons From the Low Countries. In S. Comtois, & K. de Graaf (Eds.), On Lawmaking and Public Trust (pp. 243-253). (Governance & Recht; Vol. 14). The Hague: Eleven International Publishing.
 15. 2015
 16. Hertogh, M. (2015). Rechters tussen Brussel en het BW. In R. Baas, T. Havinga, M. Laemers, & H. den Tonkelaar (Eds.), Rechtspleging en rechtsbescherming: Liber amicorum voor prof. dr. Leny E. de Groot-van Leeuwen (pp. 175-186). Deventer: Wolters Kluwer.
 17. 2014
 18. Winter, H., Couwenberg, O., & Hertogh, M. (2014). Access to Legal Services for Small and Medium-Sized Businesses. In B. Hubeau, & A. Terlouw (Eds.), Legal Aid in the Low Countries (pp. 123-139). Cambridge: Intersentia Ltd.
 19. Hertogh, M. (2014). No Justice, No Peace! Conceptualizing Legal Alienation in the Aftermath of the Trayvon Martin Case. In R. Nobles, & D. Schiff (Eds.), Law, Society and Community: Socio-Legal Essays in Honour of Roger Cotterell (pp. 187-206). Aldershot: Ashgate Publishing.
 20. 2013
 21. Hertogh, M. L. M. (2013). Effecten en effectiviteit van rechtspleging. In E. R. Muller , & C. P. M. Cleiren (Eds.), Rechterlijke Macht: Rechtspraak en rechtshandhaving in Nederland (2 ed., pp. 301-322). Deventer: Kluwer.
 22. 2012
 23. Hertogh, M. L. M., Winter, H. B., & Schudde, L. T. (2012). Een factuurtje uit Leeuwarden: De invloed van legitimiteit op het nalevings- en betalingsgedrag van CJIB-debiteuren. (9 ed.) Groningen: Rijksuniversiteit Groningen, Vakgroep Bestuursrecht & Bestuurskunde.
 24. Hertogh, M. L. M. (2012). The Curious Case of Dutch Legal Culture: A Reassessment of Survey Evidence. In D. Nelken (Ed.), Using Legal Culture (pp. 189-217). London: Wildly, Simmonds & Hill Publishing.
 25. 2011
 26. Hertogh, M. L. M., & Weyers, H. A. M. (2011). Recht van onderop: het perspectief van de rechtssociologie. In M.L.M. Hertogh, & H.A.M.Weyers (Eds.), Recht van onderop. Antwoorden uit de rechtssociologie (pp. 11 - 16). Nijmegen: Ars Aequi.
 27. Hertogh, M. L. M. (2011). Wat weten en vinden burgers van het recht? In M.L.M. Hertogh, & H.A.M.Weyers (Eds.), Recht van onderop. Antwoorden uit de rechtssociologie (pp. 287 - 300). Nijmegen: Ars Aequi.
 28. 2010
 29. Hertogh, M. L. M. (2010). Burgerbeelden in het klachtrecht: waarom klachtprocedures niet leiden tot herstel van vertrouwen. In M. Laemers, & A. Brenninkmeijer (Eds.), Visies op klachtrecht (pp. 49 - 63). Den Haag: Sdu Uitgevers.
 30. Hertogh, M. L. M. (2010). Coerzione, Cooperazone e Controllo: Capiri il Policy Impact dei Tribunali Amministrativi e dell' Ombudsman nei Paesi Bassi. In Il Difensore Civico e la Burocrazia. Diritto, Discrezionalita e Controllo (pp. 95 - 120). Milano/Udine: Mimesis Edizione.
 31. Hertogh, M., & Meij, M. V. D. (2010). Het beste van twee werelden: Publieke en private belangen door de ogen van de burger. In Publiek/privaat: vervlechten of ontvlechten? (pp. 53-69). Antwerpen.
Previous 1 2 Next

ID: 262168