prof. mr. M.L. (Loes) Lennarts

Professor of Comparative Company Law

prof. mr. M.L. (Loes) Lennarts
E-mail:
m.l.lennarts rug.nl

Research

Postal address:
Netherlands
Postal address:
United Kingdom
 1. 2020
 2. Lennarts, L. (2020). Meer vrouwen in de bestuurskamer via Boek 2 BW? Over streefcijfers, quota en de beperkingen van wetgeving. In C. D. J. Bulten, C. F. Perquin-Deelen, M. H. C. Sinninghe Damsté, & K. J. Bakker (Eds.), Diversiteit : Een multidisciplinaire terreinverkenning (pp. 155-193). (Serie vanwege het Van der Heijden Instituut; Vol. 161). Wolters Kluwer.
 3. 2019
 4. Lennarts, L. (2019). De bestuurder: waakhond van de crediteuren of schoothond van de aandeelhouders? In W. Van Veen, & A. Verdam (Eds.), JB: Opstellen aangeboden aan prof. mr. J.B. Huizink (pp. 335-342). (ZIFO-reeks; Vol. 29). Wolters Kluwer.
 5. Case note: ECLI:NL:HR:2018:2370, 2019 In : Ondernemingsrecht (Hoge Raad 21/12/2018)
 6. Lennarts, L., & Roest, J. (2019). Netherlands: Protection of Investors and the Compensation of their Losses. In P-H. Conac, & M. Gelter (Eds.), Global Securities Litigation and Enforcement (pp. 469-516). Cambridge University Press.
 7. 2018
 8. Lennarts, M. L. (2018). Groener gras. Tijdschrift voor Insolventierecht, 2018(7), 303-307. [TvI 2018/48].
 9. Lennarts, M. (2018). Burgerlijk Wetboek Boek 2. Titel 4, Afdeling 4, 5 en 6; Titel 5, Afdeling 4, 5 en 6. In C. Bulten, F. Leijten, & L. Lennarts (Eds.), Tekst & Commentaar Ondernemingsrecht (9 ed., pp. 284-431/551-672). (Tekst & Commentaar - Burgerlijk recht). Wolters Kluwer.
 10. Lennarts, M. (2018). Preventive Restructuring and Directors' Duties and Liabilities in the Twilight Zone: the Dutch Perspective. In Directors' liability in the twilight zone: Preadviezen/Reports 2017 (pp. 1-28). (Reports NACIIL/Preadviezen NVRII ). Eleven International Publishing.
 11. Boschma, H., Lennarts, L., Veenstra, J., & van Veen, K. (2018). Evaluatie Wet bestuur en toezicht. (2018 ed.) (Uitgave vanwege het Instituut voor Ondernemingsrecht; Vol. 110). Wolters Kluwer.
 12. 2017
 13. Lennarts, L. (2017). (Keeping it) all in the family (company)? Over geduldig en ongeduldig kapitaal. In M. Y. Nethe (Ed.), Familievennootschappen 2017 (pp. 95-112). (Uitgave vanwege het instituut voor Ondernemingsrecht; Vol. 107). Wolters Kluwer.
 14. Boschma, H. E., Lennarts, M. L., Veenstra, J. N., & van Veen, K. (2017). Evaluatie Wet bestuur en toezicht. (WODC rapport; No. 2730). Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) .
 15. Lennarts, M. (2017). Burgerlijk Wetboek Boek 2, Titel 4, Afdeling 4,5 en 6 (art. 107-174a). In J. D. Nieuwenhuis, C. J. J. M. Stolker, & W. L. Valk (Eds.), Tekst en Commentaar Burgerlijk Wetboek (11 ed., pp. 1142-1287). (Tekst & Commentaar - Burgerlijk recht). Wolters Kluwer.
 16. Lennarts, M. (2017). 'Piercing the corporate director': Over de (on)zin van art. 2:11 BW en art. 106a lid 2 BW. In G. van Solinge, J. van Bekkum, N. Kreileman, & B. Schuijling (Eds.), Aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen: Nadere terreinverkenning in een uitdijend rechtsgebied (pp. 157-199). (Serie vanwege het Van der Heijden Instituut; Vol. 140). Wolters Kluwer.
 17. Lennarts, M. (2017). Rechtliche Aspekte der Gruppenführung in den Niederlanden. In P. Hommelhoff, M. Lutter, & C. Teichmann (Eds.), Corporate Governance im grenzüberschreitenden Konzern (pp. 121-147). (Zeitschrift fuer Unternehmens- und Gesellschaftsrecht; No. Sonderheft 20). De Gruyter.
 18. 2016
 19. Lennarts, L. (2016). Burgerlijk Wetboek Boek 2. Titel 4, Afdeling 4, 5 en 6; Titel 5, Afdeling 4,5 en 6. In C. Bulten, F. Leijten, & L. Lennarts (Eds.), Tekst & Commentaar Ondernemingsrecht (8 ed., pp. 291-440/562-685). Wolters Kluwer.
 20. Lennarts, L. (2016). The position of shareholders in listed companies - developments and trends in the Netherlands. In A. Prüm (Ed.), Cent ans de droit luxembourgeois des sociétés (pp. 115-123). (Collection de la Faculté de Droit, d'Économie et de Finance de l'Université du Luxembourg). Larcier.
 21. Lennarts, M., & Roest, J. (2016). Toezicht; benoeming en ontslag, taken en bevoegdheden en aansprakelijkheid van toezichthouders in besloten verhoudingen. In B. Bier, M. van Olffen, & B. Snijder-Kuipers (Eds.), B.V. en N.V. (pp. 91-145). (Handboek notarieel ondernemingsrecht; Vol. 1), (Serie vanwege het Van der Heijden Instituut; Vol. 132-1). Wolters Kluwer.
 22. 2015
 23. Lennarts, M. (2015). Burgerlijk Wetboek Boek 2, Titel 5, Afdeling 4, 5 en 6 (art. 217-284a). In J. D. Nieuwenhuis, C. J. J. M. Stolker, & W. L. Valk (Eds.), Burgerlijk Wetboek (11 ed., pp. 1410-1530). (Tekst & Commentaar). Wolters Kluwer.
 24. Lennarts, M. (2015). De WCO II: solide basis voor herstructureringen of voer voor litigation? In M. Holtzer, F. Leijten, & D. J. Oranje (Eds.), Geschriften vanwege de Vereniging Corporate Litigation 2014-2015 (pp. 269-288). (Serie vanwege het Van der Heijden Instituut; Vol. 128). Wolters Kluwer.
 25. Lennarts, M. (2015). De zorgplicht van de moedervennootschap jegens werknemers van de dochter naar Engels recht: 'do cases make bad law'? In B. F. Assink, K. F. Haak, J. M. de Jongh, M. J. Kroeze, & S. A.J.P. (Eds.), De toekomst van het ondernemingsrecht : het ondernemingsrecht van de toekomst: opstellen voor Prof. mr. L. Timmerman ter gelegenheid van zijn 65ste verjaardag en 25+ jaar hoogleraarschap (pp. 315-329). (Uitgave vanwege het Instituut voor Ondernemingsrecht; Vol. 99). Wolters Kluwer.
 26. 2014
 27. Keijzer, F., & Lennarts, L. (2014). Het civielrechtelijk bestuursverbod: geen medicijn maar een placebo. In D. Busch (Ed.), Wet continuïteit van ondernemingen (delen I en II) en het bestuursverbod (Preadviezen Vereeniging ‘Handelsrecht’ 2014) (pp. 123-155). (Preadviezen uitgebracht voor de Vereeniging "Handelsrecht"). Paris. http://www.uitgeverijparis.nl/boeken/boek/203/Wet-continu-teit-ondernemingen-delen-I-en-II-en-het-bestuursverbod
 28. Lennarts, L. (2014). Burgerlijk Wetboek Boek 2. Titel 4, Afdeling 4, 5 en 6; Titel 5, Afdeling 4,5 en 6. In Tekst en Commentaar Ondernemingsrecht (pp. p. 285-429 en p. 552-670). Kluwer.
 29. Lennarts, L. (2014). Commentaar bij de artikelen 2:129-147 en 2:239-257. In Arbeidsrecht: de tekst van Titel 7.10 BW en andere relevante regelgeving met betrekking tot het arbeidsrecht, voorzien van commentaar (pp. 463-530). (Tekst en Commentaar). Kluwer.
 30. 2013
 31. Lennarts, M. L. (2013). Burgerlijk Wetboek Boek 2. Titel 1; Titel 4, Afdeling 4, 5 en 6; Titel 5, Afdeling 4,5 en 6. In Tekst & Commentaar Ondernemingsrecht Burgerlijk Wetboek (pp. 791-860 / 1070-1207 / 1327-1445). Kluwer.
 32. Lennarts, M. L. (2013). Burgerlijk Wetboek Boek 2. Titel 1; Titel 4, Afdeling 4, 5 en 6; Titel 5, Afdeling 4,5 en 6. In Tekst & Commentaar Ondernemingsrecht Effectenrecht (pp. 286-411 / 533-641). Kluwer.
 33. 2012
 34. Lennarts, M. L. (2012). Commentaar bij de artikelen 2:129-147 en 2:239-257. In Tekst & Commentaar Arbeidsrecht Kluwer.
 35. Boschma, H. E., & Lennarts, M. L. (2012). Een rijbewijs voor bestuurders van NV’s en BV’s? In Piet Sanders: Een honderdjarige vernieuwer (2012). Boom Juridische uitgevers.
 36. Lennarts, M. L., & Roest, J. (2012). Europees vennootschapsrecht: waar staan we en waar moeten we naar toe? In Europa! Europa? De invloed van het Europese vennootschaps- en effectenrecht nu en in de toekomst (pp. 1-60). (Preadvies Vereeniging Handelsrecht). Kluwer.
 37. Lennarts, M. L., & Garcimartin, F. (2012). The Review of the European Insolvency Regulation: Time to Recognize the Ties that Bind Company Law and Insolvency Law. In The Review of the EU Insolvency Regulation: some Proposals for Amendment, Report NACILL (Vol. 2012, pp. 47-88)
 38. 2011
 39. Lennarts, M. L. (2011). Burgerlijk Wetboek Boek 2, Titel 5, Afdeling 4,5 en 6 (art. 2:217-274). In J. D. Nieuwenhuis, C. J. J. M. Stolker, & W. L. Valk (Eds.), Tekst en Commentaar, Burgerlijk Wetboek (pp. 1140-1229). Kluwer.
 40. Lennarts, M. L., & den Tonkelaar, J. D. A. (2011). Titel 1 (art. 2:1-2:25). In J. D. Nieuwenhuis, C. J. J. M. Stolker, & W. L. Valk (Eds.), Tekst en Commentaar, Burgerlijk Wetboek (pp. 685 - 744). Kluwer.
 41. 2010
 42. Lennarts, M. L., (2010). Case note 2010, Sep 11, 2009. (Tijdschrift voor Insolventierecht; Vol. 2010, No. 2010).
 43. Lennarts, M. L. (2010). Commentaar bij de artikelen 2:129 t/m 135 BW en art. 2:239 t/m 245 en art 2:257 BW. In P. F. van der Heijden, J. M. van Slooten, & E. Verhulp (Eds.), Tekst & Commentaar Arbeidsrecht (pp. 261 - 296). Kluwer.
Previous 1 2 Next

ID: 109041