Skip to ContentSkip to Navigation
How to find us M.C.H. (Hadewijch) de Jong

M.C.H. de Jong

Projectleider duurzaam en inclusief (arbeidsbeperkten) beleid
M.C.H. de Jong
Telefoon:
secretariaat AMD:
E-mail:
m.c.h.de.jong rug.nl

Project Uitvoering Participatiewet (2015-2024)

Per 1 januari 2015 trad de Participatiewet in werking. Doel van dit wetsvoorstel is om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar werk toe te leiden. Voor de RUG geldt dat zij uitvoering geeft aan de in het kader van de Participatiewet en binnen het Verbond Sectorwerkgevers Overheid overeengekomen afspraken over het aantal te creëren arbeidsplaatsen per jaar. 

De plannen rondom de uitvoering van de Participatiewet sluiten aan bij een van de deel ambities van het onderdeelde RUG gezond en vitaal in 2020 in de Roadmap Green University 2015-2020: het bevorderen van inclusiviteit.
 

Cultuureducatie (Art Education) 2008-2014 - 'Cultuur in de Spiegel' ('Culture in the Mirror') -

een meerjarig onderzoeksproject in samenwerking met de  stichting leerplanontwikkeling (slo) en een tiental scholen in Groningen en Rotterdam. Doelstelling van dit project is het ontwikkelen van een raampleerplan voor een doorlopende leerlijn geïntegreerde cultuureducatie. Het project wordt gefinancierd door het VSBfonds,  het SNS Reaal Fonds  en het Ministerie van OC&W .

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van de onderzoeksgroep Cultuuronderwijs.
Contactpersoon prof.dr. Barend van Heusden.


 

Laatst gewijzigd:29 juli 2020 13:26

Contact information

Visserstraat 49
9712 CT GRONINGEN
The Netherlands

Office of the University, Health, Safety and Environment

Job title:
Project Manager Participation Act (Dutch: participatiewet)
Working hours:
Monday, Tuesday and Wednesday
Telephone:
Secretariat AMD: