Skip to ContentSkip to Navigation
How to find us M.A.M. (Monieb) Ahmed, M

Publications

Schot in behandelperspectief intoxicatie groene knolamaniet: Ex vivo-onderzoek met humane nier- en lever-slices