prof. dr. M.A. (Maarten) Allers

Professor of Economics of Sub-National government

prof. dr. M.A. (Maarten) Allers
Telephone:
E-mail:
m.a.allers rug.nl

Research

Postal address:
United Kingdom
 1. 2019
 2. Allers, M. (2019). Geld en de regio: een blik uit de helicopter. In M. A. Allers, & G. A. van Nijendaal (Eds.), Regionaal samenwerken! Wie bepaalt en wie betaalt? (pp. 7-14). Den Haag: Raad voor het Openbaar Bestuur.
 3. Allers, M., & Van Nijendaal, G. (Eds.) (2019). Regionaal samenwerken! Wie bepaalt en wie betaalt? Den Haag: Raad voor het Openbaar Bestuur.
 4. 2018
 5. Allers, M. (2018). Alternatieven voor de verevening van de belastinggrondslag van gemeenten. (COELO-rapport; No. 18-2). Groningen: COELO.
 6. Toolsema, L. A., & Allers, M. (2018). Atlas rijksuitkeringen aan gemeenten 2017. (COELO-rappor; No. 18-4). Groningen: COELO.
 7. 2017
 8. Hoeben, C., Kwakkel, K., Veenstra, J., & Allers, M. (2017). Atlas van de lokale lasten 2017. Groningen: COELO.
 9. van Ommeren, B. J. F., Allers, M. A., & Vellekoop, M. H. (2017). Choosing the optimal moment to arrange a loan. (SOM Research Reports; No. 17007-EEF). University of Groningen, SOM research school.
 10. Allers, M. (2017). Kan de lokale democratie decentralisaties aan? In Hoe laat is het?: Liber amicorum Jaques Wallage (pp. 13-18). Den Haag: Raad voor het Openbaar Bestuur.
 11. Allers, M. (2017). Sociaaleconomisch beleid: wat kunnen provincies en gemeenten doen? In H. P. Benschop (Ed.), Nieuwe tegenstellingen: Wat doen we ermee? (pp. 93-114). Den Haag: Boom Bestuurskunde.
 12. 2016
 13. Allers, M., Hoeben, C., Kwakkel, K., & Veenstra, J. (2016). Atlas van de lokale lasten 2016. Groningen: COELO.
 14. Veenstra, J., Allers, M. A., & Garretsen, J. H. (2016). Evaluatie verhuurderheffing. (COELO-rapport; No. 16-02). Groningen: COELO.
 15. Allers, M. (2016). Financiële positie Haren: reden voor herindeling? (COELO-rapport; No. 16-3). Groningen: COELO.
 16. Allers, M. (2016). Financiële verhoudingen lopen vast. In H. Kennepohl, & E. de Kluis (Eds.), Lokale democratie in de steigers (pp. 21-29). Leusden: ISVW uitgevers.
 17. Kattenberg, M., Martens, K., & Allers, M. (2016). Hoe gaan gemeenten om met financiële mee- en tegenvallers. CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis.
 18. 2015
 19. Hoeben, C., Allers, M., Geertsema, B., Veenstra, J., Janzen, L., & Kwakkel, K. (2015). Atlas van de lokale lasten 2015. Groningen: COELO.
 20. Hoeben, C., Allers, M., Geertsema, J., Veenstra, J., Janzen, L., & Kwakkel, K. (2015). Atlas van de lokale lasten 2015: Algemene deel: Monitor van de ontwikkeling van de lokale lasten op macroniveau. (COELO-rapport; Vol. 15-5). Groningen: COELO.
 21. Allers, M., Van Ommeren, B., & Geertsema, J. B. (2015). Gemeentelijke samenwerking, herindeling en de prijs van krediet. ESB, 100(4705), 138-141.
 22. Allers, M., & Steiner, B. (2015). Gemeenten in perspectief 2014-2018. (COELO-rapport; Vol. 15-02). Groningen: COELO.
 23. Allers, M. (2015). Are we getting value for money? Improving the transparency of subnational government performance. In J. Kim, J. Lotz, & N. J. Mau (Eds.), Interaction between local expenditure responsibilities and local tax policy (pp. 95-116). Copenhagen: The Korea Institute of Public Finance and The Ministry for Economic Affairs and the Interior .
 24. Van Gemeren, J., Hoogendoorn, S., Zwaneveld, P., & Allers, M. (2015). De invloed van begrotingsdruk op de beleidspraktijk bij gemeenten. ESB, 100(4716), 500-504.
 25. 2014
 26. Allers, M. A., Hoeben, C., Janzen, L., van Gelder, M., Geertsema, J. B., & Veenstra, J. (2014). Atlas van de lokale lasten 2014: Monitor van de ontwikkeling van de lokale lasten op macro- en microniveau. (COELO-rapport; Vol. 14-3). Groningen: COELO.
 27. Wassenaar, M. C., Allers, M. A., Verhagen, A. J. W. M., & Talsma, A. (Ed.) (2014). Financiën van de decentrale overheden: handboek public management. (2 ed.) Den Haag: Sdu Uitgevers.
Previous 1 2 3 4 5 Next

ID: 40692