Skip to ContentSkip to Navigation
How to find us L.M. van Eijk

Publications

Eindverslag project monitoring: ‘De ontwikkeling van een transformatiemonitor’

De moeizame weg van de transformatie. Actieonderzoek naar basisteams verloopt moeizaam

Feitenblad VONK: Regionaal leernetwerk Veilig Opgroeien

Casestudie: Invulling van de basisondersteuning jeugd in de regio Westerkwartier en de gemeente Stadskanaal, provincie Groningen

Ouders en kinderen hebben een lage dunk van jeugdhulp: Dossier betere jeugdhulp

Transformatie van de jeugdhulp: Een inventarisatie van de basisteams in de provincie Groningen

Tussenevaluatie nieuwe jeugdwet Groningen: Casestudies gemeenten Westerkwartier en Stadskanaal

Werken in een winkel die verbouwd wordt: C4Youth 2.0 helpt bij leren en verbeteren

The TakeCare Research: Tracing Achievements, Key processes and Efforts in professional care for Children and Adolescents REsearch

Child and youth (mental health) care utilization in the Netherlands: Who is in care and is care utilization influenced by a child’s social context?

Read more