Skip to ContentSkip to Navigation
About us How to find us prof. dr. L.B. (Louise) Meijering

prof. dr. L.B. Meijering

Adjunct Hoogleraar Gezondheidsgeografie
prof. dr. L.B. Meijering
Telefoon:
E-mail:
l.b.meijering rug.nl

 WERKERVARING

2009-heden: Universitair Docent Methodologie, Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen, Rijksuniversiteit Groningen

* Verzorgen van onderwijs op het gebied van Methodologie in de Bachelor Sociale Geografie en Planologie, bijvoorbeeld Inleiding Wetenschappelijk Onderzoek, onderdelen van Methoden van Wetenschappelijk Onderzoek, Voorbereiding Bachelorproject
* Verantwoordelijk voor de Methodologielijn in het onderwijs in de Bachelor Sociale Geografie en Planologie
* Onderzoek op het gebied van migratie, sociale uitsluiting, plaats identiteit op de raakvlakken van Culturele Geografie en Demografie

 2008-2009: Projectleider Programma Wonen, Nederlands Instituut voor Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting (Nirov), Den Haag (0,8 fte.)
* Ontwikkeling van activiteiten zoals studiedagen, cursussen en studiereizen, voor professionals op het gebied van wonen

 

2008-2009: Postdoctoraal onderzoeker, Faculteit der Ruimtelijke Wetenschappen, Rijksuniversiteit Groningen (0,2 fte.)
* Schrijven van onderzoeksvoorstellen in het kader van samenwerking met Department of Government, Uppsala
* Docent; contactpersoon voor uitwisselingsstudenten

 

2007: Postdoctoraal onderzoeker, Faculteit der Ruintelijke Wetenschappen, Rijksuniversiteit Groningen
* Evaluatie van de economische effecten van agrarisch natuurbeleid in de Noordelijke Friese Wouden
* Diepte-interviews met vertegenwoordigers van Verenigingen voor Agrarisch Natuurbeheer en gemeenten; analyse van CBS data

 

2006-2007: Beleidsonderzoeker, Cultuur en Welzijn, Provincie Drenthe, Assen
* Procesevaluatie van vier projecten van integrale planvorming in Drenthe
* Thema’s: stedelijke vernieuwing in Emmen en plattelandsontwikkeling in Midden-Drenthe en Westerveld

 

2002-2006: Promovendus, Faculteit der Ruimtelijke Wetenschappen, Rijksuniversiteit Groningen
* Onderzoek naar leefgemeenschappen in Noordwest Europa
* Titel proefschrift: “Making a place of their own. Rural intentional communities in Northwest Europe” (verdedigd op 14 december 2006)
* Verzameling en analyse van kwalitatieve en kwantitatieve data
* Docent kwalitatieve data analyse en case study methodologie

 

1999-2002: Docent en Studentassistent, Faculteit der Ruimtelijke Wetenschappen, Rijksuniversiteit Groningen (verschillende deeltijdaanstellingen)
* Docent statistiek en Algemene Sociale Geografie

 

OPLEIDINGEN

1997-2001: Masteropleiding Sociale Geografie, Cum Laude, Rijksuniversiteit Groningen
* Onderzoek over de integratie van Indiase IT-ers in Duitsland. Uitgevoerd aan de Johann Wolfgang Goethe Universiteit in Frankfurt am Main
* Titel scriptie: “Participation or partition? The experiences of Indian IT-professionals in Germany”


1991-1997: Gymnasium, Praedinius Gymnasium, Groningen
* Vakken: Nederlands, Engels, Latijn, Frans, Duits, Geschiedenis, Aardrijkskunde, Wiskunde B


OVERIGE ACTIVITEITEN
2008-heden: Wetenschappelijk Adviseur, International Foundation for Science (IFS), Stockholm, Zweden
* Beoordelen van onderzoeksvoorstellen van jonge onderzoekers uit ontwikkelingslanden

 

2007: Vrijwilliger, Meet Africa, Tamale, Ghana
* Onderzoek naar de mogelijkheden voor een eco-toerisme project in het dorp Sognaayilli, Noord-Ghana, door middel van enquêtes
* Docent Engels en Aardrijkskunde op een middelbare school


2006: Internet Cursus Teaching English as a Foreign Language (TEFL), I-to-I
* Gediplomeerd docent Engels


2002-2005: Redactielid Rooilijn, Amsterdam
* Rooilijn is een vaktijdschrift voor wetenschap en beleid in de ruimtelijke ordening
2002-2004 Secretaris, Basketbalvereniging GSBV Moestasj, Groningen
* Verantwoordelijk voor interne en externe communicatie


PC-VAARDIGHEDEN
Software voor kwalitatieve data analyse: QSR NVivo
Software voor statistische analyse: SPSS
Tekstverwerking: MS Word
Spreadsheet en database software: MS Excel en Access
Presentatie: MS Powerpoint


TALENKENNIS
Nederlands: moedertaal
Engels: vloeiend
Duits: goed
Zweeds: goed
Frans: redelijk
Spaans: basiskennis

Laatst gewijzigd:06 november 2012 01:42

Contact information

Landleven 1
9747 AD Groningen
The Netherlands

Mercator (Building 5417)

Job title:
Associate professor with ius promovendi
Room:
108
Working hours:
Monday, Tuesday, Thursday, Friday
Telephone: