prof. dr. K. (Klaas) van Berkel

Professor of Early Modern and Modern History

No picture available
E-mail:
k.van.berkel rug.nl

Research

 1. 2019
 2. 2018
 3. 2017
 4. 2016
 5. van der Poel, S., & van Berkel, K. (2016). Leo Polak, filosoof van het vrije denken: Een inleiding. In Nieuw licht op Leo Polak (1880-1941): Filosoof van het vrije denken (pp. 9-15). (Studies over de geschiedenis van de Groningse Universiteit; Vol. 10). Hilversum: Uitgeverij Verloren.
 6. 2014
 7. 2013
 8. van Berkel, K. (2013). Empire without science? The Dutch Scholarly World and Colonial Science around 1800. In P. Boomgaard (Ed.), Empire and Science in the Making.: Dutch Colonial Scholarship in Comparative Global Perspective (pp. 89-108). New York: Palgrave MacMillan.
 9. 2012
 10. van Berkel, K. (2012). Nuchterheid die revolutie baart. In D. Bosscher, & R. Nijmeijer (Eds.), Lof der nuchterheid: opstellen over tijd, geest en tijdgeest—Liber Amicorum voor Jaap den Hollander (pp. 79 - 83). Groningen: Rijksuniversiteit Groningen.
 11. 2011
 12. van Berkel, K. (2011). 'Arm Franeker'. Adriaan Gilles Camper en het echec van de lobby voor de Franeker universiteit. In P. Bakker, G. Jensma, & et al. (Eds.), De Vrije Fries. Verdwenen maar niet vergeten. Themanummer rond de opheffing van de academie van Franeker in 1811 (pp. 67 - 82). (De Vrije Fries; No. 91). Leeuwarden: Fryske Akademy.
 13. van Berkel, K. (2011). De terugkeer van de roestflankzanger. In Y. van Hoef, & D. Bosscher (Eds.), Koning Nobel. Opstellen over goede en kwade leiders, en wat het verschil maakt. Liber Amicorum voor Prof.dr. Hans Renner (pp. 233 - 237). Groningen.
 14. van Berkel, K. (2011). Ludwig Wittgenstein, the Tractatus and the Linguistic Turn in Modern Asceticism. In E. Peeters, L. Van Molle, & K. Wils (Eds.), Beyond Pleasure. Cultures of Modern Asceticism (pp. 190 - 204). New York/Oxford: Berghahn.
 15. 2010
 16. van Berkel, K. (2010). C.P. Snows 'The Two Cultures and the Scientific Revolution'. In H. Renders (Ed.), Onder ingenieurs. Biografie & techniek (pp. 32 - 55). Amsterdam: Boom.
 17. van Berkel, K., & de Goei, L. (2010). The International Relevance of Dutch History. Special Issue of Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden (BMGN). (Volume 125, 2-3 ed.) Den Haag: Koninklijk Nederlands Historisch Genootschap.
 18. 2009
 19. van Berkel, K., Buchheim, E., Geudeker, E., Gouda, F., Jonker, E. F., Laarman, C., & Rasterhoff, C. (2009). Zenobia, Khadija en Dolle Amina's. Gender en macht in de islamitische geschiedenis (Jaarboek voor Vrouwengeschiedenis 29). Amsterdam: Aksant Academic Publishers.
 20. 2008
 21. van Berkel, K., & Noordhof-Hoorn, J. E. (2008). 'Lieve Lize'. De minnebrieven van de Groningse astronoom J.C. Kapteyn aan Elise Kalshoven, 1878-1879. (3 ed.) Groningen: Rijksuniversiteit Groningen.
 22. 2007
 23. van Berkel, K. (2007). Groniek. Van instituutsblad tot landelijk tijdschrift. In 40 jaar Groniek, 1967-2007 (1 bis ed., Vol. 40, pp. 9 - 14). (Groniek, Historisch Tijdschrift). Groningen: Stichting Groniek.
 24. van Berkel, K. (2007). Verzamelen voor het onderwijs. In T. Monquil-Broersen (Ed.), Universitaire collecties in Nederland. Nieuw licht op academisch erfgoed (pp. 79 - 84). Zwolle: Waanders.
 25. van Berkel, K. (2007). Wiskundige boeken in de Franeker bibliotheek in de zeventiende eeuw. In J. M. M. Hermans, G. Jensma, J. van Sluis, & L. Wierda (Eds.), De Franeker universiteitsbibliotheek in de zeventiende eeuw, Beleid en belang van een academiebibliotheek (pp. 81 - 92). Hilversum: Uitgeverij Verloren.
 26. 2006
 27. van Berkel, K. (2006). Leiden: Museum Boerhaave. Het slingeruurwerk van Christiaan Huygens. In M. Prak (Ed.), Plaatsen van herinnering. Nederland in de zeventiende en achttiende eeuw (pp. 274 - 285). Amsterdam: Uitgeverij Bert Bakker.
 28. van Berkel, K. (2006). W.F. Hermans en de Groningse universiteit: een rel die nooit overgaat? In Jubileumboek XIVe Lustrum GHD Ubbo Emmius 1936-2006 (pp. 104 - 112)
 29. 2005
 30. van Berkel, K. (2005). Institutionele verzamelingen in de tijd van de wetenschappelijke revolutie (1600-1750). In E. Bergvelt, M. Rijnders, & D. Meijers (Eds.), Kabinetten, galerijen en musea. Het verzamelen en presenteren van naturalia en kunst van 1500 tot heden (pp. 129 - 152). Zwolle: Open universiteit Nederland/Waanders Uitgeverij.
 31. van Berkel, K. (2005). Simon Stevin et la fondation de l'école militaire de Leyde en 1600. In C. Secretan (Ed.), Présentation et traduction de Simon Stevin, De la vie civile, 1590 (études réunies par Catherine Secretan et Pim den Boer) (pp. 93 - 108). Lyon: ENS Editions.
 32. van Berkel, K. (2005). The Book of Nature after Darwin: The Nature Writing of Frederik van Eeden sr. In M. G. Kemperink, & P. Dassen (Eds.), The Many Faces of Evolution in Europe, c. 1860-1914 (pp. 41 - 52). (Groningen Studies in Cultural Change; No. XIV). Leuven-Paris-Dudley, MA: Peeters.
Previous 1 2 3 Next

ID: 47295