Skip to ContentSkip to Navigation
How to find us prof. dr. K. (Klaas) van Berkel

prof. dr. K. van Berkel

Hoogleraar Geschiedenis na de Middeleeuwen
Geen foto beschikbaar
Telefoon:
E-mail:
k.van.berkel rug.nl

 • Geschiedenis van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (1808-2008)

  Met financiële steun van de KNAW bereid ik momenteel een integrale geschiedenis voor van de Akademie en haar voorganger, het Koninklijk-Nederlandsch Instituut van Wetenschappen, Letterkunde en Schoone Kunsten. De publicatie is voorzien voor 2008, als de Akademie tweehonderd jaar bestaat.
 • Geschiedenis van de Nederlandse natuurwetenschap.

  Tussendoor werk ik aan de bewerking en Engelse vertaling van mijn dissertatie over Isaac Beeckman (1588-1637) en de mechanisering van het wereldbeeld. Naar verwachting zal Johns Hopkins University Press het boek in 2008 publiceren. Daarnaast verschijnen er regelmatig artikelen over de vroegmoderne en moderne wiskunde en natuurwetenschap in de Lage Landen. Te zijner tijd moet dit leiden tot een herziene uitgave van het overzichtswerk In het voetspoor van Stevin. Geschiedenis van de natuurwetenschap in Nederland 1580-1950.
 • Universiteitsgeschiedenis, in het bijzonder de geschiedenis van de Rijksuniversiteit Groningen

  Als voorzitter van de Commissie Geschiedschrijving van de Rijksuniversiteit Groningen ben ik verantwoordelijk voor de voorbereiding van de samenvattende geschiedschrijving die in 2014 ter gelegenheid van het vierhonderdjarig bestaan van de Groningse universiteit zal moeten verschijnen. In dat kader schreef ik onder andere (daartoe door een financiële bijdrage van het College van Bestuur van onderwijstaken vrijgesteld) het in 2005 verschenen Academische illusies. De Groningse universiteit in een tijd van crisis, bezetting en herstel, 1930-1950.
 • Het boek der natuur

  De vele vormen en het nogal uiteenlopend gebruik van de metafoor van het boek der natuur in de geschiedenis van de westerse filosofie en wetenschap vormt een regelmatig terugkerend thema van artikelen en kleine zelfstandige publicaties. Een bundel van eerder verschenen artikelen, Citaten uit het boek der natuur. Opstellen over Nederlandse wetenschapsgeschiedenis (1996), en de recente, met A.J. Vanderjagt geredigeerde congresbundels The Book of Nature in Antiquity and the Middle Ages (2005) en The Book of Nature in Early Modern and Modern History (2006) zijn er resultaten van.

 

 

 

Laatst gewijzigd:02 december 2019 07:42

Contact information

Oude Boteringestraat 32
9712 GJ GRONINGEN
The Netherlands

Department of History

Room:
H1311.0523
Telephone: