Skip to ContentSkip to Navigation
How to find us prof. dr. K. (Klaas) van Berkel

prof. dr. K. van Berkel

Hoogleraar Geschiedenis na de Middeleeuwen
Geen foto beschikbaar
Telefoon:
E-mail:
k.van.berkel rug.nl

Klaas van Berkel (1953) studeerde geschiedenis en filosofie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij promoveerde in 1983 in Utrecht cum laude op het proefschrift Isaac Beeckman (1588-1637) en de mechanisering van het wereldbeeld. Van 1983 tot 1988 was hij verbonden aan de Open universiteit te Heerlen, eerst als cursusschrijver, sinds 1986 als hoogleraar Cultuurgeschiedenis. In 1988 werd hij benoemd tot hoogleraar Geschiedenis na de Middeleeuwen aan de Rijksuniversiteit Groningen. Van 1992 tot 1999 was hij directeur van de Onderzoekersopleiding Geesteswetenschappen en de daaruit voortkomende onderzoeksschool, het Rudolf Agricola Instituut. Hij was gedurende twee periodes voorzitter van de vakgroep/afdeling Geschiedenis en maakt momenteel deel uit van het bestuur van de opleiding American Studies. Behalve voorzitter van de sectie Nieuwste Geschiedenis is hij sinds 2003 ook waarnemend voorzitter van de sectie Vroegmoderne Geschiedenis. In 2000 doceerde hij gedurende een half jaar als visiting professor aan San Diego State University in San Diego, Californië, in 2004 verbleef hij enige maanden als visiting scholar aan het California Institute of Technology, Pasadena, Californië.

In de historische wereld bekleedde en bekleedt Klaas van Berkel verschillende functies. Zo is hij sedert 1985 lid van de redactie van Spiegel Historiael/Geschiedenis Magazine. Van 1990 tot 1996 was lid, later ook voorzitter van de Stichting voor Historisch Onderzoek en de Stichting voor Historische Wetenschappen (onderdeel van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek). Hij was van 1989 tot 1999 redacteur, van 1992 tot en met 1996 ook secretaris van de redactie van het Tijdschrift voor Geschiedenis. Sedert 1992 is hij lid en sedert 2001 voorzitter van de redactieraad van het Biografisch Woordenboek van Nederland een project van het Instituut voor Nederlandse Geschiedenis). Sedert 2001 is hij redacteur, sedert 2003 ook voorzitter van de redactie van de Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden en als zodanig ook lid van het bestuur van het Koninklijk Nederlands Historisch Genootschap. Sinds 2000 is hij tevens voorzitter van het Historisch Genootschap te Groningen.

Sinds 1991 is Klaas van Berkel lid van de (Koninklijke) Hollandsche Maatschappij van Wetenschappen te Haarlem. Tevens is hij sedert 1997 lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). Binnen de Akademie is hij lid en soms voorzitter van verschillende commissies, zoals de Commissie voor de Geschiedschrijving van de KNAW, de Advies Commissie voor Wetenschap en Ethiek, de redactieraad voor de serie History of Science and Scholarship in the Netherlands en (sedert 2006) de Raad voor Geesteswetenschappen.

 

Overige interesses zijn de geschiedenis van cultuurkritiek en cultuurpessimisme en de geschiedenis van de wetenschapsgeschiedenis. Een binnenkort te verschijnen artikel over Wittgenstein en het ascetisme en de in 1996 gepubliceerde biografie van de wetenschapshistoricus E.J. Dijksterhuis zijn daar onder andere uit voortgekomen.

Laatst gewijzigd:02 december 2019 07:42

Contact information

Oude Boteringestraat 32
9712 GJ GRONINGEN
The Netherlands

Department of History

Room:
H1311.0523
Telephone: