Skip to ContentSkip to Navigation
About usHow to find usK.E. (Els) Evenboer
University Medical Center Groningen

K.E. (Els) Evenboer

Senior onderzoeker & Algemeen coördinator Wetenschapswinkel Geneeskunde en Volksgezondheid

Field/Discipline

Expertise

- Taxonomy Of Care For Youth (TOCFY)
- Behavioral and emotional problems
- Severe parenting problems
- Multi problem families
- Effectiveness research
- Practice elements

- Actiebegeleidend onderzoek
- Participatief jongerenonderzoek
- Kwalitatief onderzoek
- Kwantitatief onderzoek 
Last modified:17 June 2019 07.40 a.m.

Contact information

Antonius Deusinglaan 1
9713 AV Groningen
The Netherlands