Skip to ContentSkip to Navigation
About usHow to find usK.E. (Els) Evenboer
University Medical Center Groningen

K.E. (Els) Evenboer

Algemeen coördinator Wetenschapswinkel Geneeskunde en Volksgezondheid & Senior onderzoeker
K.E. (Els) Evenboer
E-mail:
k.e.evenboer umcg.nl

Field/Discipline

Expertise

- Onderzoek naar hulpverlening en ondersteuning aan kwetsbare groepen
- Onderzoek naar werkzame elementen van de hulpverlening
- Onderzoek naar integreren actuele kennis in nieuwe vormen van onderwijs 
- Actiebegeleidend onderzoek
- Kwantitatief onderzoek
- Kwalitatief onderzoek
Last modified:11 December 2019 07.40 a.m.

Contact information

Antonius Deusinglaan 1
9713 AV Groningen
The Netherlands